ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

 • ^
  ปัสสาวะบ่อยเกินไป รีบเช็คสุขภาพ

  ภาวะปัสสาวะบ่อยเกินไป ไม่อันตรายถึงชีวิต แต่จะรบกวนการใช้ชีวิตของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามหากมีอาการปัสสาวะบ่อยผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

  ปัสสาวะบ่อยเกินไป รีบเช็คสุขภาพ ภาวะปัสสาวะบ่อยเกินไป ไม่อันตรายถึงชีวิต แต่จะรบกวนการใช้ชีวิตของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามหากมีอาการปัสสาวะบ่อยผิดปกติ ควรรีบ... อ่านต่อ >
 • ^
  อาหารดูแลสุขภาพ เทรนด์นิวนอร์มัล

  ทุกคนต่างทราบดีว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ต้องเป็นไปตามหลักโภชนาการมากกว่าหลักตามใจปาก และด้วยอาหารที่มีอยู่มากมาย บวกกับกระแสรักสุขภาพในกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก ทำให้มีเทรนด์การดูแลสุขภาพด้วยอาหารเกิดขึ้นมากมาย จากการประมาณการของบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า มูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท จากปี 2562 ที่มูลค่า ประมาณ 88,731 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัว 2.4% เมื่อเทียบจากปี 2561ที่มี มูลค่าประมาณ 86,648 ล้านบาท โดยปี 2563 กลุ่มชาติอาเซียนจะเน้นไปในเรื่องสุขภาพและโปรตีนทดแทนเป็นหลัก

  อาหารดูแลสุขภาพ เทรนด์นิวนอร์มัล ทุกคนต่างทราบดีว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ต้องเป็นไปตามหลักโภชนาการมากกว่าหลักตามใจปาก และด้วยอาหารที่มีอยู่มากม... อ่านต่อ >
 • ^
  เด็กไทยอ้วนเพิ่ม เร่งส่งเสริม เพิ่มกิจกรรมทางกาย

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยแนวโน้มเด็กไทยอ้วนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร ChOPA & ChiPA Coach เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

  เด็กไทยอ้วนเพิ่ม เร่งส่งเสริม เพิ่มกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยแนวโน้มเด็กไทยอ้วนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร ChOPA & ChiPA Coach เพื่อขับเ... อ่านต่อ >
 • ^
  ผลิตยาโฟลิก ป้องกันลูกคลอดพิการ

  ปัญหาความพิการแต่กำเนิด ถือเป็นปัญหาสำคัญที่น่าห่วง อย่างไรก็ตามสามารถป้องกันได้ โดยการเสริมวิตามินที่มีกรดโฟลิกหรือโฟเลต ให้กับหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งช่วยลดความพิการแต่กำเนิด

  ผลิตยาโฟลิก ป้องกันลูกคลอดพิการ ปัญหาความพิการแต่กำเนิด ถือเป็นปัญหาสำคัญที่น่าห่วง อย่างไรก็ตามสามารถป้องกันได้ โดยการเสริมวิตามินที่มีกรดโฟลิกหรือโฟเล... อ่านต่อ >
 • ^
  โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันควรมาพบแพทย์ทันที

  กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก แนะนำผู้ป่วยหัวใจกำเริบเฉียบพลัน (Heart attack) หากได้รับการรักษาล่าช้า อาจทำให้เสียชีวิตได้

  โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันควรมาพบแพทย์ทันที กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก แนะนำผู้ป่วยหัวใจกำเริบเฉียบพลัน (Heart attack) หากได้รับการรักษาล่าช้า อาจทำให้เสียชีวิต... อ่านต่อ >
 • ^
  มะเร็งตับพบมากเป็นอันดับ 1 ของคนไทย

  กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยว่า มะเร็งตับ พบมากเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งที่พบทั้งหมดในคนไทย แต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตราว 16,000 ราย

  มะเร็งตับพบมากเป็นอันดับ 1 ของคนไทย กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยว่า มะเร็งตับ พบมากเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งที่พบทั้งหมดในคนไทย แต่ละปีจะมีผู้เสียชี... อ่านต่อ >
 • ^
  จับมือทุกหน่วยงาน เพิ่มพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

  ด้วยพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี อันมุ่งมั่นที่ทรงงานหนัก ประกอบกับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้ปี 2563 นี้ไทยพบผู้เสียชีวิต จากโรคพิษสุนัขบ้าเพียง 3 ราย จาก 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว หนองคาย และศรีสะเกษ ซึ่งผู้เสียชีวิตทุกรายมีประวัติถูกสุนัขที่ตนเลี้ยงไว้กัดหรือข่วน โดยไม่ได้ไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนนอกจากนี้มีการตรวจพบสัตว์ติดเชื้อทั้งสิ้น 206 ตัวอย่าง โดยเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของ 35% และไม่มีเจ้าของ 38.35% ขณะที่บางพื้นที่ไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ต่อเนื่องมามากกว่า 2 ปี ดังนั้นทิศทางของการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระยะต่อไป ควรให้พื้นที่ที่ไม่พบโรคมีการประเมินและรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่พื้นที่ที่ยังพบการระบาด เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่เป้าหมายการเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

  จับมือทุกหน่วยงาน เพิ่มพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี อันมุ่งมั่นที่ทรงงานหนัก ประกอบกับความร่วมมือ... อ่านต่อ >
 • ^
  ตั้งเป้าปี 73 ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมย่อยเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ในการประชุมจีน-อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 3 : สู่เส้นทางสายไหมด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิดหลัก "Building a China-ASEAN Community of Health through Solidarity and Cooperation" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับนโยบายและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ด้านความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพโภชนาการ

  ตั้งเป้าปี 73 ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมย่อยเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ในการประชุม... อ่านต่อ >
next
previous
 • ภัยดื่มสุรา สร้างภาระสุขภาพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของปัญหามากมาย โดยเฉพาะความพิการหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ รวมไปถึงยังสร้างปัญห... อ่านต่อ >
 • ^
  ภัยพนันออนไลน์ วิกฤติสุขภาวะ

  การพนันรวมถึงโรคติดพนัน เป็นปัญหาสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อผู้เล่น ครอบครัว และชุมชน จากการสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี 2563 พบการพนันซุกซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์ เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย

  ภัยพนันออนไลน์ วิกฤติสุขภาวะ การพนันรวมถึงโรคติดพนัน เป็นปัญหาสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อผู้เล่น ครอบครัว และชุมชน จากการสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ... อ่านต่อ >
 • ^
  ปรับโฉมหาดบางแสน ปลอดเหล้า-บุหรี่

  สถานการณ์โควิด-19 กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ สร้างสังคมแบบชีวิตวิถีใหม่ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน ประชาชนหันมาสร้างภูมิคุ้มกัน ดูแลสุขภาวะของตัวเองจริงจังมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว

  ปรับโฉมหาดบางแสน ปลอดเหล้า-บุหรี่ สถานการณ์โควิด-19 กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ สร้างสังคมแบบชีวิตวิถีใหม่ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสร้า... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  อาหารดูแลสุขภาพ เทรนด์นิวนอร์มัล

  ทุกคนต่างทราบดีว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ต้องเป็นไปตามหลักโภชนาการมากกว่าหลักตามใจปาก และด้วยอาหารที่มีอยู่มากมาย บวกกับกระแสรักสุขภาพในกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก ทำให้มีเทรนด์การดูแลสุขภาพด้วยอาหารเกิดขึ้นมากมาย จากการประมาณการของบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า มูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท จากปี 2562 ที่มูลค่า ประมาณ 88,731 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัว 2.4% เมื่อเทียบจากปี 2561ที่มี มูลค่าประมาณ 86,648 ล้านบาท โดยปี 2563 กลุ่มชาติอาเซียนจะเน้นไปในเรื่องสุขภาพและโปรตีนทดแทนเป็นหลัก

  อาหารดูแลสุขภาพ เทรนด์นิวนอร์มัล ทุกคนต่างทราบดีว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ต้องเป็นไปตามหลักโภชนาการมากกว่าหลักตามใจปาก และด้วยอาหารที่มีอยู่มากม... อ่านต่อ >
 • ^
  เปิดตัวเว็บแอปฯ Walk.in.th เดินไชน่าทาวน์ เพิ่มขยับกาย

  สสส.-กลุ่มปั้นเมือง เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชัน Walk.in.th “เดินไชน่าทาวน์” ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ชวนสำรวจ 10 เส้นทางน่าเดิน ย่านเมืองเก่า เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ไทย-จีน รูปแบบ “สารานุกรมชุมชน” พัฒนาพื้นที่สาธารณะ เอื้อสุขภาวะที่ดี

  เปิดตัวเว็บแอปฯ Walk.in.th เดินไชน่าทาวน์ เพิ่มข... สสส.-กลุ่มปั้นเมือง เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชัน Walk.in.th “เดินไชน่าทาวน์” ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ชวนสำ... อ่านต่อ >
 • ^
  โควิด-19 เพิ่มขยะพลาสติก ชวนคนไทยร่วมกันลดใช้

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 จากข้อมูลสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแสดงให้เห็นว่าเกิดขยะพลาสติก ประเภท ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก รวมทั้งพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพิ่มขึ้นเป็น 6,300 ตันต่อวัน ชวนคนไทยช่วยกันลดใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

  โควิด-19 เพิ่มขยะพลาสติก ชวนคนไทยร่วมกันลดใช้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 จากข้อมูลสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแสดงให้เห็นว่าเกิดขยะพลาสติก ประเภ... อ่านต่อ >
 • ^
  สสส.จับมือภาคีฯ เปิดใจพ่อนักสู้ แนะห่างไกลเหล้าบุหรี่ ลดอุบัติเหตุ

  สสส.จับมือภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมเปิดใจพ่อนักสู้ ดูแลลูกพิการเหยื่อดื่มแล้วขับ ซ้ำตัวเองยังป่วย ขณะที่หัวอกลูก ดูแลพ่อป่วยมะเร็งลำคอระยะ 4 เผชิญมรสุมชีวิตครอบครัวแทบล้มละลาย อุทธาหรณ์เตือนใจให้ใช้ชีวิตห่างไกลปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุ

  สสส.จับมือภาคีฯ เปิดใจพ่อนักสู้ แนะห่างไกลเหล้าบ... สสส.จับมือภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมเปิดใจพ่อนักสู้ ดูแลลูกพิการเหยื่อดื่มแล้วขับ ซ้ำตัวเองยัง... อ่านต่อ >
 • ^
  ปัสสาวะบ่อยเกินไป รีบเช็คสุขภาพ

  ภาวะปัสสาวะบ่อยเกินไป ไม่อันตรายถึงชีวิต แต่จะรบกวนการใช้ชีวิตของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามหากมีอาการปัสสาวะบ่อยผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

  ปัสสาวะบ่อยเกินไป รีบเช็คสุขภาพ ภาวะปัสสาวะบ่อยเกินไป ไม่อันตรายถึงชีวิต แต่จะรบกวนการใช้ชีวิตของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามหากมีอาการปัสสาวะบ่อยผิดปกติ ควรรีบ... อ่านต่อ >
 • ^
  ภัยดื่มสุรา สร้างภาระสุขภาพ

  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของปัญหามากมาย โดยเฉพาะความพิการหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ รวมไปถึงยังสร้างปัญหาต่อสุขภาพร่างกาย และภาวะเจ็บป่วยทางจิตใจ

  ภัยดื่มสุรา สร้างภาระสุขภาพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของปัญหามากมาย โดยเฉพาะความพิการหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ รวมไปถึงยังสร้างปัญห... อ่านต่อ >
 • ^
  ผลิตยาโฟลิก ป้องกันลูกคลอดพิการ

  ปัญหาความพิการแต่กำเนิด ถือเป็นปัญหาสำคัญที่น่าห่วง อย่างไรก็ตามสามารถป้องกันได้ โดยการเสริมวิตามินที่มีกรดโฟลิกหรือโฟเลต ให้กับหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งช่วยลดความพิการแต่กำเนิด

  ผลิตยาโฟลิก ป้องกันลูกคลอดพิการ ปัญหาความพิการแต่กำเนิด ถือเป็นปัญหาสำคัญที่น่าห่วง อย่างไรก็ตามสามารถป้องกันได้ โดยการเสริมวิตามินที่มีกรดโฟลิกหรือโฟเล... อ่านต่อ >
 • ^
  ภัยพนันออนไลน์ วิกฤติสุขภาวะ

  การพนันรวมถึงโรคติดพนัน เป็นปัญหาสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อผู้เล่น ครอบครัว และชุมชน จากการสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี 2563 พบการพนันซุกซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์ เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย

  ภัยพนันออนไลน์ วิกฤติสุขภาวะ การพนันรวมถึงโรคติดพนัน เป็นปัญหาสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อผู้เล่น ครอบครัว และชุมชน จากการสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  Friendly Design ท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียม

  หลังจากต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติเมื่อหลายเดือนก่อน เป็นที่น่ายินดีที่วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันหลายภาคส่วนก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักเช่นเดิมอีกครั้ง ภาคธุรกิจต่างงัดโปรโมชั่นและดีลสุดพิเศษมาเอาใจนักท่องเที่ยว เพื่อหวังจะสร้างความสุขหลังจากที่ต้องเผชิญกับวิกฤตกันมาอย่างยาวนาน

  Friendly Design ท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียม หลังจากต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติเมื่อหลายเดือนก่อน เป็นที่น่ายินดีที่วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประ... อ่านต่อ >
 • ^
  ดูแลเท้าอย่างไร เมื่อเป็นเบาหวาน

  หากหลอดเลือดที่มาเลี้ยงขาและเท้ามีปัญหาจะทำให้ขบวนการการรักษาแผลของร่างกายเป็นไปอย่างล่าช้า ทั้งนี้หากมีการติดเชื้อรุนแรงร่วมด้วยผู้ป่วยอาจต้องถูกตัดเท้าหรือขา ซึ่งผู้เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการถูกตัดขามากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 25 เท่า โดยผู้ที่เป็นเบาหวานที่มีประวัติการมีแผลมาก่อน มีโอกาสการเกิดแผลซ้ำใน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 ทั้งนี้พบว่า ร้อยละ 85 ของการสูญเสียสามารถป้องกันได้โดยการตรวจและดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรก ดังนั้น การตรวจค้นหาและดูแลตั้งแต่ระยะแรกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพเท้าในผู้เป็นเบาหวาน

  ดูแลเท้าอย่างไร เมื่อเป็นเบาหวาน หากหลอดเลือดที่มาเลี้ยงขาและเท้ามีปัญหาจะทำให้ขบวนการการรักษาแผลของร่างกายเป็นไปอย่างล่าช้า ทั้งนี้หากมีการติดเชื้อรุนแร... อ่านต่อ >
 • ^
  พลังโซเชียล SAVE ชีวิตคนคิดสั้น

  “โลกนี้โหดร้ายเกินไป ไม่อยากอยู่แล้ว” “อยู่ไปก็ไร้ค่า ตายไปคงดี” “ขอโทษทุกคนที่ทำแบบนี้ รักแม่นะ” “ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง เหนื่อยพอแล้ว ลาก่อน” หากคนใกล้ตัวคุณโพสต์โซเชียลมีเดียแบบนี้ คุณจะทำอย่างไรเมื่อเห็นสัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์

  พลังโซเชียล SAVE ชีวิตคนคิดสั้น “โลกนี้โหดร้ายเกินไป ไม่อยากอยู่แล้ว” “อยู่ไปก็ไร้ค่า ตายไปคงดี” “ขอโทษทุกคนที่ทำแบบนี้ รักแม่นะ” “ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง ... อ่านต่อ >
 • ^
  ส้วมวิถีใหม่ ห่างไกลโรค

  องค์กรส้วมโลก หรือ World Toilet Organization กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันส้วมโลก โดยปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน” (The New Normal Public Toilet for All) เนื่องจากขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับโควิด - 19 ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป มีความจำเป็นที่จะต้องต้องดูแล และใส่ใจเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาส้วมสาธารณะจึงมีความสำคัญ เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการรับสัมผัสเชื้อโรคที่ออกมาจากสารคัดหลั่งในร่างกาย ซึ่งอาจปนเปื้อนอยู่พื้นผิวสัมผัสร่วมต่าง ๆ หรืออากาศภายในห้องส้วม จนส่งผลต่อการติดเชื้อและเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

  ส้วมวิถีใหม่ ห่างไกลโรค องค์กรส้วมโลก หรือ World Toilet Organization กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันส้วมโลก โดยปีนี้กระทรวงสาธารณสุข... อ่านต่อ >
 • ^
  ใช้ชีวิตอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง

  หลายคนอาจจะทราบกันดีว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งนั้นมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรมหรือโรคมะเร็งที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่หลายคนกลัวและพยายามหลีกเลี่ยง

  ใช้ชีวิตอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง หลายคนอาจจะทราบกันดีว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งนั้นมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรมหร... อ่านต่อ >
 • ^
  เช็กหน่อย ไทรอยด์ผิดปกติหรือไม่

  ‘โรคไทรอยด์’ คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย โดยมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในสัดส่วนประมาณ 5 ต่อ 1 หลายคนอาจเคยเห็นข่าวดาราดัง ๆ ที่เป็นโรคนี้ และมีอาการทางร่างกายที่แตกต่างกันไป นั่นเป็นเพราะโรคไทรอยด์มีหลายชนิด โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้

  เช็กหน่อย ไทรอยด์ผิดปกติหรือไม่ ‘โรคไทรอยด์’ คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย โดยมักพบในผู้หญิงมากกว... อ่านต่อ >
 • ^
  อาการปวดหัว บอกอะไรเราบ้าง

  โรคปวดศีรษะที่พบมากที่สุด เป็นโรคปวดหัวที่เกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณรอบศีรษะ ตำแหน่งที่ปวดศีรษะที่พบบ่อยคือ ตำแหน่งบริเวณหน้าผากและขมับทั้งสองข้าง บางครั้งร้าวมาที่ด้านหลังของศีรษะและต้นคอ รวมถึงบ่าไหล่ร่วมด้วย อันนี้เป็นภาวะที่สัมพันธ์กับความเครียดด้วย

  อาการปวดหัว บอกอะไรเราบ้าง โรคปวดศีรษะที่พบมากที่สุด เป็นโรคปวดหัวที่เกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณรอบศีรษะ ตำแหน่งที่ปวดศีรษะที่พบบ่อยคือ ตำแห... อ่านต่อ >
 • ^
  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ดูแลดี ชีวียืนยาว

  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความรุนแรง และสามารถทำให้เสียชีวิตได้ โดยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตมากเป็นอันดับสองรองลงมาจากโรคมะเร็ง หากรู้ตัวว่าเป็นแล้วต้องมีการดูแลตนเองเป็นอย่างดี เพื่อยืดอายุของคนไข้ให้ยาวนานขึ้น ด้วยการปรับพฤติกรรมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด หากกระทำได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถต่อเวลาชีวิตออกไปได้

  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ดูแลดี ชีวียืนยาว โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความรุนแรง และสามารถทำให้เสียชีวิตได้ โดยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่ทำให้เสี... อ่านต่อ >
 • ^
  ปอดบวม โรคยอดฮิตที่มาพร้อมหน้าหนาว

  สภาพอากาศที่เย็นลงอาจส่งผลให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ได้ง่ายโดยเฉพาะโรคสุดฮิตอย่าง “โรคปอดบวม” ที่เกิดจากการติดเชื้อในปอด อาจเป็นได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อรา แม้จะเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้เพราะมีวัคซีนป้องกันและยารักษา แต่ก็มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงเช่นเดียวกัน ล่าสุดองค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยตัวเลขว่ามีเด็กจำนวนกว่า 800,000 คนต่อปีเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวม

  ปอดบวม โรคยอดฮิตที่มาพร้อมหน้าหนาว สภาพอากาศที่เย็นลงอาจส่งผลให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ได้ง่ายโดยเฉพาะโรคสุดฮิตอย่าง “โรคปอดบวม” ที่เกิดจากการติดเชื้อในปอด อาจเป... อ่านต่อ >
 • ^
  ไข้หวัดใหญ่ โรคที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น

  “ไข้หวัดใหญ่” เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย โดยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่เกิดการระบาดมากที่สุดคือช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งไข้หวัดใหญ่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดด้วยกันตามสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ คือ เอ (A) บี (B) และซี (C) โดยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอจะมีความรุนแรงมากที่สุด

  ไข้หวัดใหญ่ โรคที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น “ไข้หวัดใหญ่” เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย โดยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่เกิดการระบาดมากที่สุดคือช่ว... อ่านต่อ >
 • ^
  บางแสนสุขใจ ปลอดภัย ไม่เสี่ยง

  “บางแสนเป็นดินแดนเจอรัก ใครที่อยากพบรัก ให้มาพักผ่อน ยามเย็นไปเดินเล่นชายหาด ตกดึกเราไปสังสรรค์ กันที่หาดวอน” หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ที่แรกที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและเลือกไป พักผ่อนแบบชิว ๆ สบาย ๆ ในวันหยุดกับครอบครัวเป็นอันดับต้น ๆ ก็คงจะหนีไม่พ้น “หาดบางแสน” แน่นอน ที่นี่จึงกลายเป็นจุดเช็คอินในวันหยุดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

  บางแสนสุขใจ ปลอดภัย ไม่เสี่ยง “บางแสนเป็นดินแดนเจอรัก ใครที่อยากพบรัก ให้มาพักผ่อน ยามเย็นไปเดินเล่นชายหาด ตกดึกเราไปสังสรรค์ กันที่หาดวอน” หากพูดถึง... อ่านต่อ >
 • ^
  เบาหวาน เบาได้เบา

  “พี่คะ ขอหวานน้อยค่ะ” ประโยคยอดฮิตของสาวออฟฟิศ ที่ต้องรีบบอกกำชับแม่ค้าในการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ให้โดนใจ ถึงแม้อาหารจะไม่ค่อยถูกปาก แต่ด้วยวิถีของคนที่รักสุขภาพ นาทีนี้ ต้องสั่งหวานน้อยจนติดเป็นนิสัยแล้วล่ะสิ

  เบาหวาน เบาได้เบา “พี่คะ ขอหวานน้อยค่ะ” ประโยคยอดฮิตของสาวออฟฟิศ ที่ต้องรีบบอกกำชับแม่ค้าในการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม ให้โดนใจ ถึงแม้อาหาร... อ่านต่อ >
 • ^
  ความดันเลือดสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

  สภาวะของระดับความดันเลือด ที่สูงกว่าระดับปกติ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มีความดันเลือดปกติ จะวัดค่าความดัน ได้ 120/80 มิลลิเมตรปรอท แต่ผู้ที่มีความดันเลือดสูง จะวัดค่าความดันได้ ตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ขึ้นไป และถือว่าเป็นสภาวะ ที่ต้องได้รับการควบคุม ตั้งแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากอาจนำมาซึ่ง ภาวะแทรกซ้อนและโรคต่าง ๆ มากมาย

  ความดันเลือดสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม สภาวะของระดับความดันเลือด ที่สูงกว่าระดับปกติ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มีความดันเลือดปกติ จะวัดค่าความดัน ได้ 120/80 มิลลิเมต... อ่านต่อ >
 • ^
  ไวรัส RSV รู้ทัน ป้องกันได้

  คนทั่วไปอาจยังไม่คุ้นหูกับคำว่าเชื้อไวรัส RSV เท่าไรนัก คนที่รู้จักไวรัสชนิดนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็น คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง นั่นก็เพราะ RSV คือเชื้อไวรัสสุดฮิตที่เกิดขึ้นในหมู่เด็กเล็กเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของลูกหลานอย่างใกล้ชิด เพราะหากพลาดไปสักนิดอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้

  ไวรัส RSV รู้ทัน ป้องกันได้ คนทั่วไปอาจยังไม่คุ้นหูกับคำว่าเชื้อไวรัส RSV เท่าไรนัก คนที่รู้จักไวรัสชนิดนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็น คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปก... อ่านต่อ >
 • ^
  อาหารเสริมสำหรับทารก

  โดยทั่วไปแล้วเเม่ควรปรุงอาหารเองที่บ้าน โดยใช้อาหารที่มีในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้ได้อาหารที่สดใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการ ประหยัดและเป็นการฝึกให้ทารกให้กินอาหารที่มีในท้องถิ่น

  อาหารเสริมสำหรับทารก โดยทั่วไปแล้วเเม่ควรปรุงอาหารเองที่บ้าน โดยใช้อาหารที่มีในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้ได้อาหารที่สดใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการ ป... อ่านต่อ >
 • ^
  มาตรฐานงานวิ่งวิถีใหม่ Thai Health Day Run 2020

  “ขยับบ่อย ๆ จะดีที่สุด อย่า อย่า หยุด เหยียดแข้ง เหยียดขา” ตั้งแต่เมืองไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การมีกิจกรรมทางกายของคนไทยลดลงอย่างน่าตกใจ นั่นก็เป็นผลมาจากการต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันของรัฐ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วที่สุด

  มาตรฐานงานวิ่งวิถีใหม่ Thai Health Day Run 2020 “ขยับบ่อย ๆ จะดีที่สุด อย่า อย่า หยุด เหยียดแข้ง เหยียดขา” ตั้งแต่เมืองไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้

  การประชุมเวทีสร้างความเข้าใจและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานภาคีเครือข่ายภาคอีสาน ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ โดยมี พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ,นายสุขุม กาญจนะกัณโห ผู้จัดการศูนย์วิทยุฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อสมท. ,นางสาวปภินพิทย์ พัวโสพิศ ผอ.สถานีวิทยุ F.M.T.V. พร้อมนักวิชาการ และคณะทำงานจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม

  โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ การประชุมเวทีสร้างความเข้าใจและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานภาคีเครือข่ายภาคอีสาน ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนขอ... อ่านต่อ >
 • ^
  สานพลังตำบลขับขี่ปลอดภัย สกัดจุดเสี่ยง 7 แสน กม.

  ระยะทางของถนนสังกัดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมกันแล้วมีความยาวถึง 700,000 กม. ถือว่ายาวที่สุดเมื่อเทียบกับถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง (ทล.) มีระยะทาง 53,000 กม. กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระยะทาง 48,000 กม. ที่น่ากังวลถนนในความดูแลของ อปท. มีจุดเสี่ยงมากกว่า ต้องตัดผ่านชุมชนจำนวนมาก โอกาสมีอุบัติเหตุทางถนนจึงสูงกว่า

  สานพลังตำบลขับขี่ปลอดภัย สกัดจุดเสี่ยง 7 แสน กม. ระยะทางของถนนสังกัดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมกันแล้วมีความยาวถึง 700,000 กม. ถือว่ายาวที่สุดเมื่อเทียบก... อ่านต่อ >
 • ^
  ทศวรรษที่ 2 ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  เวทีประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมาภายใต้หัวข้อ "ก้าวสู่ทศวรรษที่สองของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย" มีนักวิชาการ นักวิจัย ภาคประชาสังคม เอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและความรุนแรงจากปัญหาสุราที่ส่งผลเสียต่อคนไทยทั้งมิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ

  ทศวรรษที่ 2 ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เวทีประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมาภายใต้หัวข้อ "ก้าวสู่ทศวรรษที่สองของนโ... อ่านต่อ >
 • ^
  ราชภัฏสงขลาผนึก 7 ภาคี พัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

  7 องค์กร สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ขับเคลื่อนสู่เมืองมรดกโลก เผยเตรียมพัฒนาหลักสูตรใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่ สอดคล้องสถานการณ์เศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

  ราชภัฏสงขลาผนึก 7 ภาคี พัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่มรด... 7 องค์กร สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ข... อ่านต่อ >
 • ^
  เชียงรายรณรงค์ ลดอุบัติเหตุบนถนนรับปีใหม่ 64

  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพบทบาทสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ที่ รร.แกรนด์วิสต้า เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

  เชียงรายรณรงค์ ลดอุบัติเหตุบนถนนรับปีใหม่ 64 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดประชุม... อ่านต่อ >
 • ^
  ชูนครปฐมโมเดล เมืองอาหารปลอดภัย

  สมัชชาสุขภาพนครปฐม จับมือ Node Flagship สสส.และภาคีเครือข่าย ชูนครปฐมโมเดล ร่วมสร้างเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อเด็ก เข้าถึงอาหารที่ดีมีโภชนาการ พร้อมปลุกพลังการอ่านผ่านหนังสือ “ปลูกผักสนุกจัง”

  ชูนครปฐมโมเดล เมืองอาหารปลอดภัย สมัชชาสุขภาพนครปฐม จับมือ Node Flagship สสส.และภาคีเครือข่าย ชูนครปฐมโมเดล ร่วมสร้างเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อเด็ก เข้าถึงอา... อ่านต่อ >
 • ^
  ส่งคืนอาชีพ-สุขภาวะที่ดีให้คนริมโขง

  “สุขภาวะ” นอกจากจะเป็นเรื่องของสุขภาพทางร่างกาย ยังรวมไปถึงสุขภาพจิตใจ สุขภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ การที่จะมีสุขภาวะที่ดีได้นั้น มิได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลรวมจากปัจจัยเหล่านี้ร่วมกัน

  ส่งคืนอาชีพ-สุขภาวะที่ดีให้คนริมโขง “สุขภาวะ” นอกจากจะเป็นเรื่องของสุขภาพทางร่างกาย ยังรวมไปถึงสุขภาพจิตใจ สุขภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ การที่จะ... อ่านต่อ >
 • ^
  ลดช่องว่างการศึกษา สานฝันเด็กพิการ

  การเลือกเรียนมหาวิทยาลัยคือ `ใบเบิกทาง` การก้าวไปสู่ความฝันของเยาวชน ซึ่งการหาสถานศึกษาที่ตรงใจว่ายากแล้ว การหาสถานศึกษาสำหรับเยาวชนที่พิการยิ่งยากกว่า เพราะนอกจากจะต้องเป็นสายการเรียนที่ตรงใจเยาวชนเองแล้วยังต้องเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างและเอื้ออำนวยแก่ผู้พิการด้วย

  ลดช่องว่างการศึกษา สานฝันเด็กพิการ การเลือกเรียนมหาวิทยาลัยคือ 'ใบเบิกทาง' การก้าวไปสู่ความฝันของเยาวชน ซึ่งการหาสถานศึกษาที่ตรงใจว่ายากแล้ว การหาสถานศึกษา... อ่านต่อ >
 • ^
  สุราษฎร์ธานีโมเดล ทำจุดตัดรถไฟปลอดภัย

  สุราษฎร์ธานีได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน แบ่งเป็น 4 งานสำคัญ อาทิ แก้ไขจุดเสี่ยงแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) บริเวณโค้งรพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ แก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ และจัดการความเร็วหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยบูรณาการระหว่างภาครัฐและชุมชน จนประสบความสำเร็จลดอุบัติเหตุลงได้มากกว่าครึ่ง หรือ 50% เป็นต้นแบบขยายไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ได้ โดย เฉพาะการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ที่มีรูปแบบการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 51 ทำให้เกิดการทำงานได้อย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยแขวงบำรุงทางบ้านส้อง

  สุราษฎร์ธานีโมเดล ทำจุดตัดรถไฟปลอดภัย สุราษฎร์ธานีได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน แบ่... อ่านต่อ >
 • ^
  สอจร.สัญจรจังหวัดนครพนม แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

  ที่จังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานให้การต้อนรับและเปิดประชุม สอจร.สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดนครพนม ที่คณะกรรมการบริหารและทีมสนับสนุนแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน จัดขึ้นเพื่อให้เครื่อข่ายหน่วยงาน 5 เสาหลักด้านการป้องกันและแก้ไขงานอุบัติเหตุทางถนนจาก 7 ภาคทั่วประเทศ

  สอจร.สัญจรจังหวัดนครพนม แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ที่จังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานให้การต้อนรับและเปิดประชุม สอจร.สัญจรภาคตะว... อ่านต่อ >
 • ^
  ปลูกจิตสำนึกเด็กปฐมวัยห่างไกลปัจจัยเสี่ยง

  สสส.หนุนปลูกจิตสำนึกเด็กปฐมวัยห่างไกลปัจจัยเสี่ยงนำร่องอนุบาลราชบุรี ก่อนขยายเครือข่ายสู่ รร.ทั่วประเทศ

  ปลูกจิตสำนึกเด็กปฐมวัยห่างไกลปัจจัยเสี่ยง สสส.หนุนปลูกจิตสำนึกเด็กปฐมวัยห่างไกลปัจจัยเสี่ยงนำร่องอนุบาลราชบุรี ก่อนขยายเครือข่ายสู่ รร.ทั่วประเทศ อ่านต่อ >
 • ^
  สวนสามพราน-สามพรานโมเดล จุดประกายท่องเที่ยววิถีอินทรีย์

  ปิดทริปแรก...ตามเส้นทางโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม -เศรษฐกิจหมุนเวียน-พึ่งพาตนเอง

  สวนสามพราน-สามพรานโมเดล จุดประกายท่องเที่ยววิถีอ... ปิดทริปแรก...ตามเส้นทางโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม -เศรษฐกิจหมุนเวียน-พึ่งพาตนเอง อ่านต่อ >
next
previous
 • มัลติมีเดีย

  +
 • แกลลอรี่

  +

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • พื้นที่เปิดให้ทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง - Cofact-พื้นที่เปิดให้ทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบข่าวลวง
 • Thailand internet user behavior survey 2019 -
 • Happinet Club -
 • Thailand Tobacco Control -
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง -
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทย -
 • ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่น -
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -