THAIHEALTH INNO Awards ปั้นนวัตกรรุ่นใหม่หัวใจรักสุขภาพ

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


THAIHEALTH INNO Awards ปั้นนวัตกรรุ่นใหม่หัวใจรักสุขภาพ thaihealth


เพราะเชื่อในพลังคนรุ่นใหม่และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ของคนไทยอย่างยั่งยืน


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากเด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (THAIHEALTH INNO Awards) โครงการที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่รุ่นใหม่ระดับมัธยมทั้งต้นและปลาย และอาชีวศึกษา ปวช. ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในรูปแบบแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีในด้านสุขภาพกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม


ซึ่งตัวอย่างนวัตกรรมสร้างเสริม สุขภาพที่ สสส. เคยสนับสนุน มีตั้งแต่นวัตกรรมที่ตอบโจทย์คนวงกว้างอย่าง "FeelFitฎ" เครื่องวัดและติดตามการมีกิจกรรมทางกาย" เป็นเครื่องวัดและติดตามการมีกิจกรรมทางกายเครื่องแรกที่เกิดจากความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครื่องวัดระดับการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เพื่อตรวจวัดค่าการเผาผลาญพลังงาน ระยะเวลาในการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน ตามข้อแนะนำ


ขององค์การอนามัยโลก โดยแบ่งระดับการมีกิจกรรมทางกาย 3 ระดับตามค่าอัตราการสังเคราะห์พลังงานในขณะทำกิจกรรม โดยเครื่องจะวัดอัตราการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อคำนวณหาอัตราการใช้พลังงานจากการใช้ออกซิเจนเทียบกับน้ำหนักตัว โดยแบ่งออกเป็น5 ระดับตามกิจกรรมแต่ละประเภท


อีกตัวอย่างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาความเสี่ยงทางสุขภาพอย่าง กระชังว่ายน้ำ แหล่งฝึกทักษะการว่ายน้ำรอดชีวิตสำหรับเด็ก เพราะในเด็กกลุ่มอายุน้อยกว่า 10 ปี สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่ เกิดจากอุบัติเหตุการจมน้ำโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม จึงเกิดการสร้างสระว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เด็กในชุมชนเข้าถึงสระว่ายน้ำและใช้เป็นแหล่งฝึกทักษะการว่ายน้ำอย่างปลอดภัย ซึ่งใช้หลักการเดียวกับกระชังเลี้ยงปลา โดยใช้ไม้ไผ่ เพื่อจำกัดพื้นที่ทั้งกว้าง ยาว และลึก ให้เป็นสระว่ายน้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เด็กๆ มีพื้นที่ฝึกว่ายน้ำเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการทำสระว่ายน้ำชั่วคราวบนบก เป็นสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ที่ทำ จากท่อเหล็กโปร่งปูด้วยผ้าใบหนาเพื่อรองรับน้ำปริมาณมาก สระว่ายน้ำเคลื่อนที่นี้สามารถถอดแล้วนำไปประกอบใหม่ได้เรื่อย ๆ


ปิดท้ายด้วยนวัตกรรมแนวตอบโจทย์ในชุมชนอย่าง กิจการร้านน้ำชา เพื่อชุมชนกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้ภายใต้วิถีมุสลิมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อชักชวนเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเข้ามาทำกิจกรรมกับมัสยิด โดยเป็นกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพและการทำอาหารพื้นบ้าน ดำเนินการโดยคณะกรรมการมัสยิดและชักชวนให้เด็กและเยาวชนที่เข้ามาเรียนศาสนาเข้ามาร่วมขายน้ำชา โดยทุกคนช่วยงานตามที่ทำได้ เช่น ขายน้ำชา ล้างจาน เก็บเงิน และทำบัญชีตามความสามารถ หลังจากนั้นเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะชวนคนอื่น ๆ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่ร้านน้ำชา ส่วนกำไรจากการขายและการบริจาค แกนนำได้จัดตั้งเป็น "กองทุนน้ำชา" เพื่อเป็นกองทุนเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป


ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม สสส. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว สสส.  มุ่งสร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด  นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ได้สร้างสรรค์ โครงงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอดและสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง และบ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง รวมถึงบ่มเพาะแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้มากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code