ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ  ข่าวสร้างสุข  สาระสุขภาพ  เพื่อนสร้างสุขภาวะ
 • บทความล่าสุด

 • ภาคีบอกข่าว

 • ^
  เข้มงวดโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง

  กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน กสทช. บูรณาการทำงาน ร่วมกัน เข้มงวดตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง ปรับระบบการทำงานในส่วนภูมิภาค เพื่อระงับโฆษณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

  เข้มงวดโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน กสทช. บูรณาการทำงาน ร่วมกัน เข้มงวดตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง ปรับระบบกา... อ่านต่อ >
 • ^
  สร้างมิตรกับสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์สุขภาพดี

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเตรียมความพร้อมในการทำบุญ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เพิ่มขยะ พร้อมส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาพและอนามัยที่ดี

  สร้างมิตรกับสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์สุขภาพดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเตรียมความพร้อมในการทำบุญ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เพิ่มขยะ พร้อมส่งเสริมให้พ... อ่านต่อ >
 • ^
  เดินหน้าแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิชาการและเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 : Smart Teen to Smart People เขตสุขภาพที่ 10 และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือกับผู้ว่าราชการ 5 จังหวัด และผู้บริหารจาก 5 กระทรวงหลัก ชูเขตสุขภาพที่ 10 เป็น ต้นแบบขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ลดปัญหาท้องไม่พร้อม และท้องซ้ำในวัยรุ่น

  เดินหน้าแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิชาการและเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ขับเคลื่... อ่านต่อ >
 • ^
  เตรียมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้น

  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 51 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2561 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

  เตรียมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้น กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 51 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคก... อ่านต่อ >
next
previous
next
previous
 • ^
  สร้างมิตรกับสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์สุขภาพดี

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเตรียมความพร้อมในการทำบุญ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เพิ่มขยะ พร้อมส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาพและอนามัยที่ดี

  สร้างมิตรกับสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์สุขภาพดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเตรียมความพร้อมในการทำบุญ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เพิ่มขยะ พร้อมส่งเสริมให้พ... อ่านต่อ >
 • ^
  รัฐพร้อมหนุนมาตรการป้องกันโรค NCDs

  UN เสนอตั้งกก.กำกับทิศทาง NCDs นายกฯ นั่งประธาน `ฉัตรชัย` เผยรัฐพร้อมหนุนมาตรการป้องกัน

  รัฐพร้อมหนุนมาตรการป้องกันโรค NCDs UN เสนอตั้งกก.กำกับทิศทาง NCDs นายกฯ นั่งประธาน 'ฉัตรชัย' เผยรัฐพร้อมหนุนมาตรการป้องกัน อ่านต่อ >
 • ^
  เดินหน้าแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิชาการและเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 : Smart Teen to Smart People เขตสุขภาพที่ 10 และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือกับผู้ว่าราชการ 5 จังหวัด และผู้บริหารจาก 5 กระทรวงหลัก ชูเขตสุขภาพที่ 10 เป็น ต้นแบบขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ลดปัญหาท้องไม่พร้อม และท้องซ้ำในวัยรุ่น

  เดินหน้าแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิชาการและเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ขับเคลื่... อ่านต่อ >
 • ^
  เตรียมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้น

  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 51 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2561 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

  เตรียมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้น กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 51 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคก... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  ปั้นกล้ามเนื้อให้สวย ด้วย “เวทเทรนนิ่ง”

  เทรนด์การมีรูปร่างที่สวยงามจากการออกำลังกายในยุคปัจจุบัน คือการมีซิคแพค (six pack) ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ก็ต่างหลงรักการมีกล้ามท้อง และสร้างกล้ามเนื้อให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อความสวยงาม

  ปั้นกล้ามเนื้อให้สวย ด้วย “เวทเทรนนิ่ง” เทรนด์การมีรูปร่างที่สวยงามจากการออกำลังกายในยุคปัจจุบัน คือการมีซิคแพค (six pack) ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ก็ต่างห... อ่านต่อ >
 • ^
  นอนอย่างไรให้หลับสบาย

  โดยเฉลี่ยคนเราจะนอนวันละ ประมาณ 7-8 ชั่วโมง แต่ที่จริงแล้วร่างกายของแต่ละคนจะต้องการนอนพักผ่อนไม่เท่ากัน ถ้าคุณตื่นหลังจากหลับมาเป็นเวลา 5-6 ชั่วโมงแล้ว ไม่สามารถหลับต่อไปได้อีก ก็อย่าได้วิตกไปเลย เพราะนั่นอาจจะพอเพียงแล้วสำหรับร่างกายของคุณ และก็อย่าได้กังวล หากนานๆ ที่คุณจะได้หลับสนิทตลอดคืน หลายคนนอกจากจะกำหนดจำนวนชั่วโมงนอนที่ร่างกายต้องการอย่างสูงเกินไปแล้ว ยังหลงผิดว่านอนไม่เพียงพอในคืนที่หลับไม่สนิท

  นอนอย่างไรให้หลับสบาย โดยเฉลี่ยคนเราจะนอนวันละ ประมาณ 7-8 ชั่วโมง แต่ที่จริงแล้วร่างกายของแต่ละคนจะต้องการนอนพักผ่อนไม่เท่ากัน ถ้าคุณตื่นหลังจ... อ่านต่อ >
 • ^
  จะเลือกผักยังไง?

  การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมาสู่ตัวเราแล้วจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้พิษภัยต่างๆ ลดลงหรือหมดไป สิ่งที่เราควรจะให้ความสนใจในเรื่องการลดพิษภัยจากผักก็คือ การเลือก การล้าง และการเก็บที่ถูกต้องตามหลักการทางสุขาภิบาลอาหาร ดังต่อไปนี้คือ

  จะเลือกผักยังไง? การนำผักที่ไม่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค อาจจะนำพิษภัยอะไรมาสู่ตัวเราแล้วจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้พิษภัยต่างๆ ลดลงหรือห... อ่านต่อ >
 • ^
  รับมืออย่างไรเมื่อลูกอกหัก

  รักที่ไม่สมหวังคืออีกปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นที่พ่อแม่ควรใส่ใจและใกล้ชิดลูก ก่อนที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่อันตรายหรือส่งผลกระทบต่อชีวิต เพราะหากคิดจะรักก็ต้องเผื่อใจให้กับความผิดหวัง เมื่อลูกอกหักการช่วยรักษาอาการนี้โดยเร็ว สามารถทำได้

  รับมืออย่างไรเมื่อลูกอกหัก รักที่ไม่สมหวังคืออีกปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นที่พ่อแม่ควรใส่ใจและใกล้ชิดลูก ก่อนที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่อันตรายหรือส่งผลกระทบต... อ่านต่อ >
 • ^
  นอนก็เยอะ...แต่ทำไมยังง่วงอยู่

  การนอนพักผ่อนให้เพียงพอนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง เพราะในขณะที่เราหลับร่างกายก็จะได้พักไปด้วย การหายใจก็จะช้าลงอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากมีการหลั่งฮอร์โมนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

  นอนก็เยอะ...แต่ทำไมยังง่วงอยู่ การนอนพักผ่อนให้เพียงพอนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง เพราะในขณะที่เราหลับร่างกายก็จะได้พักไปด้วย การหา... อ่านต่อ >
 • ^
  รับมือความเครียด เมื่อใกล้เปิดเทอม

  เริ่มต้นย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมใหม่กันแล้วทั้งเด็กๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องปรับตัวกันอีกครั้ง หลังการปิดเทอมใหญ่ที่ได้หยุดยาวติดต่อกันมาหลายเดือน

  รับมือความเครียด เมื่อใกล้เปิดเทอม เริ่มต้นย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมใหม่กันแล้วทั้งเด็กๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องปรับตัวกันอีกครั้ง หลังการปิดเทอมใหญ่ที่... อ่านต่อ >
 • ^
  เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้ "ติดหรู" เกินตัว

  เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากพอสมควรกับกระแสความฟุ้งเฟ้อบ้าวัตถุของเด็กรุ่นใหม่ ที่นับวันเกราะความยับยั้งชั่งใจเริ่มมีให้เห็นน้อยลง จนเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วว่า เด็กยุคนี้อาจหลงติดกับค่านิยมติดแบรนด์ ติดหรู ติดสบาย นำไปสู่การดิ้นรนแสวงหาบนวิถีทางที่ไม่ถูกต้องตามมา

  เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้ "ติดหรู" เกินตัว เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากพอสมควรกับกระแสความฟุ้งเฟ้อบ้าวัตถุของเด็กรุ่นใหม่ ที่นับวันเกราะความยับยั้งชั่งใจเริ่มมีให้เห็... อ่านต่อ >
 • ^
  วิธีสยบเจ้าตัวเล็กที่ชอบตี

  คนเราทุกคนเกิดมาต้องเคยโกรธ หรือทะเลาะกับคนอื่น สำหรับเด็กๆ แล้วการระงับความโกรธเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย ด้วยความที่เป็นเด็กจึงทำให้ยากต่อการระบายความโกรธออกมาเป็นคำพูด สิ่งที่ระบายความโกรธได้ง่ายและเร็วทันใจ คือการทำร้ายด้านร่างกาย แม้ว่าจะเป็นเด็กโตก็ตาม

  วิธีสยบเจ้าตัวเล็กที่ชอบตี คนเราทุกคนเกิดมาต้องเคยโกรธ หรือทะเลาะกับคนอื่น สำหรับเด็กๆ แล้วการระงับความโกรธเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย ด้วยความที่เป็นเ... อ่านต่อ >
 • ^
  สิ่งที่ ‘ไม่’ ควรทำหลังกินอิ่ม

  เพื่อนๆ ทราบไหมค่ะว่า สิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงหลังทานอาหารเสร็จนั้น หลักใหญ่ก็คือ ไม่ควรสูบบุหรี่-อาบน้ำ-เดินย่อย สิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงไว้เป็นดี มาดูกันสิว่าแท้จริงแล้วหลักการปฏิบัติที่เหมาะสมนั้นอยู่ตรงไหน......

  สิ่งที่ ‘ไม่’ ควรทำหลังกินอิ่ม เพื่อนๆ ทราบไหมค่ะว่า สิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงหลังทานอาหารเสร็จนั้น หลักใหญ่ก็คือ ไม่ควรสูบบุหรี่-อาบน้ำ-เดินย่อย สิ่งเหล... อ่านต่อ >
 • ^
  เรื่องบนเตียงที่ปลอดภัย พูดอย่างไรดี

  ปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ STD (sexually transmitted disease) เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง แต่สิ่งที่ขัดแย้งคือมีไม่กี่คนหรอกที่สามารถพูดคุยเรื่องนี้ได้อย่างเต็มปาก เพราะมันเป็นเรื่องที่ชวนกระอักกระอ่วน เป็นเรื่องส่วนตัว และน่าอับอาย แต่เรื่องนี้มีผลต่อสุขภาพและความสุขของเราไม่ว่าเซ็กส์ที่มีจะอะเมซซิ่งแค่ไหนก็ตาม

  เรื่องบนเตียงที่ปลอดภัย พูดอย่างไรดี ปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ STD (sexually transmitted disease) เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง แต่สิ่งที่ขัดแย้ง... อ่านต่อ >
 • ^
  หากสงสัยว่าลูกชายมีพฤติกรรมเสี่ยง

  วัยรุ่นชายมีโอกาสเสี่ยงต่อสุราและยาเสพติดมากกว่าวัยรุ่นหญิง เพราะเป็นช่วงวัยที่ต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน อาจเริ่มจากบุหรี่ สุรา ลามไปถึงยาเสพติด พ่อแม่จึงต้องสอนให้ลูกเกิดความนับถือตนเอง ให้รู้สึกว่าได้รับการยอมรับและรู้สึกว่าตนเองเป็นคนมีค่าภายใต้ขอบเขตความสามารถและความถนัดที่ลูกมี ซึ่งอาจรวมไปถึงการสนับสนุนให้เล่นกีฬา ดนตรี ทำกิจกรรม หรือเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น

  หากสงสัยว่าลูกชายมีพฤติกรรมเสี่ยง วัยรุ่นชายมีโอกาสเสี่ยงต่อสุราและยาเสพติดมากกว่าวัยรุ่นหญิง เพราะเป็นช่วงวัยที่ต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน อาจเริ่มจาก... อ่านต่อ >
 • ^
  7 เคล็ดลับสวยจากภายในอย่างถูกวิธี

  หากพึ่งพาแต่อาหารเสริมและเทคโนโลยีความงามต่างๆที่ช่วยให้ร่างกายภายนอกแลดูอ่อนวัย แต่ในขณะเดียวกันกลับไม่ได้ใส่ใจดูแลความแข็งแรงของร่างกายภายในอย่างถูกวิธีอย่างแท้จริง อาจทำให้โรคภัยมาเยือนได้

  7 เคล็ดลับสวยจากภายในอย่างถูกวิธี หากพึ่งพาแต่อาหารเสริมและเทคโนโลยีความงามต่างๆที่ช่วยให้ร่างกายภายนอกแลดูอ่อนวัย แต่ในขณะเดียวกันกลับไม่ได้ใส่ใจดูแลควา... อ่านต่อ >
 • ^
  รอยย่นและรอยตีนกา

  รอยย่นและรอยตีนกานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมเมื่ออายุสูงขึ้นรอยย่นจะเพิ่มมากขึ้นด้วย

  รอยย่นและรอยตีนกา รอยย่นและรอยตีนกานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมเมื่ออายุสูงขึ้นรอยย่นจะเพิ่มมากขึ้นด้วย อ่านต่อ >
 • ^
  เมื่อลูกชายกลายเป็นหนุ่ม

  วัยรุ่น (อายุ 13-21 ปี) เป็นช่วงวัยที่คาบเกี่ยวรอยต่อระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมาก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความคิดอ่าน และมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างเห็นได้ชัด แต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ยังพัฒนาไม่ถึงขีดสุด วัยรุ่นจึงยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ พ่อแม่หรือผู้ดูแลต้องรู้วิธีการพูดคุยหรือแนะนำอย่างถูกทาง โดยให้เขารู้สึกอบอุ่นและพร้อมที่จะพูดคุยได้ทุกเรื่อง ก็จะช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาวัยรุ่นต่างๆ ได้

  เมื่อลูกชายกลายเป็นหนุ่ม วัยรุ่น (อายุ 13-21 ปี) เป็นช่วงวัยที่คาบเกี่ยวรอยต่อระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมาก ทั้... อ่านต่อ >
 • ^
  สื่อแบบไหนที่เด็กไม่ควรดู

  หลายบ้านมักเปิดทีวีให้มีเสียงเป็นเพื่อนเวลาอยู่ในบ้าน บ่อยครั้งก็นั่งดูละครหรือรายการโทรทัศน์กันเผลอๆ ลูกบางคนก็ได้ดูได้ฟังเสียงทีวีมาตั้งแต่แบเบาะ หรือพ่อแม่อาจอุ้มลูกมาป้อนข้าวป้อนน้ำตรงหน้าจอกันเลยทีเดียว รวมถึงหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่เด็กๆ จะรู้วิธีกดปุ่มโทรทัศน์หรือรู้วิธีทัชสกรีนตั้งแต่ยังเล็กนัก แต่อย่าหลงลืมว่าสื่อและเทคโนโลยีเป็นดาบสองคมเสมอ และอย่าคิดว่าเด็กเล็กๆ นั้นไร้เดียงสากับคำพูดหรือเสียงต่างๆ ที่เขาได้ยินผ่านจอ

  สื่อแบบไหนที่เด็กไม่ควรดู หลายบ้านมักเปิดทีวีให้มีเสียงเป็นเพื่อนเวลาอยู่ในบ้าน บ่อยครั้งก็นั่งดูละครหรือรายการโทรทัศน์กันเผลอๆ ลูกบางคนก็ได้ดูได้... อ่านต่อ >
 • ^
  ขยับนิด ขยับหน่อย พิชิตโรค

  “วี้หว่อ วี๊หว่อ วี้หว่อ วี๊หว่อ วี้หว่อ วี๊หว่อ” เสียงไซเรนของรถพยาบาล ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ผู้ป่วยในรถคันนั้นปลอดภัย ถ้าจะให้เดา ผู้ป่วยในรถหากไม่ประสบอุบัติเหตุก็คงจะหนีไม่พ้นโรคเดิมๆ อย่าง โรคประเภทความดันและหลอดเลือดเป็นแน่ เห้อ!

  ขยับนิด ขยับหน่อย พิชิตโรค “วี้หว่อ วี๊หว่อ วี้หว่อ วี๊หว่อ วี้หว่อ วี๊หว่อ” เสียงไซเรนของรถพยาบาล ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ผู้ป่ว... อ่านต่อ >
next
previous
 • ^
  ‘ผักปลอดสาร-อาหารปลอดภัย’ ผลผลิตกลุ่มชาติพันธุ์ ‘คนต้นน้ำ’

  หากใครได้ไปเยือน“บ้านปางสา”ต.ป่าตึงอ.แม่จัน จ.เชียงราย สิ่งหนึ่งที่พบเห็นได้คือผู้คนที่นี่กำลังขะมักเขม้นกับการดูแลพืชผักปลอดสารที่พวกเขาปลูกไว้ ในชื่อ“กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นบ้านชาติพันธุ์ลีซู”เพราะเมื่อพืชเติบโต จะไม่เพียงใช้เป็นอาหารของคนในชุมชนรวมถึงเป็นอาหารกลางวันของเด็กๆ ในโรงเรียน ที่ส่วนใหญ่ก็คือลูกหลานของพวกเขาเองเท่านั้น แต่ส่วนหนึ่งยังก็ถูกจำหน่ายสู่คนพื้นราบด้วย

  ‘ผักปลอดสาร-อาหารปลอดภัย’ ผลผลิตกลุ่มชาติพันธุ์ ... หากใครได้ไปเยือน“บ้านปางสา”ต.ป่าตึงอ.แม่จัน จ.เชียงราย สิ่งหนึ่งที่พบเห็นได้คือผู้คนที่นี่กำลังขะมักเขม้นกับการดูแลพืชผั... อ่านต่อ >
 • ^
  เสียงคนบนแผ่นดินเมืองเลย

  ปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ที่จังหวัดเลย ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นทุกวัน เพราะทุกตารางนิ้วของจังหวัดแห่งนี้มีสินแร่อยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมาก ทั้งแร่ทองคำ ทองแดงและเหล็ก และในห้วงระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา มีบริษัทเอกชนเข้ามาขอยื่นประทานบัตรทำเหมืองแร่ในพื้นที่หลายบริษัท หลายแห่งได้รับประทานบัตรแล้ว หลายแห่งอยู่ระหว่างดำเนินการและเช่นกันหลายแห่งก็ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แล้วเช่นกัน

  เสียงคนบนแผ่นดินเมืองเลย ปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ที่จังหวัดเลย ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นทุกวัน เพราะทุกตารางนิ้วของจังหวัดแห่งนี้มีสินแร่อยู่ใต้ดินเป็... อ่านต่อ >
 • ^
  ความดีเล็กๆ ของฉัน แรงบันดาลใจจากธรรมราชา

  สนับสนุนเด็กและเยาวชนส่งผลงานร้อยแก้ว และร้อยกรอง ในหัวข้อความดีเล็กๆ ของฉันที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา

  ความดีเล็กๆ ของฉัน แรงบันดาลใจจากธรรมราชา สนับสนุนเด็กและเยาวชนส่งผลงานร้อยแก้ว และร้อยกรอง ในหัวข้อความดีเล็กๆ ของฉันที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา อ่านต่อ >
 • ^
  บัญญัติ 10 ประการผู้นำที่ดี

  เมื่อต้นเดือน ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายอีกหลายหน่วยงาน ร่วมกันจัดงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น "วาระ : ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ"ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  บัญญัติ 10 ประการผู้นำที่ดี เมื่อต้นเดือน ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพ... อ่านต่อ >
next
previous

แนะนำหนังสือ

แนะนำลิงค์

+ ดูเพิ่มเติม
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง -
 • สถาบันการเดินและการจักรยานไทย -
 • ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของคนทำงานท้องวัยรุ่น -
 • นิทรรศการ จัดฟัน รู้ทันไปหมด -
 • ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ -
 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -
 • โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม -
 • สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย -
 • ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ -
 • ฐานข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย -
 • ธนาคารจิตอาสา -
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย -
 • chulapd -
 • lowsaltthailand -
 • icgp.thaissf -
 • ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช - โครงการเครือข่ายทันตะ-เภสัช
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) - สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ - เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • accident -
 • ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน - ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
 • whaf -
 • raipoong -
 • cas -
 • ddd -
 • roadsafetythai -
 • thailandquitline -
 • trc -
 • rsunews -
 • thainhf -
 • thaissf -
 • happy8workplace -
 • -
 • rdh.psu -
 • stopdrink -
 • artculture4health -
 • volunteerspirit -
 • tuhpp -
 • alkaboutsex.thaihealth -
 • thaigreenmarket -
 • inetfoundation -
 • 1413 -
 • hiso -
 • familynetwork -
 • ashthailand -
 • jitdee -
 • thaihealth -
 • twitter -
 • thaidrugwatch -
 • -
 • rubnongproject -
 • mict -
 • thaihealthconsumer -
 • e-learning -
 • announcement -
 • healthcontent -
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -