ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

 • ^
  ปรับรูปแบบสายด่วน 1668 ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

  อธิบดีกรมการแพทย์ เผยการปรับรูปแบบสายด่วน 1668 ศูนย์บริหารจัดการเตียง โดยดำเนินงานบริหารจัดการแบบ One stop service บูรณาการร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภาคเอกชน บริษัท เทล ทู เทล จำกัด บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และจิตอาสาร่วมกันประสานเตียง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

  ปรับรูปแบบสายด่วน 1668 ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 อธิบดีกรมการแพทย์ เผยการปรับรูปแบบสายด่วน 1668 ศูนย์บริหารจัดการเตียง โดยดำเนินงานบริหารจัดการแบบ One stop service บูรณา... อ่านต่อ >
 • ^
  เลือกกินให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มภูมิคุ้มกันต้านโควิด

  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก เป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ และรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า หากมีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็จะลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้

  เลือกกินให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มภูมิคุ้มกันต้านโควิด การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก เป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาห... อ่านต่อ >
 • ^
  4 ข้อปฏิบัติ บริการเดลิเวอรี ลดเสี่ยงโควิด-19

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเดลิเวอรี เพิ่ม 4 ข้อปฏิบัติ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ประขาชน ผู้ใช้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  4 ข้อปฏิบัติ บริการเดลิเวอรี ลดเสี่ยงโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเดลิเวอรี เพิ่ม 4 ข้อปฏิบัติ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ปร... อ่านต่อ >
 • ^
  แนวทางดูแลผู้สูงวัย ให้ห่างไกลโควิด-19

  กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ แนะผู้สูงอายุยึดหลักแนวทางอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ เอนกายพักผ่อน ออกห่างจากสังคมนอกบ้าน ลดความเสี่ยงติดเชื้อและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19

  แนวทางดูแลผู้สูงวัย ให้ห่างไกลโควิด-19 กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ แนะผู้สูงอายุยึดหลักแนวทางอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ... อ่านต่อ >
 • ^
  ระดมสรรพกำลังทางการแพทย์ รองรับผู้ป่วยโควิด-19

  จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากกรมการแพทย์ได้มีการระดมสรรพกำลังต่างๆ ประกอบด้วย การปรับหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล และสถาบันสังกัดกรมการแพทย์ให้สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้มากขึ้น รวมทั้งหอผู้ป่วยยาเสพติด หอผู้ป่วยโรคระบบประสาท และหอผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้เพิ่มขึ้นกว่า 500 เตียง การร่วมจัดทำและจัดตั้งฮอสพิเทล 4 แห่ง รองรับผู้ป่วยกว่า 1,000 เตียง ร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และร่วมก่อตั้งศูนย์แรกรับและส่งต่อที่นิมิบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วประมาณ 3,000 คน โดยระดมบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

  ระดมสรรพกำลังทางการแพทย์ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากกรมการแพทย์ได้มีการระดมสรรพกำลังต่างๆ ประกอบด้วย การปรับ... อ่านต่อ >
 • ^
  3 ระดับ จัดการมูลฝอยติดเชื้อช่วงโควิด-19

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 แบ่งการจัดการเป็น 3 ระดับ พร้อมเผยแนวโน้มปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ในภาพรวมยังบริหารจัดการได้

  3 ระดับ จัดการมูลฝอยติดเชื้อช่วงโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 แบ่งการจัดการเป็น 3 ระ... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปรับรูปแบบการแปรงฟัน ลดการสัมผัส ป้องกันโควิด-19

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปรับรูปแบบการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันของเด็กเล็กลดการสัมผัสป้องกันโควิด-19 จัดเตรียมอุปกรณ์การแปรงฟัน โดยให้แปรงฟันแบบมีระยะห่าง ใช้แก้วน้ำ 2 ใบ ใส่น้ำสะอาด และไว้บ้วนฟองและบ้วนน้ำสะอาด พร้อมส่งเสริมการแปรงฟันด้วยสูตร 2–2-2 ป้องกันฟันผุ

  แนะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปรับรูปแบบการแปรงฟัน ลดกา... กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปรับรูปแบบการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันของเด็กเล็กลดการสัมผัสป้องกันโควิด-... อ่านต่อ >
 • ^
  เปิดอาคารกีฬานิมิบุตร 171 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19

  สำหรับการจัดตั้งศูนย์แรกรับผู้ป่วยโควิด-19 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดใช้อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งศูนย์แรกรับและส่งต่อ ผู้ป่วยโควิด โดยบุคลากรของกรมพลศึกษา และกลุ่มจิตอาสา 904 ได้ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับผู้ป่วยได้ 171 เตียง ตามมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด อาทิ การบริการทางการแพทย์, การบริหารจัดการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ระบบการกำจัดขยะระบบไฟฟ้า, ระบบการขนส่ง เพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามอื่น ๆ

  เปิดอาคารกีฬานิมิบุตร 171 เตียง รองรับผู้ป่วยโคว... สำหรับการจัดตั้งศูนย์แรกรับผู้ป่วยโควิด-19 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดใช้อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เพื... อ่านต่อ >
 • ^
  ศูนย์อนามัยเพิ่มเตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พักฟื้นต่อ

  กรมอนามัยให้ศูนย์อนามัยที่มีสถานพยาบาลให้บริการปรับรูปแบบเป็นหอผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักมาพักฟื้นต่อ เพื่อแบ่งเบาภาระงานของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่จำเป็นต้องสำรองเตียงไว้ ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ขณะนี้เริ่มนำร่องที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี รองรับผู้ป่วยได้ 28 เตียง ปัจจุบันมีคนไข้ที่มาพักฟื้น 25 คน นอกจากนี้ยังมีศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือ กรุงเทพฯ เตรียมสถานที่เป็นหอผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้เพิ่มมากขึ้น

  ศูนย์อนามัยเพิ่มเตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด... กรมอนามัยให้ศูนย์อนามัยที่มีสถานพยาบาลให้บริการปรับรูปแบบเป็นหอผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนัก... อ่านต่อ >
 • ^
  หญิงตั้งครรภ์ติดโควิด-19 เสี่ยงอาการรุนเเรง แนะฉีดวัคซีนป้องกัน

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 77 ราย ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ และพบการติดเชื้อในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ถึงร้อยละ 81.5 แนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรฉีดวัคซีนป้องกัน แต่ให้เหมาะควรฉีดช่วงหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ พร้อมย้ำป้องกันตัวเองต่อเนื่อง สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ

  หญิงตั้งครรภ์ติดโควิด-19 เสี่ยงอาการรุนเเรง แนะฉ... กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 77 ราย ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ และพบการติดเชื้อใ... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

  สถานการณ์ในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกจนอาจมีน้ำขังตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก จึงขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสำรวจบริเวณรอบๆ ตัวบ้านและในชุมชน และใช้มาตรการ `3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค` เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

  แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก สถานการณ์ในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกจนอาจมีน้ำขังตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทำให้เสี่ย... อ่านต่อ >
 • ^
  อาหารกล่องเเจกรพ.สนาม ต้องสะอาด ไม่ทำค้างนานเกิน 4 ชม.

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนหรือร้านอาหารที่ทำอาหารกล่องให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามต่างๆ ต้องใส่ใจความสะอาดและหลีกเลี่ยงการปรุงอาหารไว้ล่วงหน้านานเกิน 4 ชั่วโมง เพราะจะทำให้อาหารบูดเสียได้

  อาหารกล่องเเจกรพ.สนาม ต้องสะอาด ไม่ทำค้างนานเกิน... กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนหรือร้านอาหารที่ทำอาหารกล่องให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใ... อ่านต่อ >
 • ^
  วัคซีน อาวุธสำคัญในการสู้โควิด-19

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ยืนยันวัคซีนเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับโควิด-19 และควบคุมการระบาดของโรค ผลข้างเคียงของการเกิดลิ่มเลือดพบประมาณ 4 ราย ในการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าล้านโดส ขณะที่เป็นโรคโควิดโอกาสเกิดลิ่มเลือดประมาณ 125,000 คนต่อล้านคน ที่ป่วยเป็นโควิด การฉีดวัคซีนโควิดป้องกันได้ทั้งตัวเอง คนในครอบครัวและต่อชุมชนสังคมได้

  วัคซีน อาวุธสำคัญในการสู้โควิด-19 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ยืนยันวัคซีนเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับโควิด-19 และควบคุมการระบาดของโรค ผลข้างเคียงของ... อ่านต่อ >
 • ^
  ห่วงวัยทำงาน เสี่ยงภาวะอ้วน

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยกลุ่มวัยทำงานมีภาวะอ้วน กินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการและมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ หวั่นสุขภาพแย่ระยะยาว แนะกินอาหารถูกหลักโภชนาการ หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยลดเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

  ห่วงวัยทำงาน เสี่ยงภาวะอ้วน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยกลุ่มวัยทำงานมีภาวะอ้วน กินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการและมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ หวั่นสุขภาพ... อ่านต่อ >
 • ^
  แพทย์แจงข่าวลือ ผักกาดขาวดูดซึมยาฆ่าแมลง

  ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "ผักกาดดูดน้ำแดง เหมือนดูดยาฆ่าแมลง ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดในเอเชีย" กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า คนไทยไม่ได้เป็นมะเร็งมากที่สุดในเอเชีย และผักกาดดูดน้ำแดงเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์แสดงการดูดซึมน้ำผ่านระบบท่อลำเลียงของพืช แต่การใช้ยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่มักเป็นการฉีดพ่นสารเคมีเคลือบบนใบและต้นพืชเพื่อกำจัดแมลง โดยไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าการบริโภคผักที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงทำให้เกิดโรคมะเร็ง

  แพทย์แจงข่าวลือ ผักกาดขาวดูดซึมยาฆ่าแมลง ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "ผักกาดดูดน้ำแดง เหมือนดูดยาฆ่าแมลง ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดในเ... อ่านต่อ >
 • ^
  เปิดบริการรับยาที่ร้านยา ลดแออัดช่วงโควิด-19

  จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีการแพร่กระจายในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน สาเหตุส่วนหนึ่ง มาจากสถานที่เสี่ยงที่มีความแออัดของการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาล เป็นอีกหนึ่งสถานที่เสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นจุดรองรับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรักษาผู้ติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยทั่วไปยังต้องเดินทางเข้ารับบริการ พบแพทย์หรือรับยา มีความเสี่ยงได้รับเชื้อ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีโครงการบริการสุขภาพวิถีใหม่ (New normal) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำร่องพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในส่วนของบริการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจนอกหน่วยบริการ และบริการระบบสาธารณสุขทางไกล หรือ Telemedicine รวมถึงโครงการรับยาใกล้บ้านและทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยง และลดความแออัดในสถานพยาบาล

  เปิดบริการรับยาที่ร้านยา ลดแออัดช่วงโควิด-19 จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีการแพร่กระจายในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุ... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  สายด่วนครอบครัว แก้เครียดโควิด

  การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาครอบครัวในหลายรูปแบบ ทาง สค. ร่วมกับ สสส. และนักวิชาการด้านครอบครัว จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม @linefamily และ www.เพื่อนครอบครัว.com เพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัว ในช่วงวิกฤติโควิด-19

  สายด่วนครอบครัว แก้เครียดโควิด การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาครอบครัวในหลายรูปแบบ ทาง สค. ร่วมกับ สสส. และนักวิชาการด้านครอบค... อ่านต่อ >
 • ^
  ม.มหิดลระดมสมอง ผลักดันนโยบายสูงวัยอย่างมีพลัง

  38 ปี ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการก่อตั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ครองแชมป์คนที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลกนั้น ได้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัจจัยสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวและยั่งยืน เพื่อนำมาปรับใช้กับสังคมไทยตลอดเวลาที่ผ่านมา

  ม.มหิดลระดมสมอง ผลักดันนโยบายสูงวัยอย่างมีพลัง 38 ปี ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการก่อตั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย แล... อ่านต่อ >
 • ^
  ไอเดียลดเสี่ยงเด็กติดมือถือ ช่วงวิกฤตโควิด-19

  สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิดระลอก 3 ชั่วโมงนี้ยังไม่มีทีท่าจะยุติ สะท้อนจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งทะลุ 2,000 คน ต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วงที่โรงเรียนทั่วประเทศปิดภาคเรียน และกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย. ส่วนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยถูกสั่งปิดลดความเสี่ยงของการระบาดไม่มีกำหนด ทำให้เด็กเตรียมอนุบาล เด็กอนุบาล และเด็กปฐมวัย ต้องอยู่บ้านทุกวัน ขณะที่ผู้ปกครองยังต้องทำงาน ไม่มีเวลาดูแลเด็ก หลายครอบครัวให้ลูกหลานเล่นมือถือหรือแท็บเล็ต เพราะมองว่าทำให้เด็กอยู่นิ่งเป็นเวลานานได้ในบ้าน

  ไอเดียลดเสี่ยงเด็กติดมือถือ ช่วงวิกฤตโควิด-19 สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิดระลอก 3 ชั่วโมงนี้ยังไม่มีทีท่าจะยุติ สะท้อนจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งทะลุ 2,000 คน ต่... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงติดเชื้อโควิดง่ายกว่าคนปกติ

  ฝากถึงคนที่สูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะมีการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมและปอดอยู่แล้วจากพิษบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเอง ทำให้ความสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมและฆ่าเชื้อโรคที่เข้าสู่ปอดที่มากับลมหายใจลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้ง่ายกว่าคนปกติ จึงขอเชิญชวนให้เลิกสูบ เพื่อสุขภาพของตนเอง และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

  แนะเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงติดเชื้อโคว... ฝากถึงคนที่สูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะมีการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมและปอดอยู่แล้วจากพิษบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเอง ทำให้คว... อ่านต่อ >
 • ^
  ห่วงสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงโควิด 14 เท่า

  หมอโรคปอดเตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดเชื้อโควิดมากกว่าคนไม่สูบ 14 เท่า ระบุสิงห์อมควันสูบจนโรครุมเร้า ส่งผลภูมิต้านทานต่ำ ติดโควิดอาการรุนแรงถึงตายได้ ชี้บุหรี่ไฟฟ้าเริ่มแพร่กระจายโรคระบาด เหตุฝอยละอองเยอะ-แชร์กันสูบ โควิดสายพันธุ์อังกฤษระลอก 3 โจมตีรุนแรง หมอโรคปอดห่วงนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดเชื้อมากกว่าคนไม่สูบ 14 เท่า สิงห์อมควันสูบจนโรคเรื้อรังรุมเร้า ภูมิคุ้มกันจะต่ำ ติดโควิดมีโอกาสถึงตาย ชี้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มการแพร่กระจายไวรัสเหตุปริมาณฝอยละอองเยอะ แถมแชร์กันในกลุ่ม

  ห่วงสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงโควิด 14 เท่า หมอโรคปอดเตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดเชื้อโควิดมากกว่าคนไม่สูบ 14 เท่า ระบุสิงห์อมควันสูบจนโรครุมเร้า ส่งผลภูมิต้านทานต่... อ่านต่อ >
 • ^
  จัดปั่นในบ้านต้านโควิด-19 เฟส 3

  "เสธ.หมึก" พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมจัดกิจกรรมขี่จักรยานออนไลน์ "ปั่นในบ้าน ต้านโควิด" เฟสที่ 3 ในช่วงที่สถานการณ์ที่มีโรคไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ เพื่อให้นักกีฬา ทั้งในระดับทีมชาติไทย, ระดับทีมอาชีพ, ระดับเยาวชนทีมชาติไทย, ระดับสโมสร และระดับภูมิภาค จะได้มีโอกาสฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประชาชนได้ออกกำลังกายร่างกายในช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด กิจกรรมขี่จักรยานออนไลน์ "ปั่นในบ้าน ต้านโควิด" เฟสที่ 3 จะประเดิมครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม

  จัดปั่นในบ้านต้านโควิด-19 เฟส 3 "เสธ.หมึก" พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานกองทุนสนั... อ่านต่อ >
 • ^
  WHO ย้ำคนสูบบุหรี่ เสี่ยงป่วยโควิดรุนแรง

  WHO ย้ำคนสูบบุหรี่เสี่ยงติดโควิด รุนแรงและเสียชีวิตมากขึ้น ปอดไม่ดีเป็นทุนเดิม หมอประกิต ชวนคนไทยเลิกสูบ เพื่อสุขภาพป้องกันโควิด

  WHO ย้ำคนสูบบุหรี่ เสี่ยงป่วยโควิดรุนแรง WHO ย้ำคนสูบบุหรี่เสี่ยงติดโควิด รุนแรงและเสียชีวิตมากขึ้น ปอดไม่ดีเป็นทุนเดิม หมอประกิต ชวนคนไทยเลิกสูบ เพื่อสุขภาพป้อง... อ่านต่อ >
 • ^
  งานวิจัยยืนยันดื่มเหล้า ทำลายภูมิคุ้มกันต้านโควิด

  ข้อมูลวิชาการจำนวนมากชี้ชัดว่า การดื่มเหล้านอกจากเพิ่มความเสี่ยงให้คนดื่มเหล้าสัมผัสเชื้อและแพร่เชื้อโควิด-19 ยังทำให้อาการติดเชื้อรุนแรงขึ้น

  งานวิจัยยืนยันดื่มเหล้า ทำลายภูมิคุ้มกันต้านโควิ... ข้อมูลวิชาการจำนวนมากชี้ชัดว่า การดื่มเหล้านอกจากเพิ่มความเสี่ยงให้คนดื่มเหล้าสัมผัสเชื้อและแพร่เชื้อโควิด-19 ยังทำให้อา... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งช่วยชาวคลองเตยฝ่าวิกฤติโควิด

  สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย-นักสังคมสงเคราะห์ สร้างความเข้าใจชุมชนคลองเตยช่วงการระบาดโควิด-19 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ชูชุมชนริมทางรถไฟคลองเตย ชุมชนเข้มแข็งมีแผนรับมือ ปรับตัวตั้งรับสถานการณ์ได้

  สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งช่วยชาวคลองเตยฝ่าวิกฤต... สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย-นักสังคมสงเคราะห์ สร้างความเข้าใจชุมชนคลองเตยช่วงการระบาดโควิด-19 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่า... อ่านต่อ >
 • ^
  7 ข้อปฏิบัติ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจอนามัยโพลต่อประเด็นความกังวลและความรู้สึกต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19 พบสถานการณ์การติดเชื้อและเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลให้ประชาชนมีความกังวลใจและรู้สึกต้องการฉีดวัคซีนโควิด–19 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 56.5 พร้อมแนะวิธีการเตรียมตัวเมื่อไปฉีดวัคซีน และยังคงเคร่งครัดปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTTA และประเมินความเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย”

  7 ข้อปฏิบัติ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจอนามัยโพลต่อประเด็นความกังวลและความรู้สึกต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19 พบสถานการณ์การติดเ... อ่านต่อ >
 • ^
  ปรับรูปแบบสายด่วน 1668 ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

  อธิบดีกรมการแพทย์ เผยการปรับรูปแบบสายด่วน 1668 ศูนย์บริหารจัดการเตียง โดยดำเนินงานบริหารจัดการแบบ One stop service บูรณาการร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภาคเอกชน บริษัท เทล ทู เทล จำกัด บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และจิตอาสาร่วมกันประสานเตียง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

  ปรับรูปแบบสายด่วน 1668 ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 อธิบดีกรมการแพทย์ เผยการปรับรูปแบบสายด่วน 1668 ศูนย์บริหารจัดการเตียง โดยดำเนินงานบริหารจัดการแบบ One stop service บูรณา... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะเปลี่ยนวิกฤติโควิด เป็นโอกาสเลิกเหล้าเลิกยาเสพติด

  การออกไปรวมกลุ่มเสพยา หรือนัดดื่มเหล้าสังสรรค์ตามสถานที่ต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะติดและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้ ดังนั้นในช่วงนี้ควรอยู่บ้านและลองใช้โอกาสนี้ ลดละเลิกการดื่มเหล้าและยาเสพติดทุกชนิด

  แนะเปลี่ยนวิกฤติโควิด เป็นโอกาสเลิกเหล้าเลิกยาเส... การออกไปรวมกลุ่มเสพยา หรือนัดดื่มเหล้าสังสรรค์ตามสถานที่ต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะติดและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้ ดังนั้น... อ่านต่อ >
 • ^
  ระดมสรรพกำลังทางการแพทย์ รองรับผู้ป่วยโควิด-19

  จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากกรมการแพทย์ได้มีการระดมสรรพกำลังต่างๆ ประกอบด้วย การปรับหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล และสถาบันสังกัดกรมการแพทย์ให้สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้มากขึ้น รวมทั้งหอผู้ป่วยยาเสพติด หอผู้ป่วยโรคระบบประสาท และหอผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้เพิ่มขึ้นกว่า 500 เตียง การร่วมจัดทำและจัดตั้งฮอสพิเทล 4 แห่ง รองรับผู้ป่วยกว่า 1,000 เตียง ร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และร่วมก่อตั้งศูนย์แรกรับและส่งต่อที่นิมิบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วประมาณ 3,000 คน โดยระดมบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

  ระดมสรรพกำลังทางการแพทย์ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากกรมการแพทย์ได้มีการระดมสรรพกำลังต่างๆ ประกอบด้วย การปรับ... อ่านต่อ >
 • ^
  ประเพณีบุญบั้งไฟในยุคโควิด ความเชื่อ โอกาสและความเสี่ยง

  ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นการจัดบั้งไฟถวายพญาแถนเพื่อให้ฝนตกตามฤดู และให้มีน้ำเพียงพอที่จะทำการเกษตร โดยนิยมจัดในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม บุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่คนอีสานให้ความสำคัญมากโดยถือว่าเป็นวันรวมญาติเพราะญาติพี่น้องที่ไปทำงานต่างถิ่นจะกลับมาร่วมงาน กล่าวกันว่าคนอีสานให้ความสำคัญกับประเพณีมากกว่างานสงกรานต์ ดังนั้นเครือข่าย งดเหล้า สสส. และมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะจัดเวทีเสวนาออนไลน์"ประเพณีบุญบั้งไฟในยุคโควิด ความเชื่อ โอกาสและความเสี่ยง"

  ประเพณีบุญบั้งไฟในยุคโควิด ความเชื่อ โอกาสและควา... ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นการจัดบั้งไฟถวายพญาแถนเพื่อให้ฝนตกตามฤดู และให้มีน้ำเพียงพอที่จะทำการเกษตร โดยนิยมจัดในช่วงเดือนเมษา... อ่านต่อ >
 • ^
  3 ระดับ จัดการมูลฝอยติดเชื้อช่วงโควิด-19

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 แบ่งการจัดการเป็น 3 ระดับ พร้อมเผยแนวโน้มปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ในภาพรวมยังบริหารจัดการได้

  3 ระดับ จัดการมูลฝอยติดเชื้อช่วงโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 แบ่งการจัดการเป็น 3 ระ... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปรับรูปแบบการแปรงฟัน ลดการสัมผัส ป้องกันโควิด-19

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปรับรูปแบบการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันของเด็กเล็กลดการสัมผัสป้องกันโควิด-19 จัดเตรียมอุปกรณ์การแปรงฟัน โดยให้แปรงฟันแบบมีระยะห่าง ใช้แก้วน้ำ 2 ใบ ใส่น้ำสะอาด และไว้บ้วนฟองและบ้วนน้ำสะอาด พร้อมส่งเสริมการแปรงฟันด้วยสูตร 2–2-2 ป้องกันฟันผุ

  แนะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปรับรูปแบบการแปรงฟัน ลดกา... กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปรับรูปแบบการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันของเด็กเล็กลดการสัมผัสป้องกันโควิด-... อ่านต่อ >
next
previous
 • ชวนคนไทยบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 กาชาดถือกำเนิดขึ้นมาจากความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสนามรบ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อป้องกันและบรรเทาทุกข... อ่านต่อ >
 • ^
  น้ำเปล่า ตัวช่วยสุขภาพดี

  น้ำ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกายและยังนับเป็นสิ่งที่ร่างกายเราไม่สามารถขาดไปได้ เนื่องจากร้อยละ 60 ของน้ำหนักตัวของคนเราประกอบไปด้วยน้ำ ร่างกายของคนเราจึงต้องการน้ำในปริมาณที่เหมาะสมทุกวันเพื่อรักษาสมดุลไว้และใช้ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเราสามารถได้รับน้ำจากการดื่มน้ำ เครื่องดื่มต่าง ๆ รวมถึงอาหารที่กินครับ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง “น้ำเปล่า ตัวช่วยสุขภาพดี”

  น้ำเปล่า ตัวช่วยสุขภาพดี น้ำ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกายและยังนับเป็นสิ่งที่ร่างกายเราไม่สามารถขาดไปได้ เนื่องจากร้อยละ 60 ของน้ำหนักตัวของค... อ่านต่อ >
 • ^
  ประเพณีบุญบั้งไฟ วิถีใหม่ สไตล์ New normal

  ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้า ทุกคนต่างต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ หรือยุค New normal อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกับงานบุญบั้งไฟ หรืองานบุญเดือนหกของภาคอีสาน มีจุดประสงค์เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับวิถี New normal นี้เช่นกัน

  ประเพณีบุญบั้งไฟ วิถีใหม่ สไตล์ New normal ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้า ทุกคนต่างต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ หรือยุค New no... อ่านต่อ >
 • ^
  ชุมชนท้องถิ่น รู้รับ ปรับตัว สู้ภัยโควิด-19

  “สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม” ข้อปฏิบัติสำคัญที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว เมื่อโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

  ชุมชนท้องถิ่น รู้รับ ปรับตัว สู้ภัยโควิด-19 “สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม” ข้อปฏิบัติสำคัญที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว เมื่อโลกต้... อ่านต่อ >
 • ^
  ทำอย่างไร เมื่อต้องกักตัว 14 วัน ในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

  เมื่อมีความจำเป็นต้องกักตัว 14 วันในหอพักหรือคอนโดมิเนียม มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง

  ทำอย่างไร เมื่อต้องกักตัว 14 วัน ในหอพักหรือคอนโ... เมื่อมีความจำเป็นต้องกักตัว 14 วันในหอพักหรือคอนโดมิเนียม มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง อ่านต่อ >
 • ^
  เภสัชกรอาสา แนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง

  “โอ๊ยปวดเมื่อยจังเลย ปวดหลัง ปวดเอวไปหมด ต้องไปซื้อยาแก้ปวดที่ร้านค้ามากินดีกว่า ไม่อย่างนั้นทำงานต่อไม่ได้แน่ ๆ ” ประโยคที่ใคร ๆ หลายคนต้องคุ้นหูและอาจเคยได้ยินเวลาที่สมาชิกในบ้านหรือคนรอบข้างบ่นถึงอาการปวดเมื่อยตามร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน และยาที่ว่านั้นก็คือ สเตียรอยด์ ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการปวดเมื่อยได้ผลชะงัด แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าสเตียรอยด์มีผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการก่อให้เกิด “ภาวะไตวายเฉียบพลัน”

  เภสัชกรอาสา แนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง “โอ๊ยปวดเมื่อยจังเลย ปวดหลัง ปวดเอวไปหมด ต้องไปซื้อยาแก้ปวดที่ร้านค้ามากินดีกว่า ไม่อย่างนั้นทำงานต่อไม่ได้แน่ ๆ ” ประ... อ่านต่อ >
 • ^
  9 ประเด็นสุขภาพสำคัญ รู้ทันโควิด-19

  แม้ว่าเราจะใส่หน้ากากอนามัยกันจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติไปแล้ว แต่บางคนก็อาจจะยังสวมใส่ไม่ถูกต้อง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้เริ่มจากการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนหยิบหน้ากากอนามัยขึ้นมาใส่ โดยหันด้านที่มีสีเข้มหรือผิวมันไว้ด้านนอก ดึงหน้ากากให้คลุมทั้งจมูกและปาก และบีบขอบลวดให้แนบกับจมูกมากที่สุด เมื่อใช้งานเสร็จควรถอดทิ้งทันที โดยพับทบกันให้ด้านที่สัมผัสจมูกและปากอยู่ข้างใน แล้วมัดด้วยสายรัดให้แน่น จากนั้นจึงทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และสำหรับใครที่ใช้หน้ากากผ้า ก็ควรซักให้สะอาดก่อนนำมาใช้ซ้ำในทุก ๆ วัน

  9 ประเด็นสุขภาพสำคัญ รู้ทันโควิด-19 แม้ว่าเราจะใส่หน้ากากอนามัยกันจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติไปแล้ว แต่บางคนก็อาจจะยังสวมใส่ไม่ถูกต้อง ซึ่งกระทรวงสาธารณ... อ่านต่อ >
 • ^
  อยู่บ้านเดียวกัน กักตัว 14 วัน ทำอย่างไร

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ยังคงมีรายงานจำนวนยอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการแพร่ระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 ที่ สามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

  อยู่บ้านเดียวกัน กักตัว 14 วัน ทำอย่างไร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ยังคงมีรายงานจำนวนยอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ... อ่านต่อ >
 • ^
  สุขภาพดีรับชีวิตวิถีใหม่ ไปกับ เกรท สพล

  เป็นหนุ่มหล่อในวงการบันเทิงที่น่าจับตามองอีกคน สำหรับเกรท สพล อัศวมั่นคง ที่ต้องบอกว่ากระแสความฮอตมีมาอย่างต่อเนื่อง หลายคนรู้จักเขาในนาม ‘เจิด’ จากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือ รวมทั้งนักแสดงดาวรุ่งดวงใหม่จากช่อง 7HD นอกจากนี้ เขายังพ่วงด้วยดีกรีหนุ่ม cleo 2016 เชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์รุ่นที่ 70 รวมทั้งเล่นมิวสิควิดิโอ และซีรีย์อีกด้วย

  สุขภาพดีรับชีวิตวิถีใหม่ ไปกับ เกรท สพล เป็นหนุ่มหล่อในวงการบันเทิงที่น่าจับตามองอีกคน สำหรับเกรท สพล อัศวมั่นคง ที่ต้องบอกว่ากระแสความฮอตมีมาอย่างต่อเนื่อง หลา... อ่านต่อ >
 • ^
  หยุดยาเสพติด หยุดเสี่ยงโควิด-19

  ขึ้นชื่อว่ายาเสพติด หรือสารเสพติด หลายคนคงเคยได้รับการตักเตือน หรือขอร้องจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่า อย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด เพราะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดชนิดใด ก็ล้วนแฝงไปด้วยอันตราย เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคทางร่างกายและจิตใจของผู้เสพ บางรายอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

  หยุดยาเสพติด หยุดเสี่ยงโควิด-19 ขึ้นชื่อว่ายาเสพติด หรือสารเสพติด หลายคนคงเคยได้รับการตักเตือน หรือขอร้องจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่า อย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดย... อ่านต่อ >
 • ^
  ดื่มน้ำ...อย่างไร? ให้เพียงพอ

  ร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 60% ของน้ำหนักตัว ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเลือด อวัยวะ กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และสมอง ในหนึ่งวัน เราจึงควรดื่มน้ำให้เพียงพอประมาณ 2 ลิตร หรือ 6-8 แก้ว แต่ถ้าออกกำลังกาย มีไข้ ท้องเสีย หรืออาเจียน ควรดื่มน้ำเพิ่มขึ้น

  ดื่มน้ำ...อย่างไร? ให้เพียงพอ ร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 60% ของน้ำหนักตัว ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเลือด อวัยวะ กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และสมอง ในหนึ่งว... อ่านต่อ >
 • ^
  เพราะพวกเรา อยากได้อากาศบริสุทธิ์

  “เพราะพวกเราอยากได้อากาศบริสุทธิ์” เสียงจากเด็ก ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล พื้นที่ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” สถานศึกษาต้นแบบที่นำปัญหาของมลพิษทางอากาศ PM2.5 มาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน ให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นในพื้นที่ชุมชนของตน

  เพราะพวกเรา อยากได้อากาศบริสุทธิ์ “เพราะพวกเราอยากได้อากาศบริสุทธิ์” เสียงจากเด็ก ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล พื้นที่ตำบล... อ่านต่อ >
 • ^
  เกษียณคลาส ห้องเรียนออนไลน์สำหรับวัยเก๋า

  คนวัยหนุ่มสาว เคยลองนั่งนึกเล่นๆ บ้างไหมว่า เวลานี้ ที่เรามาทำงาน คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่บ้าน เขาทำอะไรกันอยู่ คำตอบที่ได้ คงจะเป็น ทำงานบ้าน นอนพักผ่อน ดูทีวี ฟังวิทยุ และอีกหนึ่งคำตอบที่คิดว่าทุกบ้านเป็นเหมือนกัน นั่นคือ เล่นโทรศัพท์มือถือ

  เกษียณคลาส ห้องเรียนออนไลน์สำหรับวัยเก๋า คนวัยหนุ่มสาว เคยลองนั่งนึกเล่นๆ บ้างไหมว่า เวลานี้ ที่เรามาทำงาน คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่บ้าน เขาทำอะไรกันอยู่... อ่านต่อ >
 • ^
  สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ

  เทศกาลวันสงกรานต์ถือเป็นวันครอบครัว คนไทยมักเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อใช้เวลาแห่งความสุขนี้อยู่กับครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกันตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น เช่น เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ เป็นต้น

  สงกรานต์วิถีใหม่ อะไรเสี่ยงก็เลี่ยงนะ เทศกาลวันสงกรานต์ถือเป็นวันครอบครัว คนไทยมักเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อใช้เวลาแห่งความสุขนี้อยู่กับครอบครัว ทำกิจกรรมร่วม... อ่านต่อ >
 • ^
  สงกรานต์วิถีใหม่ คิดถึง กลับให้ถึงอย่างปลอดภัย

  “วันนี้เป็นวันสงกรานต์ หนุ่มสาวชาวบ้านเบิกบานจิตใจจริงเอย ตอนเช้าทำบุญ ทำบุญตักบาตร ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันเอย เข้าวัดแต่งตัว แต่งตัวสวยสะ ไปสรงน้ำพระ ณ วันสงกรานต์กันเอย”

  สงกรานต์วิถีใหม่ คิดถึง กลับให้ถึงอย่างปลอดภัย “วันนี้เป็นวันสงกรานต์ หนุ่มสาวชาวบ้านเบิกบานจิตใจจริงเอย ตอนเช้าทำบุญ ทำบุญตักบาตร ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันเอย เข... อ่านต่อ >
 • ^
  ทำไมการกิน 2 : 1 : 1 ถึงลดพุงลดโรค

  การกินแบบใช้สูตร 2 : 1 : 1 คือการกินอาหารตามสูตรกําหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสมในแต่ละมื้อ จึงช่วยลดพุงและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ ได้โดยแบ่งสัดส่วนของจาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว) ออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน

  ทำไมการกิน 2 : 1 : 1 ถึงลดพุงลดโรค การกินแบบใช้สูตร 2 : 1 : 1 คือการกินอาหารตามสูตรกําหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสมในแต่ละมื้อ จึงช่วยลดพุงและลดความเสี่ยงต่อการ... อ่านต่อ >
 • ^
  บ้านนี้มีสีรุ้ง

  ผู้ปกครองหลายคนมักมีคำถามว่า “ลูกมีความหลากหลายทางเพศ ผิดปกติหรือไม่?” “ ลูกเป็นโรคหรือเปล่า?” “ถ้าสังคมไม่ยอมรับลูกจะปลอดภัยหรือไม่ ไปโรงเรียนลูกจะโดนเพื่อนแกล้งหรือเปล่า?” หลากหลายคำถามและความรู้สึกที่บ่งบอกถึงความกังวล และเป็นห่วง เมื่อรู้ลูกมีความหลากหลายทางเพศ

  บ้านนี้มีสีรุ้ง ผู้ปกครองหลายคนมักมีคำถามว่า “ลูกมีความหลากหลายทางเพศ ผิดปกติหรือไม่?” “ ลูกเป็นโรคหรือเปล่า?” “ถ้าสังคมไม่ยอมรับลูกจะป... อ่านต่อ >
 • ^
  5 ประโยชน์ สุดจี๊ดจากพริก

  พริกไม่ได้ช่วยทำให้รสชาติอาหารอร่อยจี๊ดจ๊าดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายอีกด้วย

  5 ประโยชน์ สุดจี๊ดจากพริก พริกไม่ได้ช่วยทำให้รสชาติอาหารอร่อยจี๊ดจ๊าดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายอีกด้วย อ่านต่อ >
 • ^
  ทานสลัดแบบนี้ หุ่นดีชัวร์

  ขึ้นชื่อว่า ‘สลัด’ แม้ผักจะเยอะ แต่ก็ใช่ว่าแคลอรี่น้อยทุกจานนะคะ เพราะถ้าส่วนประกอบอื่นๆในนั้น อย่างน้ำสลัด หรือเครื่องเคียงต่างๆพาอ้วนล่ะก็ ต่อให้ทานสลัดแทนข้าว ก็ไม่ช่วยให้ผอมได้แน่นอนค่ะ ทางที่ดี ลองมาดูเคล็ดลับทานสลัดกับ SOOK กันดีกว่า จะได้เลือกชนิดและปริมาณได้อย่างถูกต้องนะคะ

  ทานสลัดแบบนี้ หุ่นดีชัวร์ ขึ้นชื่อว่า ‘สลัด’ แม้ผักจะเยอะ แต่ก็ใช่ว่าแคลอรี่น้อยทุกจานนะคะ เพราะถ้าส่วนประกอบอื่นๆในนั้น อย่างน้ำสลัด หรือเครื่องเ... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  “ผู้นำแห่งอนาคต” เปลี่ยนสังคมด้วยตัวเรา

  “เครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม” หรือรู้จักกันในชื่อว่า “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  “ผู้นำแห่งอนาคต” เปลี่ยนสังคมด้วยตัวเรา “เครือข่ายพัฒนาภาวะผู้นำแห่งองค์กรและสังคม” หรือรู้จักกันในชื่อว่า “โครงการผู้นำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงาน... อ่านต่อ >
 • ^
  ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

  สังคมเมือง จัดเป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแตกต่างทางด้านพื้นเพ ส่วนทางด้านสังคมก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ชาวเมืองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ชีวิตประจำวันของคนในเมืองไม่ได้มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติมากนัก กลายเป็นชีวิตท่ามกลางป่าคอนกรีตตามวิถี “ชุมชนเมือง”

  ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต สังคมเมือง จัดเป็นศูนย์กลางความเจริญที่มีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแต... อ่านต่อ >
 • ^
  วิชาชีพทันตแพทย์ช่วยคนไข้ 'เลิกบุหรี่'

  “เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์” หนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเน้นพัฒนาทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยผู้ป่วยในการบริการเลิกบุหรี่

  วิชาชีพทันตแพทย์ช่วยคนไข้ 'เลิกบุหรี่' “เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์” หนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเน้นพัฒนาทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามา... อ่านต่อ >
 • ^
  สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ

  “การออกแบบ” เป็นศาสตร์แห่งความคิดและต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการสร้างสรรค์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้ การออกแบบจึงมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของเรา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และทัศนคติ

  สร้างสุขภาวะโรงพยาบาลด้วยการออกแบบ “การออกแบบ” เป็นศาสตร์แห่งความคิดและต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการสร้างสรรค์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้ การออกแบบจึง... อ่านต่อ >
next
previous
 • มัลติมีเดีย

  +
 • แกลลอรี่

  +
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส. - นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส.
 • ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • พื้นที่เปิดให้ทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง - Cofact-พื้นที่เปิดให้ทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง
 • Thailand internet user behavior survey 2019 -
 • Happinet Club -
 • Thailand Tobacco Control -
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง -
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทย -
 • ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่น -
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -