8 ทูตความดี ประกาศเจตนารมณ์เปลี่ยนประเทศไทย

สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย จัดงานให้กำลังใจกับ 8 เยาวชน จาก 4 ภูมิภาค ประกาศเจตนารมณ์ เปลี่ยนประเทศไทย ต่อต้านคอร์รัปชั่น ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 13:30 – 16:00 น. ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอมรินทร์พลาซ่า ถนนเพลินจิต

8 ทูตความดี ประกาศเจตนารมณ์เปลี่ยนประเทศไทย

โครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย d ambassador ” เป็นกิจกรรมสำคัญในโครงการ “คนไทยหัวใจสีขาว” ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน นำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิมุตตยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (csri) และองค์การภาคีเครือข่ายสีขาวกว่า 300 องค์กร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำความดีของทุกรูปแบบของเด็กและเยาวชนทุกคนทั่วประเทศ โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า ความดี ยิ่งพูด ยิ่งทำ ยิ่งมีพลัง และส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งความดีอย่างยั่งยืน 

มาร่วมให้กำลังใจตัวแทนเยาวชน ทูตความดี 8 คนจาก 4 ภูมิภาค และพบกับผู้ใหญ่ใจดี คุณผาณิต นิติทัณฑ์ประกาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผอ.สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม (สสส) คุณสุริยา เสถียรกิจอำไพ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (สกอ) และ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ รศ.ดร.วิลาสินี กล่าวว่า เยาวชนทั้ง 8 คนนี้ ได้รับการคัดเลือกมาจากเยาวชนจำนวนกว่า 140 ทีม จากการส่งวิดีโอคลิปเกี่ยวกับการทำดีในหัวข้อ “ทำไมต้องเลือกคุณเข้ามาแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น” และ “ทำไมต้องเลือกคุณเข้ามาเป็นทูตความดี” ความยาวไม่เกิน 3 นาที หรือเป็นการเขียนเรียงความในหัวข้อเดียวกันความยาว 1 หน้ากระดาษ a4 มายังเว็บไซต์ www.do-d-club.com

“ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าเยาวชนไทยจำนวนไม่น้อยยังให้ความสำคัญกับการทำความดี จิตใจที่เชื่อมั่นในความดีและความมุ่งมั่นพยายามของพวกเขาจะก่อให้เกิดพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งความดีได้อย่างยั่งยืน และการคัดเลือกเยาวชนเข้าสู่บ้านความดีจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำให้แนวคิดดีๆ เกิดขึ้นในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรม” รศ.ดร.วิลาสินี กล่าว

โดยทั้ง 8 คน จะได้รับการอบรมพิเศษสร้างเสริมคุณลักษณะเด่นเพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการโหวตผ่านทาง sms หรือเว็บไซต์ www.do-d-club.com และจะมีการตัดสินรอบสุดท้ายในเดือนมิถุนายน

8 ทูตความดี ประกาศเจตนารมณ์เปลี่ยนประเทศไทย

ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศลำดับต่างๆ จะได้รับรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท, 50,000 บาท และ 30,000 บาทตามลำดับ พร้อมโอกาสฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ และเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำของประเทศ และปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีสำคัญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการทำความดีและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นต่อไป

พวกเขา ทั้ง 8 คนคือ “ใคร” และจะ “เปลี่ยน” อย่างไร จะมีเวทีไหน พร้อมตอบรับเปิดพื้นที่ยืนในสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลง กับความท้าทายจะเปลี่ยนได้หรือไม่ มาให้กำลังใจกับเยาวชนทั้ง 8 คนได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 13:30 – 16:00 น. ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอมรินทร์พลาซ่า ถนนเพลินจิต                   

เรียบเรียงโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th
ที่มา: สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