กินเจ ลดเค็ม อิ่มบุญ ได้สุขภาพ

ปัจจุบันคนไทยกินเค็มเกินเกณฑ์ถึง 2 เท่า ยิ่งช่วงเทศกาลกินเจ เค็ม มัน โซเดียมเต็มไปหมด เสี่ยง NCDs อาจถึงขั้นตายก่อนวัยอันควร

เราหันมากินเจ ลดเค็ม อิ่มบุญ ได้สุขภาพกันเถอะ (!)

Shares:
QR Code :
QR Code