คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกรกฎาคม 2566)

สวัสดีครับเพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน

              ในเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านไป นักสร้างเสริมสุขภาพและชาว สสส. ต้องอาลัยกับการสูญเสียผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของวงการสร้างเสริมสุขภาพไทยและโลก อย่าง ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่จากไปเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2566 สิริอายุ 81 ปี

              อาจารย์อุดมศิลป์นับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนสำคัญ ที่ได้เข้ามาร่วมงานเป็นกรรมการกองทุน สสส. ตั้งแต่ สสส. เริ่มก่อตั้ง และเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. อยู่สองสมัย ก่อนจะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน สสส. จนถึงปัจจุบัน ในวันที่เสียชีวิต ท่านยังมีนัดประชุมกับคณะกรรมการชุดหนึ่งของ สสส. อยู่ จนอาจกล่าวได้ว่า อาจารย์อุดมศิลป์เป็นเสาหลักของ สสส. มาตั้งแต่วันแรกขององค์กร จนวันสุดท้ายของชีวิตท่าน

              คุณูปการสำคัญของท่านต่อ สสส. และการสร้างเสริมสุขภาพไทยอยู่ในหลากหลายบทบาทเหลือเกิน ตั้งแต่การเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในบอร์ดของกองทุนเกิดใหม่นี้ให้เดินผ่านเส้นทางที่ไม่เคยเดินมาก่อน ประสบการณ์การเมืองในอดีตทำให้ท่านจูนคลื่นกับภาคการเมืองและกระทรวงต่าง ๆ ในคณะกรรมการกองทุน สสส. ได้อย่างสร้างสรรค์ แม้ในยามมีคลื่นวิกฤตมากระทบ รวมถึงการพาขบวนเคลื่อนโต้กระแสในการทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ที่มีฟากฝั่งตรงข้ามซึ่งมีพลังต้านสูง อย่างเรื่องการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสร้างพลังบวกในการรณรงค์เดิน วิ่ง และเพิ่มกิจกรรมทางกาย ให้ขยายตัวสู่ทั้งแผ่นดินและในคนรุ่นใหม่ การสร้างรูปธรรมของมิติทางจิตวิญญาณควบคู่ไปกับการลดอบายมุขอย่าง “การสวดมนต์ข้ามปี” ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

              ในงานด้านต่างประเทศที่ท่านเป็นเสาหลักในการนำ สสส. เป็นเจ้าภาพจัดงานสร้างเสริมสุขภาพระดับโลก อย่างเช่น The 21st World Conference on Health Promotion 2013 ร่วมกับ International Union of Health Promotion and Education หรือ The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health ที่เป็นจุดผลักดัน “กิจกรรมทางกาย” มาแทน “ออกกำลังกาย” ในกระแสโลก หรือ การนำไทยเป็นแกนหลักของเครือข่าย Global Alcohol Policy Alliance ที่มีบทบาทสูงในเวทีนโยบายแอลกอฮอล์โลกจนทุกวันนี้

              ในอีกด้านของความสนใจและความสามารถทางศิลปศาสตร์ ท่านได้มาช่วยบุกเบิกวิทยาการของ “การตลาดเพื่อสังคม” ทำให้การสื่อสารสุขภาพไทยก้าวสู่การเปิดรับของคนวงกว้าง โดยดึงอาวุธทางการตลาดที่เคยมีส่วนช่วยขายของทำลายสุขภาพอย่างเอกอุ ให้กลับมาช่วยในทางตรงกันข้ามด้วย สื่อของ สสส. ที่ได้รับคำชมเชยถึงความสร้างสรรค์ และการสร้างการเปลี่ยนแปลง มีอาจารย์อุดมศิลป์อยู่เบื้องหลังของการผสานวิทยาการของนักการตลาด ครีเอทีฟ ก๊อปปี้ไรเตอร์ผู้กำกับ สื่อมวลชน และภาคีสุขภาพหลากหลายสาขา ออกมาเป็นพลังการสื่อสารรูปแบบใหม่

              ยังมีอีกหลายบทบาท อีกหลายเรื่องราวที่คงไม่สามารถมีพื้นที่พอจะเล่าประกอบคำอาลัยถึงท่านตรงนี้ได้ครบ ยังมีเรื่องราวให้เล่าถึงอาจารย์อุดมศิลป์อีกมหาศาล จากยี่สิบสองปีที่ชาว สสส. ได้ร่วมงาน ได้เรียนรู้ได้รับพลังจากท่านมา อันจะยังคงถูกถ่ายทอดพลังต่อ สู่การสร้างสรรค์สิ่งดีงามในสังคมต่อเนื่องไปดุจระลอกคลื่น

              น้อมส่งอาจารย์อุดมศิลป์สู่สวรรคาลัยครับ

Shares:
QR Code :
QR Code