จ.สงขลา รณรงค์กินผักผลไม้ปลอดสาร

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


จ.สงขลา รณรงค์กินผักผลไม้ปลอดสาร thaihealth


เกษตรจังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล เปิดงาน “ผักนำ อาหารปลอดภัย ลดพุง ลดโรคฯ” เร่งประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดให้เป็นที่รู้จัก พร้อมสร้างการรับรู้ มุ่งรณรงค์การบริโภคผัก และผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมี


วันนี้ (23 พ.ย. 61) ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “ผักนำ อาหารปลอดภัย ลดพุง ลดโรคในตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ การตลาด นำการผลิต จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการตลาดให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค สร้างการรับรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ได้มีความรู้ตามหลักโภชนาการ พร้อมรณรงค์การบริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมี ตลอดถึงการจัดสถานที่จำหน่ายผลผลิตเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตนำผลผลิตของตัวเองมาจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นตลาดของเกษตรกรโดยแท้จริง และมีร้านค้าที่หมุนเวียนมาจำหน่ายประมาณ 24-30 ร้านค้า ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเลือกหาผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างหลากหลาย ทุกอย่างมีความปลอดภัยมีใบรับรอง GAP และมีการสุ่มตรวจหาสารเคมีในผลผลิตทุกระยะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง


นายวิฑูร อินทมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เปิดตลาดเกษตรบริเวณหน้าสำนักงานฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลนครสงขลา มีเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายลักษณะหมุนเวียน  25-30 ร้านค้า รวม 2 วัน คือ ในวันอังคาร และวันศุกร์ สำหรับปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคให้กว้างขวางขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้รู้หลักโภชนาการ 2:1:1 คือ การประกอบอาหารที่มีสัดส่วนของผักและผลไม้ 2 ส่วน โปรตีน 1 ส่วน และคาร์โบไฮเดรต 1 ส่วน รวมทั้งการรณรงค์ให้มีการบริโภคผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.


กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวผัดเบญจรงค์ ,  แกงเลียงผักรวม , การทำเมนูน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนาทีทอง คือ การจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ 1 บาท จำนวน 700 ฟอง , การจำหน่ายผักเหรียง มัดละ 1 บาท ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้าร่วมอุดหนุนกันเป็นจำนวนมาก สามารถจำหน่ายหมดภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที และยังมีการตรวจสารพิษตกค้างในผัก และผลไม้ อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code