ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

next
previous
next
previous
next
previous
 • ท่องเที่ยวเส้นทาง ตามรอยพระบาท ผ่านมาแล้ว 12 วัน จนถึงขณะนี้วันนี้ ความเศร้าโศก ในการสูญเสีย “พระมหากษัตริย์” ผู้เป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศยังไม่ได้จ... อ่านต่อ >
 • ^
  พระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าแก่บัณฑิต

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นพิธีการที่มีความหมายยิ่งสำหรับบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย หนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญทางด้านการศึกษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือ การเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ และพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าแก่บัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมา

  พระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าแก่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นพิธีการที่มีความหมายยิ่งสำหรับบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย หนึ่งในพระราชกร... อ่านต่อ >
 • ^
  “กองทุนการศึกษา” โครงการพระราชดำริสุดท้าย

  เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจของคนไทย และคนทั่วโลกแล้วว่า พระมหากรุณาธิคุณอันเกิดจากความรักในพระราชหฤทัยของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” นั้น แผ่ขจรไปไกล และปกเกล้าปกกระหม่อมชาวไทยทุกคน มาตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ด้วย “ทศพิธราชธรรม”

  “กองทุนการศึกษา” โครงการพระราชดำริสุดท้าย เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจของคนไทย และคนทั่วโลกแล้วว่า พระมหากรุณาธิคุณอันเกิดจากความรักในพระราชหฤทัยของ “พระบาทสมเด็จพระ... อ่านต่อ >
 • ^
  สานต่อพระราชปณิธานองค์ราชันของชาวไทย

  "...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรง ให้พอเหมาะ พอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังนั้น ผู้ที่ปรกติทำการงานโดยไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลังแต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกายให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอ ทุกวัน..." พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนาเรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓

  สานต่อพระราชปณิธานองค์ราชันของชาวไทย "...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรง ให้พอเหมาะ พอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกาย... อ่านต่อ >
 • ^
  “4 พระราชดำรัส” เลี้ยงลูกให้ดีงาม

  "...เด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็น ที่จะต้องได้รับ การอบรมเลี้ยงดูอย่าง ถูกต้องเหมาะสม ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณงามความดี มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต และมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล..." พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในโอกาสปีเด็กสากลวันที่ 1 มกราคม 2522

  “4 พระราชดำรัส” เลี้ยงลูกให้ดีงาม "...เด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็น ที่จะต้องได้รับ การอบรมเล... อ่านต่อ >
 • ^
  เพลงพระราชนิพนธ์ `ปลุกใจ`

  พระองค์ได้พระราชทานความห่วงใยและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ โดยได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงปลุกใจ เพื่อให้รั้วของชาติได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

  เพลงพระราชนิพนธ์ `ปลุกใจ` พระองค์ได้พระราชทานความห่วงใยและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ โดยได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงปลุกใจ... อ่านต่อ >
 • ^
  `ในหลวง`กับงานทันตกรรม

  “โรคฟันเป็นโรคของทุกคน การที่จะให้ราษฎรผู้ยากไร้ และอยู่ห่างไกลความเจริญ ต้องทิ้งท้องไร่ท้องนาเข้ามารับการรักษาในเมืองคงเป็นไปไม่ได้ น่าจะเป็นทันตแพทย์ควรจะเดินทางไปดูแลเป็นครั้งคราว”

  `ในหลวง`กับงานทันตกรรม “โรคฟันเป็นโรคของทุกคน การที่จะให้ราษฎรผู้ยากไร้ และอยู่ห่างไกลความเจริญ ต้องทิ้งท้องไร่ท้องนาเข้ามารับการรักษาในเมืองคง... อ่านต่อ >
 • ^
  คำแนะนำพาเด็ก-สูงวัย มาถวายความอาลัย

  ช่วงนี้มีผู้คนจากทั้งในกทม.และต่างจังหวัด เดินทางหลั่งไหลกันเข้ามาลงนามถวายความอาลัยที่ท้องสนามหลวงใกล้พระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมาก จึงมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะพาบุตรหลานที่เป็นเด็กและปู่ย่าตายาย ที่เป็นผู้สูงอายุมาฝากกัน

  คำแนะนำพาเด็ก-สูงวัย มาถวายความอาลัย ช่วงนี้มีผู้คนจากทั้งในกทม.และต่างจังหวัด เดินทางหลั่งไหลกันเข้ามาลงนามถวายความอาลัยที่ท้องสนามหลวงใกล้พระบรมมหาราชวังเป... อ่านต่อ >
 • ^
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาโลกร้อนยั่งยืน

  แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพ่อหลวงของเรา เสด็จสู่สวรรคาลัยไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมแล้ว แต่ปณิธานและหลักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านจะยังคงได้รับการสืบสาน-สืบทอดต่อไป

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาโลกร้อนยั่งยืน แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพ่อหลวงของเรา เสด็จสู่สวรรคาลัยไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมแล้ว แต่... อ่านต่อ >
 • ^
  เคล็ดลับถนอม `หนังสือพิมพ์’ ให้อยู่ได้นาน

  ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าของปวงชนชาวไทย ก็ยังมีเรื่องราวดีๆ ให้จดจำและอาลัยถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นั่นคือการหาซื้อ “หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ” ที่รวบรวมพระบรมฉายลักษณ์เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างเนืองแน่น

  เคล็ดลับถนอม `หนังสือพิมพ์’ ให้อยู่ได้นาน ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าของปวงชนชาวไทย ก็ยังมีเรื่องราวดีๆ ให้จดจำและอาลัยถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเด... อ่านต่อ >
 • ^
  การดูแลสุขภาพจิตของประชาชน

  การสูญเสียนำมาซึ่งความทุกข์ใจของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวางรวมทั้งการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหลาย แต่ก็เป็นโอกาสในการที่จะสร้างความเชื่อมโยงของคนทั้งสังคมที่จะร่วมกันเป็นหนึ่งในการไว้อาลัย ร่วมสืบทอดปณิธานของพระองค์ท่านเพื่อให้สังคมไทยได้ก้าวต่อไป

  การดูแลสุขภาพจิตของประชาชน การสูญเสียนำมาซึ่งความทุกข์ใจของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวางรวมทั้งการรับร... อ่านต่อ >
next
previous
next
previous
 • มัลติมีเดีย

  +
 • แกลลอรี่

  +

แนะนำหนังสือ

 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สสส. -
 • ศูนย์ให้คำปรึกษา ด้านการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุ ของ สสส. ภาคีเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • รายการ Sexpert Family -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่น -
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -