สสส. – มูลนิธิเพื่อทะเล เปิดตัว “โครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย” รุ่น 9

สสส. – มูลนิธิเพื่อทะเล เปิดตัว “โครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย” รุ่น 9 เชิญชวนนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว ประกวดเรียงความ “โลกร้อน ทะเลล้า” ฝึกดำน้ำ-เรียนรู้ธรรมชาติ 


สสส. - มูลนิธิเพื่อทะเล เปิดตัว “โครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย” รุ่น 9


เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อทะเล และกลุ่มสิทธิผล “We care” แถลงข่าวโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 9 โดยนายมานพ แย้มอุทัย ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานทุนอุปถัมภ์ สสส. กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับการทำงานของ สสส. ที่เน้นสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เด็ก และเยาวชน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสังคมต่อไปในอนาคต โดยนำเยาวชนไปเรียนรู้ในสถานที่จริง ให้เด็กได้เห็นถึงความสวยงามของท้องทะเลเพื่อให้เกิดความรัก หวงแหน และร่วมกันปกป้องทรัพยากรทางทะเล เชื่อว่าเด็กที่เข้าร่วมจะเป็นแกนนำขยายความคิดไปยังเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ต่อไป            


นายวิทเยนทร์ มุตตามระ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อทะเล กล่าวว่า โครงการเยาวชนฯ เปิดให้เยาวชนอายุ 13 – 20 ปี ส่งผลงานเรียงความ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ “โลกร้อน ทะเลล้า”พร้อมประวัติและรูปถ่ายทางไปรษณีย์ ที่มูลนิธิเพื่อทะเล ตู้ ปณ.28 ปณศ.อ่อนนุช กทม. 10250 ตั้งแต่วันนี้ – 25 มี.ค. 2554 โดยเยาวชนจำนวน 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการฝึกอบรมดำน้ำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. ณ เกาะไหง ทะเลตรัง หลังจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน PADI (Professional Association of Diving Instructor) ซึ่งสามารถนำไปเข้าร่วมกิจกรรมเรียนดำน้ำระดับขั้นสูงขึ้นอีกด้วย “โครงการเยาวชนฯ จะทำให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นเวลา 6 วัน มีการเรียนดำน้ำลึกแบบ Scuba หลักสูตร Open water Diver ตามมาตรฐานของ PADI และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาใต้น้ำ การอยู่อาศัยแบบพึ่งพิงกัน พร้อมกับฝึกหัดการจดบันทึกปลาทะเลที่พบเห็นใต้น้ำ อันนำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกผู้นำนักอนุรักษ์ในอนาคต” นายวิทเยนทร์ กล่าว  


 


 


เรื่องโดย : คีตฌาณ์ ลอยเลิศ Team content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code