ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

 • เปิดศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉิน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้... กำชับให้พื้นที่เสี่ยงสำรวจซ้ำการรับวัคซีนทั้งในสัตว์และในคน พร้อมส่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เคาะประตูบ้าน... อ่านต่อ >
 • ^
  “โปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ (ครู ก.)”

  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้เครื่องมือ “โปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ (ครู ก.)” พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการสุขภาพ ระดับ รพศ. และ รพท. เพื่อเตรียมถ่ายทอดสู่ รพช. และ รพ.สต. ให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติได้จริง

  “โปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ (ครู ก.)” กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอล... อ่านต่อ >
 • ^
  เตือนระวังเด็กเล็กป่วยโรค มือ เท้า ปาก ช่วงหน้าฝน

  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงชาวใต้โดยเฉพาะเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฤดูฝนยาวนาน พบผู้ป่วยในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วกว่า 600 ราย แนะล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดของใช้ งดนำเด็กเล็กไปสถานที่แออัดช่วงเกิดการระบาด

  เตือนระวังเด็กเล็กป่วยโรค มือ เท้า ปาก ช่วงหน้าฝ... สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงชาวใต้โดยเฉพาะเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฤดูฝน... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  ชาว อ.เชียงของ ปรับพฤติกรรมขับขี่ลดอุบัติเหตุ

  ชาว อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทำความเข้าใจกับชุมชน ปรับพฤติกรรมขับขี่ อุบัติเหตุลดลง

  ชาว อ.เชียงของ ปรับพฤติกรรมขับขี่ลดอุบัติเหตุ ชาว อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทำความเข้าใจกับชุมชน ปรับพฤติกรรมขับขี่ อุบัติเหตุลดลง อ่านต่อ >
 • ^
  สงขลาเร่งสร้างวินัยสุขภาพชุมชน

  ดำเนินโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดยการสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งโรคความดัน เบาหวานและอื่นๆ ที่จะตามมาในลำดับต่อไป

  สงขลาเร่งสร้างวินัยสุขภาพชุมชน ดำเนินโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดยการสนับสนุนของสำนักส... อ่านต่อ >
 • ^
  ชี้ ปี 61 เยาวชนพนันบอลสูง 80%

  มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และสตช. จัดกิจกรรมรณรงค์รับมือบอลโลก 2018 ภายใต้แนวคิด "ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครๆ ก็ไม่พนัน"

  ชี้ ปี 61 เยาวชนพนันบอลสูง 80% มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม ... อ่านต่อ >
 • ^
  ลุยปราบพนันบอลทุกรูปแบบ

  ตำรวจยังคงเดินหน้ามาตรการเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน ทั้งในลักษณะการพนันออนไลน์และการพนันรูปแบบอื่นๆ สั่ง

  ลุยปราบพนันบอลทุกรูปแบบ ตำรวจยังคงเดินหน้ามาตรการเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน ทั้งในลักษณะการพนันออนไลน์และการพนันรูปแบบอื... อ่านต่อ >
next
previous
 • เปิดศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉิน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้... กำชับให้พื้นที่เสี่ยงสำรวจซ้ำการรับวัคซีนทั้งในสัตว์และในคน พร้อมส่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เคาะประตูบ้าน... อ่านต่อ >
 • ^
  “โปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ (ครู ก.)”

  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้เครื่องมือ “โปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ (ครู ก.)” พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการสุขภาพ ระดับ รพศ. และ รพท. เพื่อเตรียมถ่ายทอดสู่ รพช. และ รพ.สต. ให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติได้จริง

  “โปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ (ครู ก.)” กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากเครื่องดื่มแอล... อ่านต่อ >
 • ^
  เตือนระวังเด็กเล็กป่วยโรค มือ เท้า ปาก ช่วงหน้าฝน

  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงชาวใต้โดยเฉพาะเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฤดูฝนยาวนาน พบผู้ป่วยในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วกว่า 600 ราย แนะล้างมือบ่อยๆ ทำความสะอาดของใช้ งดนำเด็กเล็กไปสถานที่แออัดช่วงเกิดการระบาด

