ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

next
previous
next
previous
 • ^
  8 อาการควรพบจิตแพทย์

  กรมสุขภาพจิต แนะสังเกต 8 สัญญาณเตือนที่บ่งชี้ว่าบุคคลต้องได้รับการช่วยเหลือจากจิตแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพจิต

  8 อาการควรพบจิตแพทย์ กรมสุขภาพจิต แนะสังเกต 8 สัญญาณเตือนที่บ่งชี้ว่าบุคคลต้องได้รับการช่วยเหลือจากจิตแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพจิต อ่านต่อ >
 • ^
  เลือกบริโภคอาหาร เลี่ยงสารชีวพิษต่ำ

  กรมวิทย์ฯ แนะเลือกรับประทานอาหารอย่างระวัง หลังพบผู้บริโภคมีความเสี่ยงรับสารชีวพิษต่ำ เตือนประชาชนไม่ควรบริโภคอาหารชนิดเดียวกันเป็นเวลานาน

  เลือกบริโภคอาหาร เลี่ยงสารชีวพิษต่ำ กรมวิทย์ฯ แนะเลือกรับประทานอาหารอย่างระวัง หลังพบผู้บริโภคมีความเสี่ยงรับสารชีวพิษต่ำ เตือนประชาชนไม่ควรบริโภคอาหารชนิดเ... อ่านต่อ >
 • ^
  สร้างหลักสูตรท้องถิ่น 60:40

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. จัดประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตำบลบ้านขาว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านขาว และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  สร้างหลักสูตรท้องถิ่น 60:40 ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยา... อ่านต่อ >
 • ^
  วิทยาลัยสงฆ์ จ.น่าน พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์

  คณะสงฆ์จังหวัดน่านมีความตระหนักตื่นรู้ที่จะต้องได้หาช่องทางป้องกันภัยที่จะเกิดต่อสุขภาพพระภิกษุสงฆ์

  วิทยาลัยสงฆ์ จ.น่าน พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ คณะสงฆ์จังหวัดน่านมีความตระหนักตื่นรู้ที่จะต้องได้หาช่องทางป้องกันภัยที่จะเกิดต่อสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ อ่านต่อ >
next
previous
next
previous
 • ชุมชนร่มเย็นสืบสานภูมิปัญญา ปัญหาสังคมในปัจจุบัน นอกจากจะมาจากสิ่งเร้าทางวัตถุที่เจริญอย่างรวดเร็ว รวมถึงการขาดความเข้าใจและการเอาใจใส่จากครอบครัว ส... อ่านต่อ >
 • ^
  `สวนดอก` โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100%

  สวนดอกปลอดบุหรี่ ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกชีวีปลอดภัย

  'สวนดอก' โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% สวนดอกปลอดบุหรี่ ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกชีวีปลอดภัย อ่านต่อ >
 • ^
  เสริมเด็กปฐมวัย อ่านเขียนถูกต้อง

  ความสนใจในการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย (Reading and Writing Interest of Young Children) หมายถึง กิริยาท่าทางหรือการกระทำที่แสดงออกถึงความสนใจ ความต้องการ กระตือรือร้นที่จะอ่านและเขียนด้วยความเต็มใจ โดยไม่ได้ถูกบังคับหรือทำตามคำสั่ง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจในการอ่านเขียน เช่น การหยิบหนังสือต่างๆมาเปิดดูรูปภาพ ข้อความและทำท่าอ่าน หยิบจับอุปกรณ์ดินสอ ปากกา สี กระดาษ มาขีดเขียนหรือวาดภาพ ขอให้ครูหรือเพื่อนช่วยเล่าเรื่องหรือเล่านิทานให้ฟัง หรือขอให้เพื่อนช่วยวาดภาพให้ดู พูดเล่าเรื่องตามหนังสือ ป้ายสัญลักษณ์ ข้อความตามลำพัง เป็นต้น

  เสริมเด็กปฐมวัย อ่านเขียนถูกต้อง ความสนใจในการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย (Reading and Writing Interest of Young Children) หมายถึง กิริยาท่าทางหรือการกร... อ่านต่อ >
 • ^
  สูตร `นายญี่ปุ่น` สร้างความสุขให้คนงานไทย

  มีการประเมินกันว่า วันนี้มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)จากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานในการทำธุรกิจอยู่กว่า 8,000 แห่ง และมีแรงงานไทยอยู่ในธุรกิจเหล่านี้กว่า 1 ล้านคน ในอดีตเราจะเข้าใจว่า ญี่ปุ่นมาไทย ก็หอบหิ้ววัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่นมาใช้กับคนไทยด้วย เพื่อเปลี่ยนให้เป็นองค์กรแบบญี่ปุ่น

  สูตร 'นายญี่ปุ่น' สร้างความสุขให้คนงานไทย มีการประเมินกันว่า วันนี้มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)จากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานในการทำธุรกิจอยู่กว่า 8,000... อ่านต่อ >
 • ^
  `สุขโขไทย` นิทรรศการรวมความสุข 50 คนไทย

  ตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา "ความสุข" จะเกิดขึ้นเมื่อมีความสงบในจิตใจเสียก่อน การจะเข้าถึงความสงบได้ต้องลดละกิเลสความอยากให้เบาบางลงได้ การเริ่มต้นนับหนึ่งเพื่อเดินทางไปสู่คความสงบในใจให้ได้นั้นหากหันกลับมามองในหน้าที่การงานที่ทำด้วยความรัก มุ่งมั่นตั้งใจ มีศรัทธาแห่งอาชีพ เหล่านี้ก็คือความสุขที่หมุนรอบตัวอยู่ในทุกๆ คน

  'สุขโขไทย' นิทรรศการรวมความสุข 50 คนไทย ตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา "ความสุข" จะเกิดขึ้นเมื่อมีความสงบในจิตใจเสียก่อน การจะเข้าถึงความสงบได้ต้องลดละกิเลสความอยากให... อ่านต่อ >
 • ^
  คู่มือการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับผู้รับทุน

  เพื่อความเข้าใจเรื่องการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่าง สสส. ผู้ให้ทุน กับ ผู้รับทุน ที่ตกลงให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้รับทุนเพื่อดำเนินงานตามโครงการ

  คู่มือการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับผู้รับทุน เพื่อความเข้าใจเรื่องการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่าง สสส. ผู้ให้ทุน กับ ผู้รับทุน ที่ตกลงให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานหรือกา... อ่านต่อ >
 • ^
  เด็กเล็กนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์สุดอันตราย

  ในแต่ละวันจะเห็นเด็กเล็กระดับชั้นประถมศึกษา นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หรือนั่งด้านหน้าของผู้ปกครองที่เป็นผู้ขับขี่ จนกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย

  เด็กเล็กนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์สุดอันตราย ในแต่ละวันจะเห็นเด็กเล็กระดับชั้นประถมศึกษา นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หรือนั่งด้านหน้าของผู้ปกครองที่เป็นผู้ขับขี่ จนกลาย... อ่านต่อ >
next
previous
 • มัลติมีเดีย

  +
 • แกลลอรี่

  +

แนะนำหนังสือ

 • การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5 -
 • เสวนา หัวข้อ คนไทยเลือกกินอย่างไร เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับการบริโภคอาหาร -
 • เทศกาลสวนผักคนเมือง 2015 ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง -
 • การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 -
 • Active Citizen : Geek so Good พัฒนาไอเดีย ... สู่นวัตกรรมไอที เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ -
 • การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -