ออกแบบแผนการขับเคลื่อน Organic Tourism

ที่มา : แฟนเพจสามพรานโมเดล


ภาพประกอบจากแฟนเพจสามพรานโมเดล


ออกแบบแผนการขับเคลื่อน Organic Tourism thaihealth


ออกแบบแผนการขับเคลื่อน Organic Tourism เพื่อความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อาหาร สู่การสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืน


เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) โดย ดร.อุดม หงส์ชาติกุล และ คุณอรุษ นวราช ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร และริเริ่มขับเคลื่อน Organic Tourism เปิดห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ระดมพลังสมอง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร เกษตรกร นักวิชาการ รวมถึงผู้บริโภค ในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 30 คน ที่สนใจด้านเกษตรอินทรีย์ และ การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ร่วมกันออกแบบแผนการขับเคลื่อน Organic Tourism เพื่อความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อาหาร สู่การสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจัดขึ้น ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม


ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์กรสำคัญที่สนับสนุนแนวคิด Organic Tourism ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของททท. เข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วย และททท.ยังพร้อมร่วมขับเคลื่อนเรื่องนี้ หวังดันให้ไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่เกิดการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับระบบอาหาร


ออกแบบแผนการขับเคลื่อน Organic Tourism thaihealth


ขอบคุณสสส.ที่ให้การสนับสนุน ขอบคุณเพื่อนร่วมทางทุกท่าน ทุกองค์กร ที่สละเวลาเข้าร่วม Social Lab ในครั้งนี้ ทั้ง ททท. MekongTourismCoordinatingOffice (MTCO) , CentralGroup, โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ, โรงแรมเดอะสุโกศล, โรงแรมบ้านท้องทรายเกาะสมุย, โรงแรมดิแอทธินีโฮเทลแบงค็อก, โรงแรมดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล, RainForestResort, สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย, ห้องอาหารสีฟ้า, GreenLivingCamp , RivaSuryaBangkok , ร้านปฐมออร์แกนิกลิฟวิ่ง, บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัด, สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ , สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน , ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย และเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล

Shares:
QR Code :
QR Code