  เตือนระวังเด็กเล็กป่วยโรค มือ เท้า ปาก ช่วงหน้าฝ... สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงชาวใต้โดยเฉพาะเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฤดูฝน... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  5 พฤติกรรม ไม่ควรทำในสำนักงาน

  คนทำงานสำนักงานมักมีอาการปวดบริเวณหลังส่วนบน (สะบัก) และส่วนล่าง (เอว) จากการทำงาน สาเหตุหลักมาจาก

  5 พฤติกรรม ไม่ควรทำในสำนักงาน คนทำงานสำนักงานมักมีอาการปวดบริเวณหลังส่วนบน (สะบัก) และส่วนล่าง (เอว) จากการทำงาน สาเหตุหลักมาจาก อ่านต่อ >
 • ^
  เลือกของเล่นให้เหมาะกับวัยของลูก

  การเล่นของเด็กนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ สมองของเด็ก แล้วยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านมนุษยสัมพันธ์ของเด็กด้วย หากผู้ใหญ่สามารถส่งเสริมการเล่นของเด็กให้สัมพันธ์กับพัฒนาการในวัยต่าง ๆ ของเด็ก การเล่นก็จะถูกดึงจากความคิดฝันจินตนาการให้เข้ามาสู่ความจริงในชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ

  เลือกของเล่นให้เหมาะกับวัยของลูก การเล่นของเด็กนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ สมองของเด็ก แล้วยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านมนุษยสั... อ่านต่อ >
 • ^
  เลือกจักรยานให้ลูกอย่างไรดี?

  การเลือกจักรยานต้องให้เหมาะกับลูก ผิดขนาดอาจทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บได้ ที่อเมริกา เขาจะมีกฎเกณฑ์เข้มเข็งมาก และส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติตามกฎระเบียบกันดี

  เลือกจักรยานให้ลูกอย่างไรดี? การเลือกจักรยานต้องให้เหมาะกับลูก ผิดขนาดอาจทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บได้ ที่อเมริกา เขาจะมีกฎเกณฑ์เข้มเข็งมาก และส่วนใหญ่ม... อ่านต่อ >
 • ^
  ฟื้นฟูสุขภาพ สไตล์ “มัม ลาโคนิค”

  จากปัญหาสุขภาพกายที่รุมเร้า หลังไม่ค่อยดูแลตัวเอง จัดระเบียบชีวิตไม่ดี พักผ่อนน้อย และยังไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปี ส่งผลให้ป่วยหนัก โรครุมเร้า ทั้งไตเสื่อม น้ำท่วมปอด ก้านหัวใจโต และนิ่วในถุงน้ำดี จนถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยสภาพผอมซูบจนแทบไม่มีใครจำได้

  ฟื้นฟูสุขภาพ สไตล์ “มัม ลาโคนิค” จากปัญหาสุขภาพกายที่รุมเร้า หลังไม่ค่อยดูแลตัวเอง จัดระเบียบชีวิตไม่ดี พักผ่อนน้อย และยังไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปี ส่งผลให... อ่านต่อ >
 • ^
  พัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย

  เด็กๆจะมีพัฒนาการตามวัย โดยแต่ละวัยจะมีทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น การทราบทักษะของเด็กแต่ละวัย จะช่วยให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็ก

  พัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย เด็กๆจะมีพัฒนาการตามวัย โดยแต่ละวัยจะมีทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น การทราบทักษะของเด็กแต่ละวัย จะช่วยให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็... อ่านต่อ >
 • ^
  การตรวจร่างกาย ก่อนแต่งงาน

  การแต่งงานหรือการมีชีวิตคู่นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญต่อชีวิตของคู่หญิง-ชายมากนัก เนื่องเพราะก่อนแต่งงานต่างฝ่ายต่างเคยใช้ชีวิตตามวิถีที่ตนพอใจมาโดยตลอด

  การตรวจร่างกาย ก่อนแต่งงาน การแต่งงานหรือการมีชีวิตคู่นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญต่อชีวิตของคู่หญิง-ชายมากนัก เนื่องเพราะก่อนแต่งงานต่างฝ่... อ่านต่อ >
 • ^
  Universal Design ดีไซน์นี้เพื่อใคร?

  จะเป็นอย่างไรถ้าเรา ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างที่เคยเป็น ไม่ว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างกระทันหันจากที่เคยใช้ขาเดิน จะต้องเปลี่ยนมานั่งรถเข็น จากที่เคยมองเห็นจะต้องใช้ไม้เท้านำทาง กลายเป็นคนทุพลภาพ และเมื่อเราก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ

  Universal Design ดีไซน์นี้เพื่อใคร? จะเป็นอย่างไรถ้าเรา ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างที่เคยเป็น ไม่ว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างกระทันหันจา... อ่านต่อ >
 • ^
  ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับบุหรี่

  เมื่อคุณลองหันไปมองรอบๆข้าง แล้วเห็นซองบุหรี่ที่มีคำว่า ไลท์ หรือ ไมลด์ แล้วรู้สึกว่า อย่างน้อยๆ ถ้าเลิกบุหรี่ไม่ได้ ยังมีทางเลือกที่ได้รับอันตรายน้อยกว่า ขอให้เตรียมใจไว้ เพราะแท้จริงแล้ว บุหรี่รสอ่อนเหล่านั้น อันตรายยิ่งกว่า

  ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับบุหรี่ เมื่อคุณลองหันไปมองรอบๆข้าง แล้วเห็นซองบุหรี่ที่มีคำว่า ไลท์ หรือ ไมลด์ แล้วรู้สึกว่า อย่างน้อยๆ ถ้าเลิกบุหรี่ไม่ได้ ย... อ่านต่อ >
 • ^
  ผลเสียที่เกิดจากบุหรี่

  โทษภัยของบุหรี่นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าร้ายแรง ก่อให้เกิดโรคและความเสี่ยงต่างๆ มากมาย รวมถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยโรคที่เดจากการได้รับควันบุหรี่นั้น มักจะติดอันดับต้นๆ ของสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งยังคงทวีความรุนแรงและเพิ่มอุบัติการณ์มากขึ้นทุกวัน

  ผลเสียที่เกิดจากบุหรี่ โทษภัยของบุหรี่นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าร้ายแรง ก่อให้เกิดโรคและความเสี่ยงต่างๆ มากมาย รวมถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดย... อ่านต่อ >
 • ^
  โน้ตบุ๊ก กับท่านั่งทำงาน

  ปัจจุบันนี้มีการใช้โน้ตบุ๊กกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสะดวกสบายที่โน้ตบุ๊กเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำพาไปได้เกือบทุกที่ อีกทั้งประสิทธิภาพของโน้ตบุ๊กก็ไม่ด้อยไปกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเทคโนโลยียุคปัจจุบันยิ่งสนับสนุนให้มีการใช้โน้ตบุ๊กมากขึ้น

  โน้ตบุ๊ก กับท่านั่งทำงาน ปัจจุบันนี้มีการใช้โน้ตบุ๊กกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสะดวกสบายที่โน้ตบุ๊กเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำพาไปได้เกือบทุกที... อ่านต่อ >
 • ^
  ผลของควันบุหรี่มือสอง ต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับควันบุหรี่

  ในแต่ละปีมีคนไม่สูบบุหรี่หลายแสนคนต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งควันบุหรี่ในบรรยากาศ หรือควันบุหรี่มือสองนั้นเกิดขึ้นจาก 2 แหล่ง คือ ควันบุหรี่ที่ผู้สูบบุหรี่พ่นออกมา และควันบุหรี่ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ ทันทีที่บุหรี่ถูกจุดขึ้น การเผาไหม้ของมวนบุหรี่จะทำให้เกิดสารเคมีซึ่งเป็นสารพิษอันตราย ทั้งในควันที่สูดเข้าไปและควันที่ลอยอยู่ในอากาศ เป็นเหตุผลให้คนใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ไม่แพ้ผู้สูบนั่นเอง

  ผลของควันบุหรี่มือสอง ต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับคว... ในแต่ละปีมีคนไม่สูบบุหรี่หลายแสนคนต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งควันบุหรี่ในบรรยากาศ หรือค... อ่านต่อ >
 • ^
  ทำอย่างไรจึงจะทำบัญชีครัวเรือนได้สำเร็จ

  การทำบัญชีครัวเรือน เป็นเครื่องมือสำคัญ เพราะชีวิตที่พอเพียงคือชีวิตที่มีการจัดการตนเองที่ดี เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน แต่ปัญหาที่หลายครอบครัว หรือหลายๆคนประสบก็คือ ทำบัญชีครัวเรือนไม่สำเร็จ หรือไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ทำๆ หยุดๆ สุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำต่อ

  ทำอย่างไรจึงจะทำบัญชีครัวเรือนได้สำเร็จ การทำบัญชีครัวเรือน เป็นเครื่องมือสำคัญ เพราะชีวิตที่พอเพียงคือชีวิตที่มีการจัดการตนเองที่ดี เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมี... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  ‘บ้านควนยวน’ เลี้ยงจิ้งหรีด-ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

  หลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชุมชนน่าอยู่ที่ ‘บ้านควนยวน’ เลี้ยงจิ้งหรีด-ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

  ‘บ้านควนยวน’ เลี้ยงจิ้งหรีด-ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน หลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชุมชนน่าอยู่ที่ ‘บ้านควนยวน’ เลี้ยงจิ้งหรีด-ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน อ่านต่อ >
 • ^
  ภาครัฐจัดเต็มปราบพนันบอลโลก จะเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงคุก

  ในห้วง 10 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจการพนันผิดกฎหมาย สูงสุด 3 อันดับแรกของไทย ประกอบไปด้วย 1.หวยใต้ดิน 2.บ่อนเถื่อนและ 3.พนันฟุตบอลแต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน "การพนันฟุตบอล" ก้าวขึ้นสู่ความนิยมอันดับ 1 แซงหน้าหวยใต้ดินไปแล้ว ถือเป็นการพนันที่เติบโตอย่างรวดเร็วควบคู่มากับความทันสมัยทางเทคโนโลยีการสื่อสาร

  ภาครัฐจัดเต็มปราบพนันบอลโลก จะเสี่ยงโชคหรือเสี่ย... ในห้วง 10 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจการพนันผิดกฎหมาย สูงสุด 3 อันดับแรกของไทย ประกอบไปด้วย 1.หวยใต้ดิน 2.บ่อนเถื่อนและ 3.พนันฟุ... อ่านต่อ >
 • ^
  สร้างคน สร้างชาติ หลักสูตร Rayong MARCO

  หากกล่าวว่าการศึกษาแบบมีส่วนร่วมคือกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนประเทศ "ระยอง" ก็น่าจะเป็นจังหวัดแรก ๆ ที่มีแนวคิดเปลี่ยนโฉมจังหวัดด้วยการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด ล่าสุด "สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ" ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำทีมประกาศแผนยุทธศาสตร์การศึกษา วางวิสัยทัศน์ ที่จะจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง

  สร้างคน สร้างชาติ หลักสูตร Rayong MARCO หากกล่าวว่าการศึกษาแบบมีส่วนร่วมคือกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนประเทศ "ระยอง" ก็น่าจะเป็นจังหวัดแรก ๆ ที่มีแนวคิดเปลี่ยนโฉมจั... อ่านต่อ >
 • ^
  ศิลปะ พา ข้าม

  ถ้าคุณบังเอิญเดินผ่านบริเวณสยามสแควร์ซอย 1 2 3 แล้วสะดุดตาเข้ากับลวดลายการ์ตูนสีสันสดใส ซึ่งถูกเพ้นต์ไว้บนถนนอย่างสนุกสนาน และคิดว่านี่เป็นชิ้นงานสุดอาร์ตของศิลปินสักคนหนึ่ง คุณคิดผิด! เพราะที่จริงแล้วนี่คือ ‘ทางม้าลาย‘

  ศิลปะ พา ข้าม ถ้าคุณบังเอิญเดินผ่านบริเวณสยามสแควร์ซอย 1 2 3 แล้วสะดุดตาเข้ากับลวดลายการ์ตูนสีสันสดใส ซึ่งถูกเพ้นต์ไว้บนถนนอย่างสนุกสน... อ่านต่อ >
 • ^
  เป็น `กูรู` ให้คนยุคใหม่ ปลุกพลังวัยเกษียณ

  ทำเอาคนหลัก 5 หลัก 6 แอบน้อยใจเบาๆ เพราะลูกหลานอาจจะมองว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่เย้าเฝ้าบ้านเพื่อเลี้ยงลูกหลาน ซ้ำร้ายยังถูกกีดกันจากตำแหน่งหรืองานบางอย่าง เพราะอายุที่เพิ่มมากขึ้น จริงอยู่ที่คนวัยนี้ก็ควรได้รับการพักผ่อนและการปรนนิบัติพัดวีจากลูกหลาน แต่ถ้าหากท่านยังแข็งแรงและทำประโยชน์เพื่อสังคมได้ ลูกหลานควรสนับสนุนเห็นจะถูก เพราะนั่นไม่เพียงช่วยป้องกันภาวะเหงา เศร้าซึม และห่อเหี่ยว แต่ยังเป็นการกระตุ้นการโชว์พลังที่มีอยู่ในตัว หรือประสบการณ์การใช้ชีวิตล้ำค่าไปสู่ลูกหลานและคนในสังคม

  เป็น 'กูรู' ให้คนยุคใหม่ ปลุกพลังวัยเกษียณ ทำเอาคนหลัก 5 หลัก 6 แอบน้อยใจเบาๆ เพราะลูกหลานอาจจะมองว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่เย้าเฝ้าบ้านเพื่อเลี้ยงลูกหลาน ซ้ำร้ายยังถ... อ่านต่อ >
 • ^
  ปั่นเปลี่ยนไทย ปั่นเปลี่ยนโลก

  "จักรยาน" เป็นอีกหนึ่งพาหนะที่มีการใช้งานมาหลายยุคหลายสมัย แต่ยังคงใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น กระทั่งปัจจุบันที่เทคโนโลยีถูกพัฒนา จนทลายกำแพงของโลกการสื่อสารลงไป ทำให้ "สังคมออนไลน์" กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง "ชุมชน" ที่เป็นศูนย์กลางของคนที่รักและชอบในสิ่งที่เหมือนๆ กัน

  ปั่นเปลี่ยนไทย ปั่นเปลี่ยนโลก "จักรยาน" เป็นอีกหนึ่งพาหนะที่มีการใช้งานมาหลายยุคหลายสมัย แต่ยังคงใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น กระทั่งปัจจุบันที่เทคโนโลย... อ่านต่อ >
 • ^
  ปฏิรูป `อาหารกลางวันเด็ก` ต้องมีคุณภาพ

  ปฏิรูป `อาหารกลางวันเด็ก` ไม่แค่อิ่มท้อง..แต่ต้องมีคุณภาพ

  ปฏิรูป 'อาหารกลางวันเด็ก' ต้องมีคุณภาพ ปฏิรูป 'อาหารกลางวันเด็ก' ไม่แค่อิ่มท้อง..แต่ต้องมีคุณภาพ อ่านต่อ >
 • ^
  `เซ็นทรัลฯ` มุ่งมั่นสู่องค์กรปลอดบุหรี่

  `เซ็นทรัลฯ` มุ่งมั่นสู่องค์กรปลอดบุหรี่ ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร "ปลอดบุหรี่ 100% ภายใน 5 ปี"

  'เซ็นทรัลฯ' มุ่งมั่นสู่องค์กรปลอดบุหรี่ 'เซ็นทรัลฯ' มุ่งมั่นสู่องค์กรปลอดบุหรี่ ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร "ปลอดบุหรี่ 100% ภายใน 5 ปี" อ่านต่อ >
 • ^
  โอกาสหรือ `วิกฤต` เมื่อสงกรานต์ต้องมีเหล้า

  เมื่อหลายฝ่ายลงความเห็นแบบเอกฉันทน์ว่า อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทและเมา ในช่วง "เทศกาลสงกรานต์" ไม่ใช่เรื่องปกติอีก ต่อไป หากแต่เป็นสถานการณ์ "วิกฤต" ของสังคมไทยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จึงมาร่วมถอดบทเรียนหวังผลักดันให้มีการทบทวนอย่างจริงจังและหามาตรการรับมือก่อนงานสงกรานต์ปีหน้าเสียแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่วันนี้

  โอกาสหรือ 'วิกฤต' เมื่อสงกรานต์ต้องมีเหล้า เมื่อหลายฝ่ายลงความเห็นแบบเอกฉันทน์ว่า อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทและเมา ในช่วง "เทศกาลสงกรานต์" ไม่ใช่เรื่องปกติอีก ... อ่านต่อ >
 • ^
  เวลา `เธอ` เศร้า เราจะฟังด้วย `ใจ`

  ข่าวคนดังที่ปลิดชีวิตตัวเอง ด้วยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากภาวะซึมเศร้ากำลังปรากฏให้เห็นถี่ มากขึ้นในพื้นที่สื่อทั่วโลก กระแสข่าวเหล่านี้อาจกำลังเป็นข้อบ่งชี้ว่า โลกเรากำลัง เผชิญกับปัญหาความเจ็บป่วยทางจิตใจ หนักหนาไม่แพ้ปัญหาสุขภาพกาย

  เวลา `เธอ` เศร้า เราจะฟังด้วย `ใจ` ข่าวคนดังที่ปลิดชีวิตตัวเอง ด้วยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากภาวะซึมเศร้ากำลังปรากฏให้เห็นถี่ มากขึ้นในพื้นที่สื่อทั่วโลก กระแสข... อ่านต่อ >
 • ^
  ขบวนผะเหวดรักษ์สิ่งแวดล้อม

  "แห่บุญผะเหวด" ของน้องๆ เยาวชนบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร หมู่บ้านโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงแห่งชนเผ่าภูไทที่โอบล้อมด้วยภูเขา และทุกๆ ปี ชาวบ้านที่นี่ก็จะร่วมกันจัดกิจกรรมบุญผะเหวด ซึ่งเป็นประเพณีความเชื่อของชาวอีสานที่ผูกโยงกับพระพุทธศาสนา

  ขบวนผะเหวดรักษ์สิ่งแวดล้อม "แห่บุญผะเหวด" ของน้องๆ เยาวชนบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร หมู่บ้านโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงแห่งชนเผ่าภูไทที่โอ... อ่านต่อ >
 • ^
  รางวัลพระราชทาน `รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ อย่าปล่อยให้เหล้า-บุหรี่มาลวงเรา`

  โครงการปิ๊งส์ สสส. มอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้สุดยอดผลงานในโครงการประกวดสื่อเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ : อย่าปล่อยให้เหล้า-บุหรี่มาลวงเรา” หลังมีเด็กและเยาวชนส่งผลงานคลิปสั้นและมิวสิควีดิโอเข้าร่วมกว่า 100 ผลงาน และมีเพียง 30 ผลงานเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบ ซึ่งผลงานทั้งหมดจะถูกนำไปเผยแพร่เพื่อรณรงค์สร้างและปลูกฝังการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เช็คก่อนแชร์ ชัวร์หรือมั่ว ถูกต้องและเป็นธรรม ก่อนเชื่อ-กระจายออกสู่สังคมด้วยสติให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศในทุกๆ ช่องทางต่อไป

  รางวัลพระราชทาน 'รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ อย่าปล่อย... โครงการปิ๊งส์ สสส. มอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้สุดยอดผลงานในโครงการประกวดสื่อเพื่... อ่านต่อ >
next
previous
 • มัลติมีเดีย

  +
 • แกลลอรี่

  +

แนะนำหนังสือ

 • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
 • นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส. - นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น ของ สสส.
 • ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง -
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทย -
 • ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่น -
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -