คนมุกดาหารชวนปั่นจักรยาน ลดมลพิษ-สร้างสุขภาพ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ talknewsonline.com


คนมุกดาหารชวนปั่นจักรยาน ลดมลพิษ-สร้างสุขภาพ thaihealth


คนมุกดาหารชวนปั่นจักรยาน ลดมลพิษ-สร้างสุขภาพแข็งแรง


ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน "เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้


นางสุวรรณี นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมเพื่อนำร่อง เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ผลักดันให้มีการขยายไปทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ "เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี" โดยมียุทธศาสตร์ 3 ส. "1 สวน 1 เส้นทาง 1 สนาม" ได้แก่ สวนสาธารณะ เส้นทางสัญจร และสนามกีฬา เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน ผลักดันให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เป็นแนวทางกำหนดพื้นที่เป้าหมายให้กับจังหวัดในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยพิจารณาคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมมากที่สุด ที่จะดำเนินการ ซึ่งเทศบาลเมืองมุกดาหารก็เป็นอีกหน่วยงานในพื้นที่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้


นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวอีกว่า ดังนั้น เทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน "เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยาน รู้จักวิธีใช้จักรยานอย่างปลอดภัย ลดปัญหาการจราจร ลดใช้พลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ และส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย โดยมีกิจกรรมโครงการที่จะดำเนินการในครั้งนี้ กิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ปั่นชมพระอาทิตย์ขึ้นริมฝั่งโขง โดยจะดำเนินการปั่นในวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 05.30 น. เริ่มจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก มาตามถนนสองนางสถิตย์ผ่านศาลากลางตลาดราตรี มาถึงสี่แยกโรงแรมฮั่วนำเลี้ยวขวา ตามถนนสมุทรศักดารักษ์ ถนนมุกดาหารดอนตาล แล้วเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ถึง 3 แยกแล้วเลี้ยวขวาตามถนนสำราญชายโขงใต้ จนถึงวัดป่ามงคลจินดาราม (ห้วยแข้) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเลียบสันเขื่อน ไปจนถึงจุดสิ้นสุด ที่ลานหน้าวัดศรีบุญเรือง จากนั้นมีกิจกรรมปั่นเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ที่สวนหนองเม็กเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา

Shares:
QR Code :
QR Code