ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

next
previous
 • ^
  คณะสงฆ์มหาสารคามรณรงค์ปลอดบุหรี่

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดทำโครงการ "มหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่" โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยรวมพลังทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตำรวจ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม และคณะสงฆ์ เป็นต้น

  คณะสงฆ์มหาสารคามรณรงค์ปลอดบุหรี่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดทำโครงการ "มหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่" โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้าง... อ่านต่อ >
 • ^
  สร้างเสริมสุขภาวะในองค์ ห่างไกล 6 โรคร้าย

  สำนักพัฒนาบุคลากร จัดสัมมนา กินห่างไกล 6 โรคร้าย จับบริหารกายด้วยผ้าขาวม้ามันตรา

  สร้างเสริมสุขภาวะในองค์ ห่างไกล 6 โรคร้าย สำนักพัฒนาบุคลากร จัดสัมมนา กินห่างไกล 6 โรคร้าย จับบริหารกายด้วยผ้าขาวม้ามันตรา อ่านต่อ >
 • ^
  ก้าวแรกก้าวไกลสู่ชุมชนปลอดภัย

  สคอ. ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย (22nd International Conference on Safe Communities 2015, Nan, Thailand)

  ก้าวแรกก้าวไกลสู่ชุมชนปลอดภัย สคอ. ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย (22nd International Conference on Safe Com... อ่านต่อ >
 • ^
  `ฝึกสติ` ด้วยกิจกรรมขยับกาย

  "สติ" นำมาซึ่งปัญญา ผลจากการมี "สติ" นำมาซึ่ง "สุขภาพดี" มาด้วย กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นำมิติด้านสุขภาวะทางจิตมาประสานกับสุขภาวะทางกาย ผ่านโปรแกรมการทำกิจกรรมทางกายอย่างมีสติ (Mindfulness in Physical Activities) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และลดโรคเรื้อรัง

  \'ฝึกสติ\' ด้วยกิจกรรมขยับกาย "สติ" นำมาซึ่งปัญญา ผลจากการมี "สติ" นำมาซึ่ง "สุขภาพดี" มาด้วย กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  เตือนพ่อแม่เลี่ยงใช้ยาต้านแบคทีเรีย

  คนไทยเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาวันละ 100 ราย สูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยทั่วโลก สธ.เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมทุกหน่วยงานดันเป็นวาระชาติ สปสช.พร้อมจ่ายเงิน On Top รพ.ลดใช้ยาปฏิชีวินะ 3 กลุ่มโรค "หวัด-ท้องเสีย-แผลสด" ต่ำกว่า 40% หมอติดเชื้อย้ำดูแลลูกป่วยตามอาการ งดใช้ยาต้านแบคทีเรีย เสี่ยงทำเด็กอ้วน เป็นภูมิแพ้

  เตือนพ่อแม่เลี่ยงใช้ยาต้านแบคทีเรีย คนไทยเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาวันละ 100 ราย สูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยทั่วโลก สธ.เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมทุกหน่วยงานดันเป็นวาระชาต... อ่านต่อ >
 • ^
  เตือนพ่อแม่เลี่ยงใช้ยาต้านแบคทีเรีย

  คนไทยเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาวันละ 100 ราย สูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยทั่วโลก สธ.เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมทุกหน่วยงานดันเป็นวาระชาติ สปสช.พร้อมจ่ายเงิน On Top รพ.ลดใช้ยาปฏิชีวินะ 3 กลุ่มโรค "หวัด-ท้องเสีย-แผลสด" ต่ำกว่า 40% หมอติดเชื้อย้ำดูแลลูกป่วยตามอาการ งดใช้ยาต้านแบคทีเรีย เสี่ยงทำเด็กอ้วน เป็นภูมิแพ้

  เตือนพ่อแม่เลี่ยงใช้ยาต้านแบคทีเรีย คนไทยเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาวันละ 100 ราย สูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยทั่วโลก สธ.เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมทุกหน่วยงานดันเป็นวาระชาต... อ่านต่อ >
 • ^
  พี่สอนน้องว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้

  สสส.จัดโครงการพี่สอนน้องว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

  พี่สอนน้องว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ สสส.จัดโครงการพี่สอนน้องว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ อ่านต่อ >
 • ^
  ‘เด็ก-สตรี’ถูกกระทำรุนแรงเฉลี่ยวันละ 66 ราย

  กระทรวงสาธารณสุข เผยปี 2558 มีเด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรง 2 หมื่นกว่าราย เฉลี่ยวันละ 66 ราย ส่วนใหญ่ถูกทำร้ายร่างกายและถูกกระทำรุนแรงทางเพศจากคนใกล้ชิด ขยายการรับแจ้งเหตุ การคัดกรอง การช่วยเหลือเบื้องต้นและการส่งต่อเด็กในระดับตำบล หากพบเด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรง โทรแจ้ง 1669 หรือ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

  ‘เด็ก-สตรี’ถูกกระทำรุนแรงเฉลี่ยวันละ 66 ราย กระทรวงสาธารณสุข เผยปี 2558 มีเด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรง 2 หมื่นกว่าราย เฉลี่ยวันละ 66 ราย ส่วนใหญ่ถูกทำร้ายร่างกายและถูก... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะทำความสะอาดบ้าน ให้ถูกหลักสุขาภิบาล

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพประชาชน หวั่นเชื้อรา ขยะสะสม มีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะการทำความสะอาดให้ถูกหลักสุขาภิบาล

  แนะทำความสะอาดบ้าน ให้ถูกหลักสุขาภิบาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพประชาชน หวั่นเชื้อรา ขยะสะสม มีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะการทำความสะอาดให้ถูกหลักสุขาภิบ... อ่านต่อ >
 • ^
  เรียนรู้ผ่านการลงมือทำพัฒนาศึกษาไทย

  `การศึกษา` เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงไม่จำกัดเฉพาะสายสามัญภาคทฤษฎี ควรต้องมีภาคปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ลงมือทำเองควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นพัฒนาการด้านสมองและทักษะฝีมือควบคู่กันไปเป็นรากฐานจริงที่จะนำไปใช้ได้ทันที

  เรียนรู้ผ่านการลงมือทำพัฒนาศึกษาไทย `การศึกษา` เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงไม่จำกัดเฉพาะสายสามัญภาคทฤษฎ... อ่านต่อ >
 • ^
  ต้นแบบท่องเที่ยวชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก

  การท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารการจัดการโดยชุมชน อย่างสร้างสรรค์และได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นการอนุรักษ์การ ท่องเที่ยวอย่างแท้จริงจากกลุ่มคนในชุมชน

  ต้นแบบท่องเที่ยวชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก การท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารการจัดการโดยชุมชน อย่างสร้างสรรค์และได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งย... อ่านต่อ >
 • ^
  วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดงาน“วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน” หรือ RUN2GETHER Mini – Marathon ซึ่งถือเป็นงานวิ่งครั้งแรกของเมืองไทยที่จัดให้คนพิการ และคนไม่พิการได้ออกมาวิ่งไปด้วยกัน

  วิ่งด้วยกันมินิมาราธอน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดงาน“วิ่ง... อ่านต่อ >
next
previous
 • ลอยกระทง อย่าหลงทาง ต่อชีวิตสายน้ำ "ประเพณีลอยกระทง" เป็นประเพณีโบราณที่คนไทยร่วมกันสืบสานกันมาช้านาน แม้จะผ่านยุคผ่านสมัยจนก้าวมาสู่สังคมยุคดิจิตอลในปัจจุ... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะ ‘5 ไม่’ ลดความรุนแรง

  กรมสุขภาพจิต ชวนครอบครัวสร้างสัมพันธ์ ลดความรุนแรง แนะนำ ‘5 ไม่` ป้องกันตัว เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบเฝ้าระวังการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องส่วนตัวของใคร

  แนะ ‘5 ไม่’ ลดความรุนแรง กรมสุขภาพจิต ชวนครอบครัวสร้างสัมพันธ์ ลดความรุนแรง แนะนำ ‘5 ไม่' ป้องกันตัว เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบเฝ้าระวังการป้องกันค... อ่านต่อ >
 • ^
  บริโภคปลาดิบ ถึงเวลา ลด ละ เพื่อเลิก

  วัฒนธรรมการบริโภค รสนิยมที่ยึดติดในรสชาติที่คุ้นลิ้น การติดตรึงใจกับรสเปรี้ยว หวาน คาว เผ็ด ร้อนแรงของข้าวปลา อาหารสมัยวัยเยาว์ ส่งผลต่อการเลือกบริโภคของผู้คนในทุกยุคทุกสมัย “การบริโภคปลาดิบ” คือวัฒนธรรมการกินเพื่ออยู่อย่างสุนทรีย์ของคนอีสาน เป็นเอกลักษณ์ของคนที่มีชีวิตติดลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงการปรับตัวที่สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  บริโภคปลาดิบ ถึงเวลา ลด ละ เพื่อเลิก วัฒนธรรมการบริโภค รสนิยมที่ยึดติดในรสชาติที่คุ้นลิ้น การติดตรึงใจกับรสเปรี้ยว หวาน คาว เผ็ด ร้อนแรงของข้าวปลา อาหารสมัยว... อ่านต่อ >
 • ^
  10 วิธีกำจัดตัวทำลายสมาธิ

  โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุต่าง ๆ มากมายที่เป็นตัวการทำลายสมาธิ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนสมาธิสั้นเอง หรือต้องทำงานกับบุคคลที่มีสมาธิสั้นก็ตาม

  10 วิธีกำจัดตัวทำลายสมาธิ โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุต่าง ๆ มากมายที่เป็นตัวการทำลายสมาธิ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนสมาธิสั้นเอง หรือต้อ... อ่านต่อ >
 • ^
  รู้ทันโรคไตและกรวยไตอักเสบในเด็ก

  การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะพบได้บ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี ในช่วงอายุ 6 ขวบปีแรก พบร้อยละ 6.6 ในเด็กผู้หญิง และร้อยละ 1.8 ในเด็กผู้ชาย

  รู้ทันโรคไตและกรวยไตอักเสบในเด็ก การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะพบได้บ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี ในช่วงอายุ 6 ขวบปีแรก พบร้อยละ 6.6 ในเด็ก... อ่านต่อ >
 • ^
  แนะประเมินความเสี่ยงโรคระบบประสาท

  ปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งการมีประชากรสูงอายุที่มากขึ้น อาจนำมาสู่อัตราความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

  แนะประเมินความเสี่ยงโรคระบบประสาท ปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งการมีประชากรสูงอายุที่มากขึ้น อาจนำมาสู่อัตราคว... อ่านต่อ >
 • ^
  “กระทง 2 สไตล์ ทำง่าย รักษ์สิ่งแวดล้อม”

  เป็นประจำทุกปี เมื่อใกล้ถึง “วันลอยกระทง” หน่วยงานต่างๆ ก็จะรณรงค์ให้ประชาชนรณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่าย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มาทำกระทง แต่ด้วยข้อจำกัดหลายๆ ในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะซื้อกระทงสำเร็จรูป ที่ทำจากโฟม ขนมปัง หรือกระดาษ ซึ่งอันที่จริงแล้ว เราสามารถทำกระทงเองได้ ใช้เวลาไม่กี่นาที และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  “กระทง 2 สไตล์ ทำง่าย รักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นประจำทุกปี เมื่อใกล้ถึง “วันลอยกระทง” หน่วยงานต่างๆ ก็จะรณรงค์ให้ประชาชนรณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่าย แล... อ่านต่อ >
 • ^
  สร้างความขยัน ลดความขี้เกียจให้ลูก

  เด็กวัย 6-11 ขวบ กับความขี้เกียจ ถือเป็นปัญหาที่สร้างความท้อใจและกังวลใจให้กับ พ่อแม่ ผู้ปกครองมาก การที่ผู้ใหญ่บอกให้ทำอะไรแต่ไม่รับการตอบสนองจากเด็ก

  สร้างความขยัน ลดความขี้เกียจให้ลูก เด็กวัย 6-11 ขวบ กับความขี้เกียจ ถือเป็นปัญหาที่สร้างความท้อใจและกังวลใจให้กับ พ่อแม่ ผู้ปกครองมาก การที่ผู้ใหญ่บอกให้ทำ... อ่านต่อ >
 • ^
  ไฉน ‘ไข้เลือดออก’ รอบ 2 รุนแรงกว่า

  ประเทศไทย มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมาเป็นระยะๆ กินเวลากว่า 50-60 ปี มาแล้ว โดยสาเหตุสำคัญมาจากเชื้อไวรัสเดงกี่ 4 สายพันธุ์ คือ เดงกี่ 1, 2, 3 และ 4 หมุนเวียนกันไปในแต่ละปี แต่ละพื้นที่

  ไฉน ‘ไข้เลือดออก’ รอบ 2 รุนแรงกว่า ประเทศไทย มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมาเป็นระยะๆ กินเวลากว่า 50-60 ปี มาแล้ว โดยสาเหตุสำคัญมาจากเชื้อไวรัสเดงกี่ 4 สายพั... อ่านต่อ >
 • ^
  รู้ทันปัญหา'ผมขาวก่อนวัย'

  ผมหนึ่งเส้นของเรานั้นประกอบไปด้วย เส้นผม เซลล์สร้างเนื้อผม เซลล์สร้างเม็ดสี ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ป้อนเม็ดสีเข้าไปในเนื้อผม สาเหตุที่ผมมีสีขาวหรือที่เรียกกันว่า ผมหงอก

  รู้ทันปัญหา'ผมขาวก่อนวัย' ผมหนึ่งเส้นของเรานั้นประกอบไปด้วย เส้นผม เซลล์สร้างเนื้อผม เซลล์สร้างเม็ดสี ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ป้อนเม็ดสีเข้าไปในเนื้อผม ... อ่านต่อ >
 • ^
  เที่ยวเมืองไทย ไปกับ ‘ชาวสองล้อ’

  การขี่จักรยาน นับว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงทั้งในระดับโลก และในประเทศไทย เพราะไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ แต่ปัจจุบัน ‘ชาวสองล้อ’ ยังนิยมขี่เพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วย

  เที่ยวเมืองไทย ไปกับ ‘ชาวสองล้อ’ การขี่จักรยาน นับว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงทั้งในระดับโลก และในประเทศไทย เพราะไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ แต่ปัจ... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  `ดอนตูม` จัดลอยกระทง ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

  `ดอนตูม` จัดเทศบาลเมืองตัดสิลาร่วมกับ ททท. - สสส. ขอเชิญร่วมงานคืนสิบสองเพ็ญ เล่นโคมไฟใต้ประทีป ฮักสายน้ำ ฮักประเพณีไทย ฮักสายใยครอบครัวฯ

  `ดอนตูม` จัดลอยกระทง ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น `ดอนตูม` จัดเทศบาลเมืองตัดสิลาร่วมกับ ททท. - สสส. ขอเชิญร่วมงานคืนสิบสองเพ็ญ เล่นโคมไฟใต้ประทีป ฮักสายน้ำ ฮักประเพณีไทย ... อ่านต่อ >
 • ^
  วิ่งเปลี่ยนชีวิต พิชิตใจตัวเอง

  ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับงาน “Thai Health Day 10K Run 2015” งานวิ่งยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองไทยที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก มีประชาชนนับหมื่นคน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมาร่วมรายการมากมาย

  วิ่งเปลี่ยนชีวิต พิชิตใจตัวเอง ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับงาน “Thai Health Day 10K Run 2015” งานวิ่งยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองไทยที่จัดขึ้นเมื่อวั... อ่านต่อ >
 • ^
  พ่อแม่ใส่ใจ'คุยเรื่องเพศ'กับลูก

  มีการรณรงค์มาพอสมควรเกี่ยวกับการให้พ่อแม่พูดคุยเรื่องเพศกับลูก ซึ่งพ่อแม่หลายคนก็ขานรับสารดังกล่าว ไม่มองเป็นเรื่องชี้โพรงให้กระรอก เพราะตระหนักในความสำคัญ และรู้ว่าปัญหาท้องไม่พร้อมและปัญหาเรื่องเพศต่างๆ ของวัยรุ่น ล้วนมาจากการที่พ่อแม่ไม่สอนเรื่องเพศกับลูกในเชิงสร้างสรรค์

  พ่อแม่ใส่ใจ'คุยเรื่องเพศ'กับลูก มีการรณรงค์มาพอสมควรเกี่ยวกับการให้พ่อแม่พูดคุยเรื่องเพศกับลูก ซึ่งพ่อแม่หลายคนก็ขานรับสารดังกล่าว ไม่มองเป็นเรื่องชี้โพ... อ่านต่อ >
 • ^
  เดินหน้าแก้กฎหมาย `เมาแล้วปั่น`

  ปัจจุบันมีการพูดถึงและแสดงความเห็นเป็นวงกว้าง เกี่ยวกับกรณีเมาสุราแล้วปั่นจักรยาน แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ แต่ศาลได้ตัดสินแล้วว่าไม่ได้ทำผิดตามกฎหมาย

  เดินหน้าแก้กฎหมาย 'เมาแล้วปั่น' ปัจจุบันมีการพูดถึงและแสดงความเห็นเป็นวงกว้าง เกี่ยวกับกรณีเมาสุราแล้วปั่นจักรยาน แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ แต่ศาลได้ตั... อ่านต่อ >
 • ^
  เลิกเหล้า เข้าพรรษาฝันไม่ไกล ไปได้ถึง

  มีการสำรวจตัวเลขว่า นักดื่มในบ้านเรามีจำนวนถึงกว่า 7 ล้านคน ที่ปวารณาตนเข้าร่วมโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ที่ผ่านมา ทำให้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เม็ดเงินที่กระจายลงไปในธุรกิจ น้ำเมาทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด ลดลงไปไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท

  เลิกเหล้า เข้าพรรษาฝันไม่ไกล ไปได้ถึง มีการสำรวจตัวเลขว่า นักดื่มในบ้านเรามีจำนวนถึงกว่า 7 ล้านคน ที่ปวารณาตนเข้าร่วมโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ที่ผ่านมา ทำให... อ่านต่อ >
 • ^
  "บ้านดอนแก้ว" ชุมชนลดเหล้าต้นแบบ

  สถิติการบริโภคน้ำเมาเช่นเหล้าของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนว่ากันว่าสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย แต่ชุมชนเล็กๆอย่าง "ชุมชนบ้านดอนแก้ว" ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จังหวัดลำปางกลับสามารถยืนหยัดต่อสู้กับค่านิยมและประเพณีต่างๆ ที่ผูกพันกับการดื่มเหล้ายาปลาปิ้งได้ผ่านประชามติของคนในชุมชน ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการมาเกือบ 10 ปี จึงประสบความสำเร็จ

  "บ้านดอนแก้ว" ชุมชนลดเหล้าต้นแบบ สถิติการบริโภคน้ำเมาเช่นเหล้าของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนว่ากันว่าสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย แต่ชุมชนเล็กๆอย่าง... อ่านต่อ >
 • ^
  จิตตปัญญา สู่ชีวิตที่ดีงาม

  ช่วงที่ผ่านมาหลายสถาบันการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น ล่าสุด ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มวิชาเกี่ยวกับ “ความตาย” เพื่อศึกษาและทำความรู้จัก “ความตาย” ให้มากขึ้น

  จิตตปัญญา สู่ชีวิตที่ดีงาม ช่วงที่ผ่านมาหลายสถาบันการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น ล่าสุด ศูนย์จิตตปัญญา มห... อ่านต่อ >
 • ^
  เยาวชน “เมืองลับแล” ร่วมสู้ภัยพิบัติ

  ค่ำคืนวันที่ 22 พ.ค. 2549 ถูกบันทึกให้เป็นฝันร้ายของชาวอุตรดิตถ์ เมื่อฝนที่ตกหนักติดต่อกันมาหลายวันบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่

  เยาวชน “เมืองลับแล” ร่วมสู้ภัยพิบัติ ค่ำคืนวันที่ 22 พ.ค. 2549 ถูกบันทึกให้เป็นฝันร้ายของชาวอุตรดิตถ์ เมื่อฝนที่ตกหนักติดต่อกันมาหลายวันบริเวณภาคเหนือตอนล่าง... อ่านต่อ >
next
previous
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
 • ชี้แจงกรณีการดำเนินงาน สสส. -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ครึ่งทางทศวรรษ...กับการจัดการที่เข้มแข็ง -
 • ออกมาเล่น (Active Play) -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -