‘เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี’ เสริมกระแสจักรยานเพื่อสุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


'เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี' เสริมกระแสจักรยานเพื่อสุขภาพ thaihealth


“เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” นักปั่นจักรยานและชาวบ้าน ร่วมปั่นปลุกกระแสนิยมจักรยานเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เส้นทางธรรมชาติ สัมผัสวิถีชาวบ้าน ระยะทาง 30 กม. พื้นที่ชุมชน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม


เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 61 นักปั่นจักรยานในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ตำบลขามเรียง รวมกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) เทศบาลตำบลขามเรียง โดยมีจ่าเอก บัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลขามเรียง นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย ตามระยะทาง 30 กิโลเมตรจากหน้าเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผ่านชุมชนย่านชนบท วัด แหล่งเรียนรู้ และพื้นที่การเกษตร ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมสวยงามตามวิถีชาวบ้าน ซึ่งถือเป็นเส้นทางปั่นจักรยานเส้นทางใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงเด็กและเยาวชน ต่างก็นำจักรยานที่มีใช้อยู่ประจำวันมาปั่นร่วมกัน


นายสุเพชร วงศ์หมั่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลขามเรียง กล่าวว่า “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” เทศบาลตำบลขามเรียง เป็นกิจกรรมหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จักรยานในชีวิตประจำวันโดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นในการส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ตามแนวทางยุทธศาสตร์จักรยาน 3 ส คือ ส 1 เส้นทางจักรยานในสวน ส 2 เส้นทางสัญจรในชุมชน และ ส 3 จักรยานในสนาม และสร้างแรงบัลดาลใจให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น


ทั้งนี้ จากความนิยมใช้จักรยานเพิ่มขึ้นเพื่อกิจกรรมการกีฬา หรือนันทนาการพักผ่อนหย่อนใจ องค์กรปกครองท้องถิ่นหลายแห่ง พยายามจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางจักรยาน จุดจอดจักรยาน รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานสร้างเสริมสุขภาพ ที่สำคัญ คือ การสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้จักรยาน และผู้ใช้รถ ใช้ถนน ที่ร่วมเดินทางบนเส้นทางเดียวกัน

Shares:
QR Code :
QR Code