คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤษภาคม 2565)

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน

เราผ่านสงกรานต์กันมาด้วยการดูแลป้องกันตนเองจากโควิด-19 กันได้ดีพอประมาณ จนอัตราการระบาดและการเจ็บป่วยหนักไม่พุ่งทะยานขึ้นไปมากในระดับที่กังวลกัน และหวังให้ภัยโควิดค่อย ๆ ลดความรุนแรง พร้อม ๆ กับการทยอยลดมาตรการควบคุมโรคระบาดร้ายแรงลงสู่การดูแลโรคประจำถิ่นในไม่กี่เดือนข้างหน้า

เดือนนี้มีวันสำคัญหลายวัน ทั้งวันแรงงาน วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งการเวียนมาถึงทำให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของ 2 ประเด็นนี้อีกครั้ง หากพูดถึงประเด็นแรงงาน ถือเป็นประชากรวัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เพราะประเทศที่มีประชากรวัยแรงงานที่มีคุณภาพย่อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากกว่า

Happy workplace เป็นแนวคิดที่ สสส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิดคุณภาพชีวิตในวัยแรงงาน สร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนับหมื่นแห่ง ซึ่งองค์กรที่สนใจสามารถเข้าร่วม และเรียนรู้หลักคิดและนำไปปรับใช้ได้

อีกวาระที่สำคัญ คือ วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้ WHO ได้ชูประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการรณรงค์เพื่อทำให้ประชากรทั้งโลก ตระหนักถึงภัยคุกคามจากบุหรี่ ที่ไม่ใช่แค่สารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย และควันพิษที่ทำร้ายผู้อื่น แต่พบว่ากระบวนการผลิต ทั้งวงจรของบุหรี่นั้น ทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่าที่คิด ซึ่งจะกลายเป็นผลกระทบที่คนทั่วโลกได้รับอย่างถ้วนหน้า

ไม่น่าเชื่อว่าการผลิตบุหรี่นั้น จะต้องใช้ต้นไม้ 1 ต้นในการผลิตบุหรี่เพียง 300 มวน และบุหรี่ 1 มวนจะใช้น้ำในการผลิตถึง 3.7 ลิตร หากนักสูบ 1 คน เลิกบุหรี่ก็จะช่วยประหยัดน้ำได้ 74 ลิตร/วัน ยังไม่นับขยะโดยเฉพาะก้นกรองบุหรี่ที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ได้รับการทำลายอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งก้นกรองนั้น มีสารพิษเจือปนอยู่ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ในสิ่งแวดล้อมได้

ในประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สำรวจพบปัญหาก้นกรองบุหรี่ในพื้นที่ชายหาดจำนวนมาก จนนำไปสู่การห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ชายหาด 24 แห่ง พื้นที่ 15 จังหวัด ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปกป้องสุขภาพของผู้ที่ใช้พื้นที่สาธารณะ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ก้นบุหรี่กลายเป็นขยะพิษที่เจือปนอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ถึงเวลาที่ต้องตระหนักถึงพิษภัยจากบุหรี่ในมิติสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

วันแรกและวันสุดท้ายของเดือนนี้ หรือวันที่ 1 และ 31 พฤษภาคม เป็นวันที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกได้ร่วมกันกำหนดให้เป็นวันที่สร้างความตระหนักร่วมของคนในโลกต่อสองวาระสังคมที่สำคัญยิ่งต่อสุขภาวะนี้

Shares:
QR Code :
QR Code