ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

 • ^
  แนะวิธีกักตัวในบ้าน ให้ปลอดภัย ไม่เเพร่เชื้อ

  กรมควบคุมโรค เผยขณะนี้พบผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 มีอัตราติดเชื้อร้อยละ 11.83 แนะผู้ที่มีประวัติอาจสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ควรกักตัวเองที่บ้านหรือที่พักอาศัย 14 วัน เพื่อร่วมกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยเร็วที่สุด สร้างความปลอดภัยให้ตนเองและสมาชิกในบ้าน โดยเน้นให้แยกห้องหรือพื้นที่ แยกทานอาหาร แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เน้นอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีไข้เกิน 37.5 องศา และมีอาการไอ มีน้ำมูก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ท้องเสีย รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออสม.ใกล้บ้านทันที

  แนะวิธีกักตัวในบ้าน ให้ปลอดภัย ไม่เเพร่เชื้อ กรมควบคุมโรค เผยขณะนี้พบผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 มีอัตราติดเชื้อร้อยละ 11.83 แนะผู้ที่มีประวัติอาจสัมผัสกับผู้... อ่านต่อ >
 • ^
  หนุนประชาชนทำบุญออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19

  ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง ทางกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเน้นให้ประชาชนทำบุญในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ให้มากที่สุด

  หนุนประชาชนทำบุญออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19 ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง ทางกระทรวงวัฒนธร... อ่านต่อ >
 • ^
  เเนะพระสงฆ์เเยกฉันภัตตาหาร ลดเสี่ยงโควิด-19

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 พระสงฆ์ควรแยกฉันภัตตาหารร่วมกัน รวมถึงให้ใช้ช้อนชาม จาน แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

  เเนะพระสงฆ์เเยกฉันภัตตาหาร ลดเสี่ยงโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 พระสงฆ์ควรแยกฉันภัตตาหารร่วมกัน รวมถึงให้ใช้ช้อนชาม จาน แก้วน้ำส่วน... อ่านต่อ >
 • ^
  เเนวทางการจัดการสภาพเเวดล้อมและมูลฝอยติดเชื้อในศูนย์พักคอย

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทีมลงพื้นที่ร่วมดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือภาครัฐและประชาคมเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมแนะแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมและมูลฝอยติดเชื้อในศูนย์พักคอยให้เหมาะสม เน้นสถานที่โล่ง โปร่ง ไม่แออัด และสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

  เเนวทางการจัดการสภาพเเวดล้อมและมูลฝอยติดเชื้อในศ... กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทีมลงพื้นที่ร่วมดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือ... อ่านต่อ >
next
previous
next
previous
 • ^
  แนะวิธีกักตัวในบ้าน ให้ปลอดภัย ไม่เเพร่เชื้อ

  กรมควบคุมโรค เผยขณะนี้พบผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 มีอัตราติดเชื้อร้อยละ 11.83 แนะผู้ที่มีประวัติอาจสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ควรกักตัวเองที่บ้านหรือที่พักอาศัย 14 วัน เพื่อร่วมกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยเร็วที่สุด สร้างความปลอดภัยให้ตนเองและสมาชิกในบ้าน โดยเน้นให้แยกห้องหรือพื้นที่ แยกทานอาหาร แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เน้นอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีไข้เกิน 37.5 องศา และมีอาการไอ มีน้ำมูก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ท้องเสีย รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออสม.ใกล้บ้านทันที

  แนะวิธีกักตัวในบ้าน ให้ปลอดภัย ไม่เเพร่เชื้อ กรมควบคุมโรค เผยขณะนี้พบผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 มีอัตราติดเชื้อร้อยละ 11.83 แนะผู้ที่มีประวัติอาจสัมผัสกับผู้... อ่านต่อ >
 • ^
  หนุนประชาชนทำบุญออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19

  ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง ทางกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเน้นให้ประชาชนทำบุญในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ให้มากที่สุด

  หนุนประชาชนทำบุญออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19 ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง ทางกระทรวงวัฒนธร... อ่านต่อ >
 • ^
  เเนะพระสงฆ์เเยกฉันภัตตาหาร ลดเสี่ยงโควิด-19

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 พระสงฆ์ควรแยกฉันภัตตาหารร่วมกัน รวมถึงให้ใช้ช้อนชาม จาน แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

  เเนะพระสงฆ์เเยกฉันภัตตาหาร ลดเสี่ยงโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 พระสงฆ์ควรแยกฉันภัตตาหารร่วมกัน รวมถึงให้ใช้ช้อนชาม จาน แก้วน้ำส่วน... อ่านต่อ >
 • ^
  เพิ่มคนท้องเป็นกลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนโควิดก่อน

  หญิงตั้งครรภ์ ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดอาการรุนแรง เมื่อติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นจึงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันก่อนเป็นกลุ่มแรก ภายใต้คำแนะนำจากแพทย์

  เพิ่มคนท้องเป็นกลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนโควิดก่อ... หญิงตั้งครรภ์ ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดอาการรุนแรง เมื่อติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นจึงต้องได้รับการฉีดวัคซ... อ่านต่อ >
 • ^
  หนุนเด็กเป็นสื่อรัก ชวนพ่อแม่งดเหล้าเข้าพรรษา

  ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว หลายหน่วยงานรณรงค์ให้งดเหล้าเข้าพรรษา ตลอด 3 เดือน อย่างไรก็ตาม เด็กก็สามารถเป็นสื่อกลาง ในการชวนพ่อแม่ให้เลิกดื่มเหล้าได้ พร้อมหันมาสร้างความอบอุ่นในครอบครัว รวมถึงสร้างความรู้เท่าทันถึงภัยของเหล้าให้กับเด็ก ในระยะยาวต่อไป

  หนุนเด็กเป็นสื่อรัก ชวนพ่อแม่งดเหล้าเข้าพรรษา ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว หลายหน่วยงานรณรงค์ให้งดเหล้าเข้าพรรษา ตลอด 3 เดือน อย่างไรก็ตาม เด็กก็สามารถเป็นสื่อก... อ่านต่อ >
 • ^
  สำรวจสถานการณ์โควิด-19 ในกลุ่มเด็กพิเศษ

  มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงคราม และเครือข่ายอัมพวาโมเดล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง "เด็กพิเศษ ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่จบ" ไลฟ์สดทางเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว

  สำรวจสถานการณ์โควิด-19 ในกลุ่มเด็กพิเศษ มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงคราม และเครือข่ายอัมพวาโมเดล สนับสนุนโดยสำนักงานกองท... อ่านต่อ >
 • ^
  งดเหล้าเข้าพรรษา สื่อรักให้พักเหล้า

  สสส. – เครือข่ายงดเหล้า รวมพลัง 2,000 โรงเรียน 142 ชุมชน รณรงค์ “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” จัดกิจกรรมพี่สอนน้องเขียน “จดหมายสื่อรัก” วอนพ่อ-แม่เลิกเหล้า หลังพบผู้ปกครองยื่นน้ำเมาแก้วแรกให้ลูกดื่ม เผยผลสำรวจ “งดเหล้าเข้าพรรษา” คนร่วม 12.05 ล้านคน ประหยัดเงินรวม 6,326 ล้านบาท

  งดเหล้าเข้าพรรษา สื่อรักให้พักเหล้า สสส. – เครือข่ายงดเหล้า รวมพลัง 2,000 โรงเรียน 142 ชุมชน รณรงค์ “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” จัดกิจกรรมพี่ส... อ่านต่อ >
 • ^
  เเนวทางการจัดการสภาพเเวดล้อมและมูลฝอยติดเชื้อในศูนย์พักคอย

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทีมลงพื้นที่ร่วมดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือภาครัฐและประชาคมเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมแนะแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมและมูลฝอยติดเชื้อในศูนย์พักคอยให้เหมาะสม เน้นสถานที่โล่ง โปร่ง ไม่แออัด และสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

  เเนวทางการจัดการสภาพเเวดล้อมและมูลฝอยติดเชื้อในศ... กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทีมลงพื้นที่ร่วมดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือ... อ่านต่อ >
next
previous
 • ปีแห่งผักผลไม้​ กินเพิ่ม​ เสริม​การปลูก “ความมั่นคงทางอาหาร เป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของมนุษย์และของประเทศชาติ” แต่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ทำให้ภาพการขาดแคลนด้านอ... อ่านต่อ >
 • ^
  สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด

  “เข้าพรรษา” วันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งของชาวไทยพุทธ หากเป็นช่วงที่สถานการณ์ปกติ ในวันนี้ ชาวพุทธจะเข้าวัด ทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่น ๆ คือ มีการถวายเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ทำควบคู่กับเทศกาลเข้าพรรษามาตลอด 18 ปีที่ผ่านมานั่นคือ แคมเปญ “งดเหล้าเข้าพรรษา” นั่นเอง

  สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด “เข้าพรรษา” วันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งของชาวไทยพุทธ หากเป็นช่วงที่สถานการณ์ปกติ ในวันนี้ ชาวพุทธจะเข้าวัด ทำบุญใส่บาตร... อ่านต่อ >
 • ^
  6 สัญญาณของการติดเกม

  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้คำนิยามการติดเกมไว้ว่า หมายถึง รูปแบบการเล่นเกมไม่ว่าจะออนไลน์หรือไม่ก็ได้ โดยเป็นการเล่นอย่างซ้ำ ๆ และต่อเนื่องที่มีลักษณะต่อไปนี้

  6 สัญญาณของการติดเกม องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้คำนิยามการติดเกมไว้ว่า หมายถึง รูปแบบการเล่นเกมไม่ว่าจะออนไลน์หร... อ่านต่อ >
 • ^
  วิธีปรับใจในภาวะวิกฤต

  ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคใด ๆ เป็นธรรมดาที่ทำให้รู้สึกเครียด หรือกังวล ซึ่งแต่ละคนอาจมีความกังวลไม่เหมือนกัน เช่น กลัวจะล้มป่วยหรือเสีย ชีวิต กลัวจะปกป้องครอบครัวหรือคนที่ตนเองรักไม่ได้ เครียดเรื่องเศรษฐกิจและ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว รู้สึกหมดหวังโดดเดี่ยว กลัวถูกแยกจากคนที่รัก เป็นต้น

  วิธีปรับใจในภาวะวิกฤต ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคใด ๆ เป็นธรรมดาที่ทำให้รู้สึกเครียด หรือกังวล ซึ่งแต่ละคนอาจมีความกังวลไม่เหมือนกัน เช่น ก... อ่านต่อ >
 • ^
  ทำอย่างไร เมื่อต้องเข้าสู่ Home Isolation

  ท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจำนวนมากในแต่ละวัน เกิดภาวะผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล โรงพยาบาลหลายแห่งประกาศงดรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ มีผู้ป่วยที่รอเตียงรักษาอยู่เป็นจำนวนมาก บุคลากรทางการแพทย์และเหล่าจิตอาสาต้องทำงานแข่งกับเวลา ทำหน้าที่รักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้กลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวอย่างปลอดภัย

  ทำอย่างไร เมื่อต้องเข้าสู่ Home Isolation ท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจำนวนมากในแต่ละวัน เกิดภาวะผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล โรงพยาบา... อ่านต่อ >
 • ^
  กินอย่างไรให้ปลอดโรค

  ร่างกายได้รับพลังงาน (จากอาหาร) เพื่อนำมาใช้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่ง นอน ยืน เดิน ทำงาน ออกกำลังกาย ถ้าได้รับพลังงานมากเกิน ความต้องการ ร่างกายจะนำพลังงานส่วนเกินนั้นไปเก็บสะสมในรูปไขมัน เพื่อเป็นพลังงานสำรอง ถ้ามีการสะสมของไขมันมากขึ้นก็จะนำไปสู่ โรคอ้วน และนำไปสู่โรคอื่น ๆ นั่นเอง

  กินอย่างไรให้ปลอดโรค ร่างกายได้รับพลังงาน (จากอาหาร) เพื่อนำมาใช้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่ง นอน ยืน เดิน ทำงาน ออกกำลังกาย ถ้าได้รับพลังงานมาก... อ่านต่อ >
 • ^
  งดเหล้าเข้าพรรษา ยุคโควิด-19 เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้

  ใกล้เข้ามาแล้วกับช่วงเวลา งดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมรณรงค์ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ได้ทำต่อเนื่องมายาวนานกว่า 18 ปี ช่วยให้หลายคนใช้ช่วงเข้าพรรษา เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกเหล้าได้สำเร็จ

  งดเหล้าเข้าพรรษา ยุคโควิด-19 เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ... ใกล้เข้ามาแล้วกับช่วงเวลา งดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมรณรงค์ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือ... อ่านต่อ >
 • ^
  พลังความรักผลักดันให้เลิกบุหรี่

  "โย่ง อาร์มแชร์" หักดิบจากบุหรี่ หลังจากสูบมา 20 ปี เพื่อสิ่งเดียวคือผู้หญิงที่รัก

  พลังความรักผลักดันให้เลิกบุหรี่ "โย่ง อาร์มแชร์" หักดิบจากบุหรี่ หลังจากสูบมา 20 ปี เพื่อสิ่งเดียวคือผู้หญิงที่รัก อ่านต่อ >
 • ^
  ปลูกผัก 5 ชนิด สู้วิกฤตโควิด-19

  จากสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดในตอนนี้ หลาย ๆ คน เริ่มกักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อ รวมถึงร้านค้าหลายร้านเริ่มปิดตัวลง ทำให้การเข้าถึงอาหารเป็นเรื่องยากมากขึ้น การเดินทางออกไปจับจ่ายซื้อผักสดในตลาด ก็กลายเป็นเรื่องที่น่ากลัว วันนี้เราจะมาแนะนำการปลูกผักในกระถางแบบง่าย ๆ ได้ผักสดปลอดสารกินเอง เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน โดยพืชผักที่แนะนำปลูกก็เป็นผักที่ปลูกง่าย ได้เก็บกินผลผลิตเร็ว เราไปดูกันว่า มีอะไรบ้าง

  ปลูกผัก 5 ชนิด สู้วิกฤตโควิด-19 จากสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดในตอนนี้ หลาย ๆ คน เริ่มกักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อ รวมถึงร้านค้าห... อ่านต่อ >
 • ^
  เลือกน้ำมันทำอาหาร ให้เหมาะกับวิธีการปรุง

  เข้าครัวทำอาหารทั้งที มีวิธีเลือกน้ำมันอย่างไร ให้เหมาะกับการปรุงอาหารประเภทต่าง ๆ วันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝาก

  เลือกน้ำมันทำอาหาร ให้เหมาะกับวิธีการปรุง เข้าครัวทำอาหารทั้งที มีวิธีเลือกน้ำมันอย่างไร ให้เหมาะกับการปรุงอาหารประเภทต่าง ๆ วันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝาก อ่านต่อ >
 • ^
  สนับสนุนสิ่งที่ลูกชอบให้ถูกทาง

  ในบางครั้งพ่อแม่อาจมองข้ามสิ่งที่ลูกถนัดหรือชอบ เพราะอาจมองว่าสิ่งที่วางแผนให้ลูกนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งความจริงแล้วการสนับสนุนลูกอย่างเหมาะสม ไม่เพียงแต่ทำให้ลูกมีความสุข แต่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพของลูกให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ แล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนลูกให้ถูกทางได้อย่างไร? พบคำตอบได้ที่นี่

  สนับสนุนสิ่งที่ลูกชอบให้ถูกทาง ในบางครั้งพ่อแม่อาจมองข้ามสิ่งที่ลูกถนัดหรือชอบ เพราะอาจมองว่าสิ่งที่วางแผนให้ลูกนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งความจริงแล้ว... อ่านต่อ >
 • ^
  โซเดียมจะดีพอต้องพอดี

  หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “โซเดียม” แล้วคุณคิดว่าโซเดียมคืออะไร หมายถึงเกลือ หรืออาหารที่มีรสเค็มหรือเปล่า วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับโซเดียมที่ชื่อคุ้นหู แต่ไม่ควรปล่อยให้ลิ้นคุ้นชินกันให้มากขึ้น

  โซเดียมจะดีพอต้องพอดี หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “โซเดียม” แล้วคุณคิดว่าโซเดียมคืออะไร หมายถึงเกลือ หรืออาหารที่มีรสเค็มหรือเปล่า วันนี้เราจะพาไปท... อ่านต่อ >
 • ^
  ทำไมการฟังเพลง ถึงช่วยให้เราออกกำลังกายได้ดีขึ้น?

  ปัจจุบัน ถ้าคุณได้มีโอกาสเข้าไปในสถานที่ออกกำลังกายต่างๆ ทั้งสวนสาธารณะ ฟิตเนส คุณจะสังเกตเห็นอุปกรณ์ยอดนิยม ที่ผู้ออกกำลังกายส่วนใหญ่ใส่กันอยู่ สิ่งนั้นก็คือหูฟังรูปแบบต่าง ๆ นั่นเอง หูฟังจัดเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ชื่นชอบออกกำลังกายส่วนใหญ่พกติดตัวตลอดเวลา เสียงเพลงจะทำให้พวกเขาเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น

  ทำไมการฟังเพลง ถึงช่วยให้เราออกกำลังกายได้ดีขึ้น... ปัจจุบัน ถ้าคุณได้มีโอกาสเข้าไปในสถานที่ออกกำลังกายต่างๆ ทั้งสวนสาธารณะ ฟิตเนส คุณจะสังเกตเห็นอุปกรณ์ยอดนิยม ที่ผู้ออกกำ... อ่านต่อ >
 • ^
  5 อันดับ Soft Skills ที่วัยทำงานต้องมี

  Soft Skills เป็นทักษะที่ไม่ได้เน้นองค์ความรู้ แต่จะเน้นในเรื่องของความสามารถทางสังคม เช่น การบริหารจัดการคน การติดต่อสื่อสารกับทีม หรือการมีทัศนคติที่ดี เป็นต้น ซึ่ง Soft Skills นี่แหละ ที่กลายมาเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการเป็นอันดับต้นๆ ในอนาคต LinkedIn เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางสำหรับการสมัครงานได้เปิดเผย 5 อันดับ Soft Skills ที่วัยทำงานควรจะมี มาดูกัน!!

  5 อันดับ Soft Skills ที่วัยทำงานต้องมี Soft Skills เป็นทักษะที่ไม่ได้เน้นองค์ความรู้ แต่จะเน้นในเรื่องของความสามารถทางสังคม เช่น การบริหารจัดการคน การติดต่อสื่... อ่านต่อ >
 • ^
  ชวนเด็กพิเศษ ขยับกายอย่างไรให้ถูกวิธี

  เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จัดเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องด้วยปัญหาทางสภาพร่างกายและความบกพร่องทางสติปัญญา อย่างไรก็ตามหากได้รับการฝึกฝน หรือมีกิจกรรมทางกายที่ถูกวิธี ก็สามารถช่วยทำให้เด็กเหล่านี้ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

  ชวนเด็กพิเศษ ขยับกายอย่างไรให้ถูกวิธี เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จัดเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องด้วยปัญหาทางสภาพร่างกายและความบกพ... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  “ผู้นำแห่งอนาคต” เปลี่ยนสังคมด้วยตัวเรา

  “เครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม” หรือรู้จักกันในชื่อว่า “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  “ผู้นำแห่งอนาคต” เปลี่ยนสังคมด้วยตัวเรา “เครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม” หรือรู้จักกันในชื่อว่า “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงาน... อ่านต่อ >
 • ^
  ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

  สังคมเมือง จัดเป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแตกต่างทางด้านพื้นเพ ส่วนทางด้านสังคมก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ชาวเมืองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ชีวิตประจำวันของคนในเมืองไม่ได้มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติมากนัก กลายเป็นชีวิตท่ามกลางป่าคอนกรีตตามวิถี “ชุมชนเมือง”

  ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต สังคมเมือง จัดเป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแต... อ่านต่อ >
 • ^
  วิชาชีพทันตแพทย์ช่วยคนไข้ 'เลิกบุหรี่'

  “เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์” หนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเน้นพัฒนาทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยผู้ป่วยในการบริการเลิกบุหรี่

  วิชาชีพทันตแพทย์ช่วยคนไข้ 'เลิกบุหรี่' “เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์” หนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเน้นพัฒนาทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามา... อ่านต่อ >
 • ^
  สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ

  “การออกแบบ” เป็นศาสตร์แห่งความคิดและต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการสร้างสรรค์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้ การออกแบบจึงมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของเรา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และทัศนคติ

  สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ “การออกแบบ” เป็นศาสตร์แห่งความคิดและต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการสร้างสรรค์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้ การออกแบบจึง... อ่านต่อ >
next
previous
 • มัลติมีเดีย

  +
 • แกลลอรี่

  +

แนะนำหนังสือ

 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส. - นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส.
 • ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • พื้นที่เปิดให้ทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง - Cofact-พื้นที่เปิดให้ทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง
 • Thailand internet user behavior survey 2019 -
 • Happinet Club -
 • Thailand Tobacco Control -
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง -
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทย -
 • ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่น -
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -