เตรียมจัดงาน `วันไตโลก` ประจำปี 2562

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์จากไอเวิร์คพีอาร์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและแฟ้มภาพ


เตรีมจัดงาน 'วันไตโลก' ประจำปี 2562 thaihealth


ชวนประชาชนร่วมงานวันไตโลก ประจำปี 2562


สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว "รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ "แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดเค็ม" และการจัดงานกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2562 "ภายใต้หัวข้อ "Kidney Health For Everyone Everywhere" ภายใต้คำขวัญ "ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง" ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


สำหรับการจัดงานวันไตโลก จะจัดขึ้นเป็นประจำในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวัน International Federation of Kidney Foundation และ International Society of Nephrology และได้กำหนดให้เป็น "วันไตโลก" (World Kidney Day) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพไต โดยในปีนี้สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  กิจกรรมวันไตโลก ในปี 2562 คือ วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ Atrium Zone ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ


เตรีมจัดงาน 'วันไตโลก' ประจำปี 2562 thaihealth


สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงการบริโภคลดเค็มของคนไทย โดยเฉพาะในเด็กที่พบว่าเป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งการบริโภคเค็มนอกจากเป็นโรคไตแล้ว ยังสามารถทำให้เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จึงทำให้ในเดือนมีนาคมของทุกปี มีการจัดกิจกรรมวันไตโลก เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และการป้องกันอย่างเหมาะสม สำหรับผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม "วันไตโลก" ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ Atrium Zone ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ


สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในงาน จะมีการแสดงของเหล่าศิลปิน ดารา นักแสดง การตรวจสุขภาพไต และการให้ความรู้เรื่องโรคไตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไตเฉพาะทาง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-718 1898 หรือ เว็บไซต์ www.nephrothai.org

Shares:
QR Code :
QR Code