ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

 • โรคชอบขโมย อาการป่วยทางจิตเวช พฤติกรรมหยิบฉวยลักขโมย มีทั้งที่เป็นพฤติกรรมลักทรัพย์ทั่วไป แต่ในทางจิตวิทยาอาจเข้าข่ายเป็นอาการทางจิตเวชชนิดหนึ่ง รู้ว่... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะใช้พืชผักสมุนไพร กลิ่นธรรมชาติ ช่วยคลายเครียด

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะประชาชนใช้พืชผักสมุนไพร ปรุงเป็นอาหาร และกลิ่นสมุนไพรจากธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจ ลดอาการตึงเครียดในสถานการณ์ปัจจุบัน

  แนะใช้พืชผักสมุนไพร กลิ่นธรรมชาติ ช่วยคลายเครียด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะประชาชนใช้พืชผักสมุนไพร ปรุงเป็นอาหาร และกลิ่นสมุนไพรจากธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายร่... อ่านต่อ >
 • ^
  บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติดชนิดอื่น ทำลายปอด ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

  แถลงข่าวและเสวนาออนไลน์เรื่องพฤติกรรมวัยรุ่นกับสารเสพติด หัวข้อ "บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติดกับกรณีเคนมผง" ว่า จากข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-31 พ.ค.62 พบผู้ป่วย 3,803 คน เป็นชาย 3,256 คน และหญิง 547 คน กลุ่มผู้ป่วยมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุ 20-24 ปี รองลงมาช่วงอายุ 25-29 ปี ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่วนราชการมีนโยบายการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเด็กและเยาวชนที่อยากรู้อยากลอง ทั้งมีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายและการให้ความรู้ผ่านสถานศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆ สำคัญที่สุดคือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแลบุตรหลาน เพราะบุหรี่อาจเป็นต้นทางสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆ

  บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติดชนิดอื่น ทำลายปอด ส่งผลเส... แถลงข่าวและเสวนาออนไลน์เรื่องพฤติกรรมวัยรุ่นกับสารเสพติด หัวข้อ "บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติดกับกรณีเคนมผง" ว่า จากข้อมูลการบ... อ่านต่อ >
 • ^
  PM 2.5 ฝุ่นร้ายอันตรายต่อเด็ก

  กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชี้ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ

  PM 2.5 ฝุ่นร้ายอันตรายต่อเด็ก กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชี้ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขอ... อ่านต่อ >
 • ^
  หน้าหนาวยึดหลักสุกร้อนสะอาด ป้องกันอุจจาระร่วง

  ช่วงหน้าหนาวเชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน อาจทำให้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง แนะยึดหลักสุกร้อนสะอาด

  หน้าหนาวยึดหลักสุกร้อนสะอาด ป้องกันอุจจาระร่วง ช่วงหน้าหนาวเชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน อาจทำให้ป่วยด้วยโรคอุจจาร... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะผู้บริโภคเลือกเจลล้างมือให้ปลอดภัย

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือที่มีคุณภาพและการใช้ที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันโรค

  แนะผู้บริโภคเลือกเจลล้างมือให้ปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือที่มีคุณภาพและการใช้ที่ถูกต... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะบริการทางไกลผู้ป่วย Telemedicine

  จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564 หนึ่งในรูปแบบบริการที่ สปสช.ได้พัฒนาการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเว้นระยะห่างทางกาย ลดการเดินทางและลดความแออัดในโรงพยาบาล คือ บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth/Telemedicine) ขณะนี้เริ่มนำร่องให้บริการระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อม และสมัครใจเข้าร่วมโครงการขณะนี้ 15 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี รพ.ประสาทวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.สิรินธร รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.ลาดกระบัง รพ.มะเร็งลำปาง และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ตลอดจนโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีความพร้อมในเขตสุขภาพที่ 1-12 ประกอบกับในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการระบาดรอบใหม่ ทำให้ระบบดังกล่าวเป็นทางเลือกช่วยสนับสนุนให้มาตรการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ขอแนะนำให้ผู้ป่วยใช้สิทธิบัตรทองติดต่อสอบถาม

  แนะบริการทางไกลผู้ป่วย Telemedicine จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564 หนึ่งในรูปแบบบริการที่ สปสช.ได้พัฒนาการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการเพื่อส่ง... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะ 6 วิธีรับมืออากาศหนาวเย็น

  สภาพอากาศที่หนาวเย็น อาจทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่าย แนะ 6 วิธีปฏิบัติเพื่อรับมืออากาศที่หนาวเย็น เน้นดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษในกลุ่มเสี่ยง เพราะหากป่วยอาจมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้

  แนะ 6 วิธีรับมืออากาศหนาวเย็น สภาพอากาศที่หนาวเย็น อาจทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่าย แนะ 6 วิธีปฏิบัติเพื่อรับมืออากาศที่หนาวเย็น เน้นดูแลและระมัดระวังเป... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะประชาชนเลือกใช้หน้ากากที่ถูกต้อง

  แถลงข่าวของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้านผลกระทบต่อสุขภาพ (ศกพ.ส.) เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรฐานประสิทธิภาพของหน้ากากในการป้องกัน PM2.5 ร่วมกับ รศ.พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในวันที่ 1-10 มกราคม พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางจังหวัดที่พบค่าเกินมาตรฐาน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร และหนองคาย โดยค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เมื่อเทียบสถานการณ์ PM2.5 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562-วันที่ 9 มกราคม 2563 กับเดือนธันวาคม 2563-วันที่ 9 มกราคม 2564 พบว่า ค่าเฉลี่ย PM2.5 ในกรุงเทพฯและปริมณฑลลดลงถึงร้อยละ 42 ทั้งจากปริมาณการจราจรและจุดความร้อนในประเทศลดลง ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน

  แนะประชาชนเลือกใช้หน้ากากที่ถูกต้อง แถลงข่าวของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้านผลกระทบต่อสุขภาพ (ศกพ.ส.) เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมคร... อ่านต่อ >
 • ^
  เน้นย้ำร้านอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโควิด-19

  เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการร้านอาหาร ณ ร้านกินปู เมืองนนท์ ร้าน Makoto และร้านสุกี้ตี๋น้อย (บุฟเฟ่ต์) จังหวัดนนทบุรี ว่า ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในแต่ละวัน สถานประกอบกิจการร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง เป็นอีกกิจการที่ต้องเฝ้าระวัง และคุมเข้มมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบที่สด สะอาดจากตลาดสด น่าซื้อ ของกรมอนามัย หรือแหล่งจำหน่ายสินค้าที่เชื่อถือได้หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และควบคุมความสะอาดภายในร้าน มีการจัดสถานที่ไม่แออัด ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ความหนาแน่น จัดวางโต๊ะอาหารให้มีระยะห่าง จัดที่คีบอาหารและช้อนกลางแยกไว้ตามโต๊ะ ส่วนบริเวณที่ตักอาหาร ผู้บริโภคไม่ควรไปยืนออกันหรือแออัด ควรเว้นระยะห่างที่เหมาะสม จำกัดเวลาในการนั่งกินอาหาร รวมถึงจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคาร ทำความสะอาดพื้นผิวในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 เช่น ห้องน้ำ ลูกบิดประตู หรือราวจับทางเดิน เป็นต้น

  เน้นย้ำร้านอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโควิด-1... เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการร้านอาหาร ณ ร้านกินปู เมืองนนท์ ร้าน Makoto และร้านสุกี้ตี๋น้อย (บุฟเฟ่ต์) จังหว... อ่านต่อ >
 • ^
  ยาเคนมผง ฤทธิ์รุนแรง อันตรายถึงชีวิต

  กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนภัยกลุ่มวัยรุ่นนิยมทดลองสิ่งแปลกใหม่ “ยาเคนมผง” ออกฤทธิ์รุนแรง อันตรายอาจถึงตายได้แม้เสพครั้งแรก

  ยาเคนมผง ฤทธิ์รุนแรง อันตรายถึงชีวิต กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนภัยกลุ่มวัยรุ่นนิยมทดลองสิ่งแปลกใหม... อ่านต่อ >
 • ^
  ห่วงเด็กวัยเรียนไม่กินอาหารเช้า ทำอ่อนเพลีย ไม่มีสมาธิ

  ห่วงเด็กวัยเรียนไม่ได้กินอาหารเช้าเสี่ยงร่างกายอ่อนเพลียไม่มีสมาธิ แนะพ่อแม่ควรเตรียมเมนูที่ทำ หรือหาซื้อได้ง่ายเพิ่มผักผลไม้ ช่วยให้เด็กไม่ขาดอาหารเช้า พร้อมนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 9-11 ชั่วโมงต่อวัน ช่วยสมองปลอดโปร่ง

  ห่วงเด็กวัยเรียนไม่กินอาหารเช้า ทำอ่อนเพลีย ไม่ม... ห่วงเด็กวัยเรียนไม่ได้กินอาหารเช้าเสี่ยงร่างกายอ่อนเพลียไม่มีสมาธิ แนะพ่อแม่ควรเตรียมเมนูที่ทำ หรือหาซื้อได้ง่ายเพิ่มผัก... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะ 4 กลุ่มเสี่ยง หมั่นตรวจเช็กร่างกาย ป้องกันโควิด-19

  เปิดเผยกรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตในพื้นที่ กทม.หลังเข้ารับการรักษาได้เพียง 2 วัน โดยประเด็นการเสียชีวิตดังกล่าวทำให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องอาการและความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะมีภาวะอ้วน และมีอาการไข้มาหลายวัน แต่ไม่ได้มาพบแพทย์แต่แรก กระทั่งมีอาการหายใจหอบเหนื่อยร่วมด้วย ทำให้อาการของโรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใย จึงย้ำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการตัวเองใกล้ชิด หากมีอาการไข้ ไอ หรือมีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งข้อมูลจริง เปิดเผยประวัติการเดินทาง เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

  แนะ 4 กลุ่มเสี่ยง หมั่นตรวจเช็กร่างกาย ป้องกันโค... เปิดเผยกรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตในพื้นที่ กทม.หลังเข้ารับการรักษาได้เพียง 2 วัน โดยประเด็นการเสียชีวิตดังก... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะ 3 สร้าง ร้านอาหารวิถีใหม่ ไกลโควิด-19

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 ในสถานประกอบกิจการร้านอาหาร พร้อมแนะ 3 สร้าง ได้แก่ 1.สร้างมาตรฐาน 2.สร้างความปลอดภัย และ 3.สร้างความมั่นใจ เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด 19

  แนะ 3 สร้าง ร้านอาหารวิถีใหม่ ไกลโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 ในสถานประกอบกิจการร้านอาหาร พร้อมแนะ... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ

  บุหรี่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอื่นๆ รวมถึงโรคเส้นเลือดสมอง ซึ่งรวมกันแล้วเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ ของโลก บุหรีส่งผลให้หัวใจทำงานหนักขึ้น ส่งผลให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ ทำให้หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากในควันบุหรี่มีสารพิษหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดและหัวใจ ได้แก่ นิโคติน คาร์บอนไดออกไซด์ ทาร์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และไฮโดรเจนไซยาไนต์ ผู้สูบบุหรี่แต่ละรายจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคจากบุหรี่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นกับระยะเวลาที่สูบ ปริมาณที่สูบ ลักษณะพันธุกรรม การมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย

  แนะสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ บุหรี่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอื่นๆ รวมถึงโรคเส้นเลือดสมอง ซึ่งรวมกันแล้วเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ ข... อ่านต่อ >
next
previous
next
previous
 • แนะใช้พืชผักสมุนไพร กลิ่นธรรมชาติ ช่วยคลายเครียด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะประชาชนใช้พืชผักสมุนไพร ปรุงเป็นอาหาร และกลิ่นสมุนไพรจากธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายร่... อ่านต่อ >
 • ^
  หนุนคุณแม่ยุคใหม่ เสริมความรู้สื่อออนไลน์

  สังคมในวิถีชีวิตยุคใหม่ บรรดาคุณแม่ทั้งหลาย นอกจากจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้ว ยังสามารถพัฒนาความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะสุขภาพองค์รวมของแม่และเด็ก ผ่านการใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม

  หนุนคุณแม่ยุคใหม่ เสริมความรู้สื่อออนไลน์ สังคมในวิถีชีวิตยุคใหม่ บรรดาคุณแม่ทั้งหลาย นอกจากจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้ว ยังสามารถพัฒนาความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะสุขภาพองค์... อ่านต่อ >
 • ^
  บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติดชนิดอื่น ทำลายปอด ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

  แถลงข่าวและเสวนาออนไลน์เรื่องพฤติกรรมวัยรุ่นกับสารเสพติด หัวข้อ "บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติดกับกรณีเคนมผง" ว่า จากข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-31 พ.ค.62 พบผู้ป่วย 3,803 คน เป็นชาย 3,256 คน และหญิง 547 คน กลุ่มผู้ป่วยมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุ 20-24 ปี รองลงมาช่วงอายุ 25-29 ปี ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่วนราชการมีนโยบายการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเด็กและเยาวชนที่อยากรู้อยากลอง ทั้งมีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายและการให้ความรู้ผ่านสถานศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆ สำคัญที่สุดคือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแลบุตรหลาน เพราะบุหรี่อาจเป็นต้นทางสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆ

  บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติดชนิดอื่น ทำลายปอด ส่งผลเส... แถลงข่าวและเสวนาออนไลน์เรื่องพฤติกรรมวัยรุ่นกับสารเสพติด หัวข้อ "บุหรี่ต้นทางสู่ยาเสพติดกับกรณีเคนมผง" ว่า จากข้อมูลการบ... อ่านต่อ >
 • ^
  หน้าหนาวยึดหลักสุกร้อนสะอาด ป้องกันอุจจาระร่วง

  ช่วงหน้าหนาวเชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน อาจทำให้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง แนะยึดหลักสุกร้อนสะอาด

  หน้าหนาวยึดหลักสุกร้อนสะอาด ป้องกันอุจจาระร่วง ช่วงหน้าหนาวเชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน อาจทำให้ป่วยด้วยโรคอุจจาร... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะผู้บริโภคเลือกเจลล้างมือให้ปลอดภัย

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือที่มีคุณภาพและการใช้ที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันโรค

  แนะผู้บริโภคเลือกเจลล้างมือให้ปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือที่มีคุณภาพและการใช้ที่ถูกต... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะบริการทางไกลผู้ป่วย Telemedicine

  จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564 หนึ่งในรูปแบบบริการที่ สปสช.ได้พัฒนาการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเว้นระยะห่างทางกาย ลดการเดินทางและลดความแออัดในโรงพยาบาล คือ บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth/Telemedicine) ขณะนี้เริ่มนำร่องให้บริการระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อม และสมัครใจเข้าร่วมโครงการขณะนี้ 15 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี รพ.ประสาทวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.ตากสิน รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.สิรินธร รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.ลาดกระบัง รพ.มะเร็งลำปาง และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ตลอดจนโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีความพร้อมในเขตสุขภาพที่ 1-12 ประกอบกับในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการระบาดรอบใหม่ ทำให้ระบบดังกล่าวเป็นทางเลือกช่วยสนับสนุนให้มาตรการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ขอแนะนำให้ผู้ป่วยใช้สิทธิบัตรทองติดต่อสอบถาม

  แนะบริการทางไกลผู้ป่วย Telemedicine จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564 หนึ่งในรูปแบบบริการที่ สปสช.ได้พัฒนาการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการเพื่อส่ง... อ่านต่อ >
 • ^
  โรคชอบขโมย อาการป่วยทางจิตเวช

  พฤติกรรมหยิบฉวยลักขโมย มีทั้งที่เป็นพฤติกรรมลักทรัพย์ทั่วไป แต่ในทางจิตวิทยาอาจเข้าข่ายเป็นอาการทางจิตเวชชนิดหนึ่ง รู้ว่าผิดแต่ยังคิดยังทำ ซึ่งมีชื่อเรียกในทางการแพทย์ว่า โรคเคลปโทมาเนีย หรือโรคชอบขโมย

  โรคชอบขโมย อาการป่วยทางจิตเวช พฤติกรรมหยิบฉวยลักขโมย มีทั้งที่เป็นพฤติกรรมลักทรัพย์ทั่วไป แต่ในทางจิตวิทยาอาจเข้าข่ายเป็นอาการทางจิตเวชชนิดหนึ่ง รู้ว่... อ่านต่อ >
next
previous
 • 4 ต้อง ป้องกันเยาวชน พ้นภัยยาเสพติด ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย ทั้งปัญหาอาชญากรรมเศรษฐกิจ การทำร้ายร่างกาย การ... อ่านต่อ >
 • ^
  ในที่ทำงานคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรได้บ้าง

  เนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ปัจจุบัน บางออฟฟิศอาจจะมีการให้พนักงาน work from home แต่ก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่มีการ เดินทางมาทำงานตามปกติ ดังนี้อาจมีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ ! หากเราประมาทหรือละเลยจากการดูแลตนเองป้องกันตนเองจาก “ จุดเสี่ยง ” เหล่านี้

  ในที่ทำงานคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรได้บ้... เนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ปัจจุบัน บางออฟฟิศอาจจะมีการให้พนักงาน work from home แต่ก็ยังมีพนักงานบางส่วน... อ่านต่อ >
 • ^
  รู้เท่าทัน 10 ความเสี่ยงสุขภาพคนไทย ปี 2564

  การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัย ถือเป็นยอดปรารถนาสำหรับทุกคน แต่ทำอย่างไรถึงจะเป็นเช่นนั้นได้ เพราะท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ที่เร่งรีบ การกินอาหารที่เกินความต้องการของร่างกาย ขณะที่ข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายมหาศาล ยังไม่ได้รับการกลั่นกรองเนื้อหาและความถูกต้อง รวมไปถึงปัญหามลภาวะที่ทุกคนต่างต้องเผชิญ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้สุขภาพของคนไทยอ่อนแอลง

  รู้เท่าทัน 10 ความเสี่ยงสุขภาพคนไทย ปี 2564 การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัย ถือเป็นยอดปรารถนาสำหรับทุกคน แต่ทำอย่างไรถึงจะเป็นเช่นนั้นได้ เพราะท่ามกลางสภาพสังคมท... อ่านต่อ >
 • ^
  “น้ำตะไคร้” ช่วยแก้ริมฝีปากแห้งแตก

  ตะไคร้เป็นสมุนไพรไทยที่มีมาแต่โบราณ มีสรรพคุณใช้เป็นยารักษาโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอากาศหนาวแบบนี้ หากใครเริ่มมีริมฝีปากแห้งแตก วันนี้เรามีวิธีทำน้ำตะไคร้ดื่มแก้อาการดังกล่าวมาฝากกัน

  “น้ำตะไคร้” ช่วยแก้ริมฝีปากแห้งแตก ตะไคร้เป็นสมุนไพรไทยที่มีมาแต่โบราณ มีสรรพคุณใช้เป็นยารักษาโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอากาศหนาวแบบนี้ หากใครเริ่มมีริมฝี... อ่านต่อ >
 • ^
  สิ่งที่ควรรู้ เมื่อหนู ๆ ต้องสวมหน้ากาก

  กระเป๋าสตางค์ บัตร ATM กุญแจบ้าน กุญแจรถ แล้วอะไรอีกนะ?

  สิ่งที่ควรรู้ เมื่อหนู ๆ ต้องสวมหน้ากาก กระเป๋าสตางค์ บัตร ATM กุญแจบ้าน กุญแจรถ แล้วอะไรอีกนะ? อ่านต่อ >
 • ^
  เปลี่ยน พ.ศ.ใหม่ ห่างไกลโควิด-19

  เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาอีกครั้ง ในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุด และแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนอีกครั้ง หลายครอบครัวเกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน บางคนต้องถูกเลิกจ้าง เกิดภาวะขาดทุนจากธุรกิจ และปัจจัยอื่นอีกมากมาย เหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาวะเครียด และนำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยการดื่มเหล้า

  เปลี่ยน พ.ศ.ใหม่ ห่างไกลโควิด-19 เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาอีกครั้ง ในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด... อ่านต่อ >
 • ^
  8 สัญญาณ...เตือน!!! ต้องพักรถ

  ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาว หลายคนวางแผนขับรถไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา สิ่งที่คอยย้ำเตือนกันเสมอคือ การระมัดระวังอุบัติเหตุ เพราะในทุกๆ ปี มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวนไม่น้อย

  8 สัญญาณ...เตือน!!! ต้องพักรถ ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาว หลายคนวางแผนขับรถไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา สิ่งที่คอยย้ำเตือนกันเสมอคือ การระมัดระวังอุบัต... อ่านต่อ >
 • ^
  หลากเทคนิคเลือกซื้ออาหารให้ได้สุขภาพ

  สำหรับวัยทำงานที่มื้ออาหารส่วนใหญ่ ต้องพึ่งพาอาหารมื้อหลักจากร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อ จะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ เรามีเทคนิคการเลือกซื้ออาหารง่าย ๆ มาฝาก ดังนี้

  หลากเทคนิคเลือกซื้ออาหารให้ได้สุขภาพ สำหรับวัยทำงานที่มื้ออาหารส่วนใหญ่ ต้องพึ่งพาอาหารมื้อหลักจากร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อ จะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้ด... อ่านต่อ >
 • ^
  เรื่อง(ไม่)ลับของจุดซ่อนเร้น

  จุดซ่อนเร้นหรืออวัยวะเพศของผู้หญิงเป็นจุดสำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ซึ่งทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

  เรื่อง(ไม่)ลับของจุดซ่อนเร้น จุดซ่อนเร้นหรืออวัยวะเพศของผู้หญิงเป็นจุดสำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ซึ่งทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ อ่านต่อ >
 • ^
  Check List สักนิดก่อนเดินทาง

  เทศกาลปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ หลายคนต้องขับรถเพื่อกลับบ้านไปหาครอบครัว หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อย่างไรก็ตามปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตในทุกๆ ปี

  Check List สักนิดก่อนเดินทาง เทศกาลปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ หลายคนต้องขับรถเพื่อกลับบ้านไปหาครอบครัว หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม... อ่านต่อ >
 • ^
  กลับบ้านปีใหม่ ปลอดภัย ไกลโควิด-19

  ปีใหม่ เทศกาลแห่งการเปลี่ยนศักราชที่ทุกคนรอคอย เปรียบเสมือนช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากเรื่องราวต่างๆ มาตลอดทั้งปี หลายคนเลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ หลายคนเลือกที่จะเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัว คนรัก แต่ปีใหม่ปีนี้มีเหตุการณ์ที่ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป ทำให้พวกเราต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตกันครั้งใหญ่เลยทีเดียว เหตุการณ์นั้นก็คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

  กลับบ้านปีใหม่ ปลอดภัย ไกลโควิด-19 ปีใหม่ เทศกาลแห่งการเปลี่ยนศักราชที่ทุกคนรอคอย เปรียบเสมือนช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากเรื่องราวต่างๆ... อ่านต่อ >
 • ^
  น้ำหนักตัวน้อย ใครว่าดีเสมอไป

  ถึงไม่อ้วนแถมน้ำหนักตัวน้อย ก็ใช่ว่าจะดีเสมอไป เพราะคุณอาจกำลังอยู่ในภาวะน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ หรือคนที่มีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 กิโลกรัม/เมตร ซึ่งถือเป็นปัญหาสุขภาพ

  น้ำหนักตัวน้อย ใครว่าดีเสมอไป ถึงไม่อ้วนแถมน้ำหนักตัวน้อย ก็ใช่ว่าจะดีเสมอไป เพราะคุณอาจกำลังอยู่ในภาวะน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ หรือคนที่มีค่าดัชนีมวลกายน... อ่านต่อ >
 • ^
  เพราะความพิการ ไม่ใช่ข้ออ้างของความสำเร็จ

  เราไม่ควรเอาข้อจำกัดของร่างกายมาเป็น “ข้ออ้าง” ว่าเราทำไม่ได้ ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอแค่เรามีใจที่อยากทำ หากใครเคยได้ชมภาพยนต์โฆษณาชุด “เชิดชูพระคุณครู ครูคือดวงประทีปส่องทาง 2019” โฆษณาชุดนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของ ครูไอซ์-ดำเกิง มุ่งธัญญา ผู้พิการทางสายตา ผู้ก้าวข้ามข้อจำกัด ของการมองไม่เห็นสู่การเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่น่าภูมิใจ

  เพราะความพิการ ไม่ใช่ข้ออ้างของความสำเร็จ เราไม่ควรเอาข้อจำกัดของร่างกายมาเป็น “ข้ออ้าง” ว่าเราทำไม่ได้ ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอแค่เรามีใจที่อยากทำ หากใครเคยได้ชมภา... อ่านต่อ >
 • ^
  เตรียมพร้อม เมื่อภัยมา

  ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นภัยคุกคามและเป็นความเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้คนในสังคมมากขึ้น จากหลายเหตุการณ์ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้เห็นว่า การป้องกันภัยพิบัติที่ผ่านมานั้น ยังไม่สารมารถลดทอนความเสียหายให้น้อยลงได้มากนัก

  เตรียมพร้อม เมื่อภัยมา ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นภัยคุกคามและเป็นความเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้คนในสังคมมากขึ้น จากหลายเหต... อ่านต่อ >
 • ^
  เคล็ดลับดูแลสุขภาวะคนทำงาน

  การช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีแก่คนทำงาน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ที่สำคัญยังถือเป็นเคล็ดลับที่ทำให้คนทำงานมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร ลดปัญหาขาดลามาสาย และปัญหาการลาออก

  เคล็ดลับดูแลสุขภาวะคนทำงาน การช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีแก่คนทำงาน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ที่สำคัญยังถือเป็นเคล็ดลับที่ทำให้คนทำงานมีความร... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  ดัชนีความสุขคนทำงานยุคโควิด-19

  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในวงงานรัฐสภา และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม "สุขภาพดีตามวิถีของบุคลากรในวงงานรัฐสภา" ซึ่งโครงการฯ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการส่งเสริมสุขภาวะในวงงานรัฐสภา โดยสร้างความตระหนักการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการปรับทัศนคติด้านสุขภาพ รวมถึงพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข

  ดัชนีความสุขคนทำงานยุคโควิด-19 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : กา... อ่านต่อ >
 • ^
  หนุนพลังจิตอาสาเด็ก เสริมพัฒนาการในสถานสงเคราะห์

  นับตั้งแต่ปี 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนมูลนิธิสุขภาพไทย และภาคี ริเริ่มโครงการพัฒนาแหล่ง (ศูนย์) เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์ ช่วงเวลา 2 ปี มีอาสาสมัครระยะสั้น รวม 347 คน เป็นชาย 63 คน หญิง 284 คน และมีอาสาสมัครระยะยาว 246 คน ซึ่งช่วยเสริมพัฒนาการ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กใน 5 สถานสงเคราะห์นำร่อง

  หนุนพลังจิตอาสาเด็ก เสริมพัฒนาการในสถานสงเคราะห์ นับตั้งแต่ปี 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนมูลนิธิสุขภาพไทย และภาคี ริเริ่มโครงการพัฒ... อ่านต่อ >
 • ^
  ชุมชนปอดใส ไร้ควันบุหรี่

  โครงการสนับสนุนและสื่อสารการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนปอดใส ไร้ควันบุหรี่" เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการตัวอย่างที่นำไปสู่การลดบริโภคยาสูบในระดับชุมชน ซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆ พร้อมเปิดวงเสวนางานวิจัยการควบคุมยาสูบในระดับชุมชน เพื่อเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ให้ชุมชนอื่นทั่วประเทศ นำไปใช้เป็นกรณีศึกษา พร้อมต่อยอดและพัฒนาโครงการของตนเอง มุ่งสู่การลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่ต่อไป

  ชุมชนปอดใส ไร้ควันบุหรี่ โครงการสนับสนุนและสื่อสารการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเ... อ่านต่อ >
 • ^
  ถนนคนเดินปาย เที่ยวสนุก สุขใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด-19

  ในช่วงระยะเวลาเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถนนคนเดินปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและต้องหยุดกิจกรรมต่างๆ ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากทางรัฐบาลสามารถดำเนินการควบคุมป้องกันได้แล้ว ถนนคนเดินปาย จึงได้กลับมาฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอีกครั้งในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งทางโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมให้ความ รู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดินปาย หน่วยงานภาครัฐ และ สสส. เชิงนโยบายในการรณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ในพื้นที่สาธารณะ ปลอดภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร และการรณรงค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ การประกวด ร้านอาหารอร่อย สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักสุขภิบาลอาหาร ได้แก่ ร้านน้องเบส ร้านไก่ตะใคร้ ข้าวก่ำอ้อยควั่น ร้านชิกเก้นมาซาร่า ร้าน Special Healthy

  ถนนคนเดินปาย เที่ยวสนุก สุขใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด-... ในช่วงระยะเวลาเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถนนคนเดินปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและต้องหยุ... อ่านต่อ >
 • ^
  เปิดตัว "คู่มือชุมชนปลอดภัย" ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

  แม้บ้านจะได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย แต่อาจไม่ใช่กับทุกครอบครัว เพราะจากข้อมูลของ ศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พบว่า สถิติของผู้กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ช่วงเดือน ต.ค. 2562 - เม.ย. 2563 ทั้งสิ้น 141 ราย แบ่งออกเป็น ความรุนแรงทางร่างกาย 87% ทางเพศ 9% และทางจิตใจ 4% โดยมีปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ยาเสพติด 35% บันดาลโทสะ 33% หึงหวง 25% สุรา 17% เท่ากับการล่วงละเมิดทางเพศ 17% อาการจิตเภท 9% และจากเกม 2% ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ภาคกลาง อีสาน ใต้ เหนือ และ กทม. ตามลำดับ ขณะที่ สถิติความรุนแรงในครอบครัว ตั้งแต่ปี 2559 - ถึง เม.ย. 2563 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคิดเป็น 1,400 ราย/ปี หรือ 118 ราย/เดือน เฉลี่ย 4 ราย/วัน

  เปิดตัว "คู่มือชุมชนปลอดภัย" ลดปัญหาความรุนแรงใน... แม้บ้านจะได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย แต่อาจไม่ใช่กับทุกครอบครัว เพราะจากข้อมูลของ ศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ความรุนแรงในค... อ่านต่อ >
 • ^
  มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่

  ศอ.บต. ร่วมกับ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่” ระหว่าง 11 –13 ธันวาคม 2563

  มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิ... ศอ.บต. ร่วมกับ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด... อ่านต่อ >
 • ^
  ปั้นเมือง เปิดตัว Walk.in.th นำเที่ยวย่าน ไชน่าทาวน์ สัมพันธวงศ์

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือกับ บริษัท ปั้นเมือง จำกัด เปิดตัวเว็บแอพพลิเคชั่น Walk.in.th “เดินไชน่าทาวน์” เพื่อสำรวจร่องรอยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย-จีน สร้างระบบนำทางช่วยเหลือด้านการเดินท่องเที่ยว (Town Guide) รวบรวม 10 เส้นทางน่าเดิน ปรับปรุงเส้นทาง พัฒนาพื้นที่สาธารณะ กระตุ้นกิจกรรมทางกาย สร้างเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่พลเมืองสุขภาวะดี โดยมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ณ 1608 CAFE & BISTRO ถ.ทรงวาด แขวง-เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

  ปั้นเมือง เปิดตัว Walk.in.th นำเที่ยวย่าน ไชน่าท... สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือกับ บริษัท ปั้นเมือง จำกัด เปิดตัวเว็บแอพพลิเคชั่น Walk.in.th “เด... อ่านต่อ >
 • ^
  ถอดบทเรียนโควิด-19 สร้างระบบอาหารยั่งยืน

  วิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ภัยธรรมชาติน้ำท่วมครั้งใหญ่ของไทยในปี 2554 , วิกฤตการณ์ฝุ่น PM 2.5 และล่าสุดคือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกปัญหาข้างต้นล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งแนวทางหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างปลอดภัยอย่างง่ายๆ คือ การปลูกผักในบ้านเพราะอาหารเป็นตัวเชื่อมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

  ถอดบทเรียนโควิด-19 สร้างระบบอาหารยั่งยืน วิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ภัยธรรมชาติน้ำท่วมครั้งใหญ่ของไทยในปี 2554 , วิกฤตการณ์ฝุ่น PM 2... อ่านต่อ >
 • ^
  สวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง

  ผ่านพ้นไปแล้วกับเทศกาล“สวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6”เมื่อช่วงปลายเดือนพ.ย. 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ซึ่งทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.กล่าวว่า เนื่องจากผักและผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งวิตามิน เกลือแร่ ใยอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ

  สวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาห... ผ่านพ้นไปแล้วกับเทศกาล“สวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6”เมื่อช่วงปลายเดือนพ.ย. 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน... อ่านต่อ >
 • ^
  สานพลังตำบลขับขี่ปลอดภัย สกัดจุดเสี่ยง 7 แสน กม.

  ระยะทางของถนนสังกัดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมกันแล้วมีความยาวถึง 700,000 กม. ถือว่ายาวที่สุดเมื่อเทียบกับถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง (ทล.) มีระยะทาง 53,000 กม. กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระยะทาง 48,000 กม. ที่น่ากังวลถนนในความดูแลของ อปท. มีจุดเสี่ยงมากกว่า ต้องตัดผ่านชุมชนจำนวนมาก โอกาสมีอุบัติเหตุทางถนนจึงสูงกว่า

  สานพลังตำบลขับขี่ปลอดภัย สกัดจุดเสี่ยง 7 แสน กม. ระยะทางของถนนสังกัดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมกันแล้วมีความยาวถึง 700,000 กม. ถือว่ายาวที่สุดเมื่อเทียบก... อ่านต่อ >
 • ^
  ทศวรรษที่ 2 ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  เวทีประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมาภายใต้หัวข้อ "ก้าวสู่ทศวรรษที่สองของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย" มีนักวิชาการ นักวิจัย ภาคประชาสังคม เอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและความรุนแรงจากปัญหาสุราที่ส่งผลเสียต่อคนไทยทั้งมิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ

  ทศวรรษที่ 2 ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เวทีประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมาภายใต้หัวข้อ "ก้าวสู่ทศวรรษที่สองของนโ... อ่านต่อ >
 • ^
  สภ.อัมพวา จับมือภาคีเครือข่าย รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

  สภ.อัมพวา รับลูก ผบ.ตร. ลดความเสี่ยงคุกคามทางเพศในคนพิการ จับมือ สสส.ภาคีเครือข่าย รณรงค์เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ปลุกพลังสังคม ปกป้องเด็ก สตรีและคนพิการจากความรุนแรง และลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ชู“อัมพวาโมเดล” เดินหน้าทำงานเชิงป้องกัน

  สภ.อัมพวา จับมือภาคีเครือข่าย รณรงค์ยุติความรุนแ... สภ.อัมพวา รับลูก ผบ.ตร. ลดความเสี่ยงคุกคามทางเพศในคนพิการ จับมือ สสส.ภาคีเครือข่าย รณรงค์เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแ... อ่านต่อ >
 • ^
  โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้

  การประชุมเวทีสร้างความเข้าใจและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานภาคีเครือข่ายภาคอีสาน ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ โดยมี พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ,นายสุขุม กาญจนะกัณโห ผู้จัดการศูนย์วิทยุฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อสมท. ,นางสาวปภินพิทย์ พัวโสพิศ ผอ.สถานีวิทยุ F.M.T.V. พร้อมนักวิชาการ และคณะทำงานจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม

  โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ การประชุมเวทีสร้างความเข้าใจและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานภาคีเครือข่ายภาคอีสาน ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนขอ... อ่านต่อ >
 • ^
  เชียงรายรณรงค์ ลดอุบัติเหตุบนถนนรับปีใหม่ 64

  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพบทบาทสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ที่ รร.แกรนด์วิสต้า เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

  เชียงรายรณรงค์ ลดอุบัติเหตุบนถนนรับปีใหม่ 64 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดประชุม... อ่านต่อ >
 • ^
  ราชภัฏสงขลาผนึก 7 ภาคี พัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

  7 องค์กร สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ขับเคลื่อนสู่เมืองมรดกโลก เผยเตรียมพัฒนาหลักสูตรใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่ สอดคล้องสถานการณ์เศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

  ราชภัฏสงขลาผนึก 7 ภาคี พัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่มรด... 7 องค์กร สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ข... อ่านต่อ >
 • ^
  ชูนครปฐมโมเดล เมืองอาหารปลอดภัย

  สมัชชาสุขภาพนครปฐม จับมือ Node Flagship สสส.และภาคีเครือข่าย ชูนครปฐมโมเดล ร่วมสร้างเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อเด็ก เข้าถึงอาหารที่ดีมีโภชนาการ พร้อมปลุกพลังการอ่านผ่านหนังสือ “ปลูกผักสนุกจัง”

  ชูนครปฐมโมเดล เมืองอาหารปลอดภัย สมัชชาสุขภาพนครปฐม จับมือ Node Flagship สสส.และภาคีเครือข่าย ชูนครปฐมโมเดล ร่วมสร้างเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อเด็ก เข้าถึงอา... อ่านต่อ >
next
previous
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส. - นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส.
 • ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • พื้นที่เปิดให้ทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง - Cofact-พื้นที่เปิดให้ทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง
 • Thailand internet user behavior survey 2019 -
 • Happinet Club -
 • Thailand Tobacco Control -
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง -
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทย -
 • ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่น -
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -