อย.เฝ้าระวังสุ่มตรวจอาหารเจ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


อย.เฝ้าระวังสุ่มตรวจอาหารเจ  thaihealth


แฟ้มภาพ


อย. ร่วมส่งเสริมเทศกาลกินเจ งดเนื้อสัตว์ เสริมบุญบารมี เฝ้าระวังสุ่มตรวจอาหารเจอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เตือนพ่อค้าต้องมีคุณธรรม จริยธรรม หากพบการปลอมปน DNA ของเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหารเจจัดเป็นอาหารปลอมจะได้รับโทษอย่างหนัก พร้อมแนะผู้บริโภคเลือกซื้อต้องดูฉลาก


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เทศกาลกินเจ เป็นประเพณีที่คนไทยจำนวนมากร่วมรักษาศีลและงดรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ โดยเชื่อว่า การกินเจเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ได้กุศล การละเว้นเนื้อสัตว์ถือเป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์ เสริมสร้างบุญบารมี และยังเป็นการรักษาสุขภาพไปในตัว และด้วยความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทำให้มีผลิตภัณฑ์อาหารเจสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด มีการเลียนแบบและปรุงแต่งรสชาติให้มีความคล้ายคลึงกับอาหารปกติ ซึ่งหากไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้อ อาจได้รับผลิตภัณฑ์อาหารเจที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหารเจ


ดังนั้น เพื่อส่งเสริมเทศกาลกินเจ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเจอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2558-2561 ได้สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเจ ณ แหล่งผลิต นำเข้า และจำหน่าย (ตลาดสด ห้าง ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น) ในกรุงเทพมหานคร โดยตรวจวิเคราะห์ DNA เนื้อสัตว์ ได้แก่ ไก่ หมู วัว เป็ด และปลา จำนวนปีละกว่า 30 ตัวอย่าง พบว่า ผ่านมาตรฐานทั้งหมด และได้ตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเจกรณีร้องเรียนและกรณีพิเศษ โดยตรวจวิเคราะห์ DNA เนื้อสัตว์ ได้แก่ ไก่ หมู วัว เป็ด และปลา ปี 2558 จำนวน 45 ตัวอย่าง พบ DNA จำเพาะของไก่ 9 ตัวอย่าง ปี 2559 จำนวน 30 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานทั้งหมด  ปี 2560 จำนวน 41 ตัวอย่าง พบ DNA จำเพาะของ หมู 1 ตัวอย่าง ไก่ 1 ตัวอย่าง และ วัว ไก่ 1 ตัวอย่าง ส่วนปี 2561 จำนวน 6 ตัวอย่าง พบ DNA จำเพาะของไก่ 2 ตัวอย่าง


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ กล่าวต่อไปว่า หากพบการปลอมปน DNA ของเนื้อสัตว์ จัดเป็นอาหารปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการอาหารอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคโดยนำผลิตภัณฑ์อาหารเจที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารต่าง ๆ เช่น สีผสมอาหาร หรือวัตถุกันเสีย ต้องเลือกใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีเลขสารบบอาหาร และใช้ปริมาณตามคำแนะนำบนฉลาก


นอกจากนี้ อย. ได้ลงพื้นที่ย่านเยาวราช ซึ่งเป็นแหล่งที่คนไทยเชื้อสายจีนมาจับจ่ายซื้ออาหารเจเป็นจำนวนมาก โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการเลือกซื้ออาหารเจที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจจากแหล่งที่เชื่อถือได้ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเจสำเร็จรูป ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือชื่อและที่ตั้ง ผู้นําเข้าและประเทศผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สําคัญเป็นร้อยละของน้ำหนัก วันเดือนและปีที่ผลิต และวันเดือนและปีที่ควรบริโภคก่อน หรือหมดอายุ เป็นต้น แต่หากผู้ผลิต หรือผู้ปรุง เป็นผู้จำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่ถูกสุขลักษณะ และควรเลือกซื้ออาหารเจที่มีสีกลิ่นรสปกติ บรรจุอยู่ในภาชนะที่สะอาด และหากเป็นไปได้ ควรมองหาผลิตภัณฑ์อาหารเจที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการ หรือสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ เพื่อที่จะสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง


หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application/ Line: FDAthai หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ อย. จะดําเนินคดีตามกฎหมายกับ ผู้ที่กระทําผิดต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code