สสส.ไทย-ออสเตรเลียแลกประสบการณ์ทำงานร่วมกัน

ผู้บริหารระดับสูง สสส.ออสเตรเลียเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้าน สสส.กับไทย เน้นเรื่องการบริหารงานร่วมกับภาคีให้ได้ประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร สสส.ออสเตรเลียเยี่ยม สสส.ไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายเดวิด มาโลน ผู้จัดการ สสส.ออสเตรเลีย (mr.david malone), ceo healthway เข้าเยี่ยม สสส.เพื่อร่วมหารือเรื่องการดูแลภาคีกลุ่มต่างๆ โดยมี ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส.และ ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ โดย ทพ.กฤษดา กล่าวว่า นายเดวิดเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร สสส.ที่เมืองเพิร์ธ รัฐเวสต์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นองค์กร สสส.แห่งที่ 2 ของโลก ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับ สสส.เมืองไทย อาทิ การสนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาพที่ออสเตรเลีย การส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม กีฬาในการใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารด้านสุขภาพไปยังประชาชน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานร่วมกับภาคีต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ขณะที่ สสส.เองก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพของไทย ซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงาน ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานเพิ่มขึ้น

“ทาง healthwayจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการให้ทุนอุปถัมภ์ในการใช้อีเว้นต์ต่างๆ ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม กีฬาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร message สุขภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของเค้า ซึ่งก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยในส่วนการบริหารงานด้านภาคีต่างๆ ของ สสส.เองก็ถือว่าดำเนินการได้ดี” ทพ.กฤษดากล่าว

 

เรื่องโดย : สุนันทา สุขสุมิตร team content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code