“ทีมสุขภาพร่วมใจ เดิน – วิ่งขจัดภัยบุหรี่” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก


เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ซึ่งกำหนดโดยองค์การอนามัยโลก โดยจัดวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2548 เป็นต้นมา สำหรับปีนี้เครือข่ายฯ จัดโครงการ “ทีมสุขภาพร่วมใจเดิน-วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 7” ขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ที่กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้คำขวัญ “พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” (The WHO Framework Convention on Tobacco Control) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้ประชาชนมีครอบครัวที่อบอุ่น มีสุขภาพที่ดี ชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นพลังสำคัญเพื่อสังคมไทยยุคใหม่ปลอดบุหรี่ ปลอดโรค


โดย ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวถึงสถานการณ์บุหรี่ในประเทศไทย ว่าปัจจุบันมีผู้ที่สูบบุหรี่สะสมประมาณ12ล้านคน ในจำนวนนี้รวมถึงนักสูบหน้าใหม่ที่มีอายุระหว่าง 10- 13 ปีรวมอยู่ด้วย ขณะเดียวกันทางเครือข่ายฯ ได้มี


การสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแพทย์ที่สูบบุหรี่ ในปี 2542 พบว่า มีแพทย์ที่สูบบุหรี่มากถึง 6% จากจำนวนแพทย์ทั่วประเทศที่ราว 40,000 คน และผลสำรวจในปีที่ผ่านมา มีจำนวนลดลงเหลือเพียง 2.4% เท่านั้น ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีว่า คนในสังคมเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของควันบุหรี่กันมากขึ้น


“ที่ผ่านมาทางเครือข่ายฯ ได้รณรงค์ให้ประชาชนรู้เท่าทันพิษภัยของควันบุหรี่ ในควันบุหรี่มีสารพิษก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ มากถึง 4,000 ชนิดด้วยกัน ทางเครือข่ายฯ ได้ทำงานด้านวิชาการและจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งคาดว่าการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศไทยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยได้มากถึง 70,000 ล้านบาท” ศ.พญ.สมศรี กล่าว


ศ.พญ.สมศรี ยังบอกถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายว่าการออกกำลังกายทำให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นโดฟิน กระตุ้นให้ร่างกายได้รับความสดชื่น และมีความสุข และยังช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ กิจกรรมครั้งนี้ยังสนับสนุนการออกกำลังกายร่วมกันระหว่างครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์และกระตุ้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ซึ่งพบว่าลูกมีส่วนช่วยให้ พ่อ แม่ ที่สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ โดยเฉพาะ “ลูก” คือคนที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้พ่อสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากที่สุด


การรณรงค์งดสูบบุหรี่ในครั้งนี้ ยังมีดารา นักแสดงจากสังกัดช่อง 7 มาร่วมรณรงค์ด้วย โดย น้องเมย์ น.ส.อรวรรษา ฐานวิเศษ ซึ่งมาร่วมกิจกรรมวิ่งเป็นปีที่ 2 แล้ว บอกว่า เคยเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเป็นโครงการที่ดีมากเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี การจัดกิจกรรมแบบนี้ทำให้สามารถลดการสูบบุหรี่ลงได้แต่ถ้าจะให้ดีต้องไม่สูบเลยจะดีกว่า เพราะหากพ่อแม่สูบก็จะมีผลต่อลูกทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ


เช่นเดียวกับ น้องอ้อม น.ส.ประถมาภรณ์ รัตนภักดี ที่เคยมาร่วมกิจกรรมวิ่งแล้วเช่นกัน กล่าวว่า อยากมาทุกปีเพราะเป็นโครงการที่ดีทำให้ได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมให้คนงดสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพดีด้วย และยังได้ร้องเพลงเพลิดเพลินจนทำให้หลายคนไม่อยากสูบบุหรี่ และขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังอยากเลิกสูบบุหรี่อยู่ในขณะนี้ด้วยอยากให้มาร่วมงานกันเยอะๆ


น้องอุ่น น.ส.ปริยานุช อาสนจินดา กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งขจัดภัยบุหรี่เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี อีกอย่างตาเสียชีวิตด้วยโรคถุงลมโป่งพองก็เลยอยากช่วยรณรงค์ให้คนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเลิกสูบส่วนคนที่ยังไม่สูบก็อย่าได้คิดสูบเลยเพราะบุหรี่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ


“สำหรับกิจกรรมในปีนี้จะจัดให้มีการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคมนี้ ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ประกอบด้วย 1. มินิมาราธอน 10.5 กม. 2. วิ่ง 5 กม. ประเภทครอบครัว 2 คน และครอบครัว 3 หรือ 4 คน และ 3. เดินเพื่อสุขภาพ 3 กม. ประเภทบุคคลและครอบครัว นอกจากนี้ตั้งแต่ 13.30 น. ยังมีการจัดประกวดขับร้องเพลงสร้างสรรค์ประเภทเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ครั้งที่ 1รอบชิงชนะเลิศด้วยโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ จากภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกว่า 20 เครือข่ายทั้งการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด ตรวจหาสมรรถภาพปอดวัดความดัน ความแข็งแรงของสุขภาพ รวมทั้งการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และวิธีการเลิกสูบบุหรี่ และร่วมกิจกรรมกับดารานักแสดงช่อง 7″


จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครร่วมแข่งขันวิ่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีแพทยสมาคมฯ ซอยศูนย์วิจัย หรือดาวน์โหลดใบสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.runningthailand.net


สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ www.thaihealth.or.th สอบถาม 0-2298-0500 ต่อ 1222


 


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code