คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมกราคม 2565)

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน

เข้าสู่ปีใหม่กันอีกครั้ง ปีใหม่ที่จะถึงนี้ สสส. ได้เดินหน้าสู่ทศวรรษที่สามขององค์กรเต็มตัว

นอกเหนือจากการดำรงและพัฒนาต่อยอดแก่นหรือดีเอ็นเอขององค์กรที่ผ่านการทบทวนอย่างเข้มข้นแล้ว หากถามถึงสิ่งใหม่ในทศวรรษใหม่ของ สสส. หนึ่งในหลาย ๆ สิ่งสำคัญที่ได้ประกาศไป คือ

“การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล”

สสส. ได้วางรากฐานมากว่า 5 ปีแล้วต่อการปรับเปลี่ยนนี้ และจะได้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนจับต้องได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2565 

                   ในหกเสาหลักของการพัฒนาความพร้อมของหน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล อันได้แก่ ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ, ศักยภาพเจ้าหน้าที่, บริการภาครัฐ, การบริหารระบบสนับสนุน, โครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ สสส. ได้รับการประเมินความพร้อมในระดับสูง (74.93/ 100) อยู่ในลำดับที่ 6 จาก 44 องค์กรแบบเดียวกัน และได้รับข้อเสนอแนะที่จะปรับปรุงพัฒนาในทุก ๆ ด้านที่ชัดเจน

                  ปีที่ผ่านมา นอกจากระบบสนับสนุนที่ปรับตัวหลาย ๆ ระบบแล้วในงานสร้างเสริมสุขภาพแบบดิจิทัลอย่าง “Persona Health” หรือ “สื่อเฉพาะคุณ” ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก็กำลังจะพัฒนาการเข้าถึงฐานประชากรจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตาม

และสำหรับช่วงเวลาของการขึ้นปีใหม่ หนึ่งในกิจกรรมสำคัญเพื่อชี้ทิศทางประเด็นสุขภาพโดยใช้ฐานข้อมูลจากเทคโนโลยีดิจิทัลของสื่อสังคม ที่ สสส. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ บริษัท ไวซ์ไซท์ ประเทศไทย จำกัด และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ร่วมกันจัดทำ “Thaihealth Watch 2022” จับตา 10 ประเด็นทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2565 ขึ้น เพื่อเห็นทิศทางและแนวโน้มของโรค และสถานการณ์ที่กระทบต่อสุขภาวะ พร้อมกับเจาะลึกพฤติกรรมของคนไทยในแต่ในประเด็นที่เป็นที่สนใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำระดับปัจเจกบุคคล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ สสส. ต่อสังคม

เราเผชิญกับโควิด-19 มาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว การจับประเด็นและทิศทางสุขภาพในปี 2565 จึงหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด-19 ที่มีความสัมพันธ์กับการปรับชีวิตของผู้คน ดังนั้น 10 เรื่องสุขภาพ จึงมาในธีมของ Adaptive Living ปรับการใช้ชีวิต พร้อมก้าวในยุคโควิด กับเทรนด์สุขภาพปี 2565 ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น กาย ใจ ปัญญา สังคม พร้อมจุดประกายนวัตกรรมความสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อเกิดข้อแนะนำใหม่ ๆ และต้องช่วยกันทำทุกภาคส่วนสานพลัง ขยายสู่วงกว้าง สร้างค่านิยมให้ดีขึ้นส่งต่อคนบนแผ่นดินไทย

10 ประเด็นสุขภาพที่ต้องจับตาปี 2565 ได้แก่ 1. จับตาโควิด-19 กลายพันธุ์อยู่กับโควิด-19 ทั้งวันนี้ และวันหน้า 2. เลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างไร ในยุคโควิด-19 3. สร้างห่วงโซ่อาหาร ลดโภชนาการขาดเกิน 4. รู้เท่าทันสื่อ พ้นภัยกับดักข่าวลวง 5.เมื่อขยะติดเชื้อและขยะพลาสติกล้นเมือง 6.ดูแลสุขภาพใกล้-ไกลห่วงใยทุกกลุ่มประชากร 7. เมื่อบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย โควิด-19 กับความรุนแรงในครอบครัว 8. พนันออนไลน์พุ่งในหมู่เยาวชน ปัญหาใหญ่ที่มากับยุคโควิด-19 9. เด็กไทยใส่ถุงยางเพิ่มแต่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังพุ่ง และ 10.อากาศสะอาด สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน

ไม่เพียงชวนกันจับตา แต่ทุกประเด็นปัญหา สสส. และภาคีเครือข่าย ยังได้มีหนทางออกที่จะชวนทุกท่านเข้าร่วมกระบวนการแก้ไข ลดปัญหาสุขภาวะเหล่านี้ด้วยกัน

ปีใหม่นี้ หมุดหมายหลักของ สสส. ยังจะอยู่ที่การสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาวะดีให้คนไทยอย่างกว้างขวางต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code