`Single Window` ระวังภัยจากการบริโภค

ปัญหาการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขอนามัย อย่างเช่น ยา เครื่องสำอาง หรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มต่างๆ เป็นปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่ไม่ได้ระวัง และไม่ทราบวิธีในการตรวจสอบที่มาหรือส่วนผสมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เหล่านั้น และสารประกอบบางชนิด อาจส่งผลกระทบ ที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายได้


'Single Window' ระวังภัยจากการบริโภค thaihealth'Single Window' ระวังภัยจากการบริโภค thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาม่วง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ลงพื้นที่ ชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการนำ "Single Window" หรือ "หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ" มาใช้ตรวจสอบ ความปลอดภัยของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน


กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในยุคที่องค์ความรู้ด้านต่างๆ สามารถค้นคว้าได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส การนำเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นเข้ามาใช้เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้กับประชาชน ถือเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว และเห็นผลได้เร็วที่สุด


'Single Window' ระวังภัยจากการบริโภค thaihealthทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงรอง สสส. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย มักจะมีการผสมสารสเตียรอยด์ และอยู่ในรูปแบบ ยาชุดหรือผสมในยาลูกกลอน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลมากกว่า 1,900 ล้านบาทต่อปี ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้ มีการโฆษณาชวนเชื่อ อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำให้ประชาชนหลงเชื่อซื้อมาใช้และเกิดปัญหาสุขภาพ


Single Window จึงเป็นเครื่องมือในการเตือนภัยอันตราย ให้กับประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เข้าไม่ถึงข้อมูล การเตือนภัยต่างๆ


ขณะที่ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กล่าวถึงที่มาของการคิดค้นและพัฒนา ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ Single Window ว่า เมื่อมีสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับประชาชน ทางกระทรวงสาธารณสุข ต้องรีบประกาศบอกพี่น้องประชาชน โดยมีกำลังสำคัญคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนราชการ ที่ช่วยปราบปราม ถ้าทราบข้อมูลโดยเร็ว จะสามารถไปตรวจยังต้นตอได้โดยไวเช่นกัน


"เราเปลี่ยนวิธีการใหม่ คือนำภาพ รายชื่อผลิตภัณฑ์อัพเดทไว้ใน Single Window ซึ่งประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้ามาดูในแอพพลิเคชัน ตรวจสอบเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ อาหาร ได้โดยง่ายว่า ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นอันตราย ไม่ควรซื้อมารับประทาน และช่วยกัน ปกป้องประชาชนให้ปลอดภัย โดยปัจจุบันมีกว่า 500 รายการ" ภก.วรวิทย์ กล่าว


อย่างไรก็ตาม ยาที่จำหน่ายตามรถเร่ ก็ถือเป็นอุปสรรค เพราะผู้บริโภคมักเลือกสิ่งที่ง่าย ประหยัด ไม่ต้องเสียเวลาไปพบแพทย์ เลยเลือกซื้อยาตามรถเร่ นี่จึงเป็นหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในการลงพื้นที่ปูพรม และให้ความรู้กับประชาชนในการบริโภค อาหาร และยา อย่างถูกต้อง'Single Window' ระวังภัยจากการบริโภค thaihealth


นางเสาวนีย์ ศิริภักดิ์ อสม.วิทยาศาสตร์ชุมชน ประธาน แผนกทะเบียน และสรุปผล หมู่บ้านนาม่วง จ.อุดรธานี กล่าวว่า  "การทำงาน อสม. นอกจากจะมีข้อดีที่ได้อยู่กับหมอและ ประชาชน แล้ว ในวันนี้ เมื่อได้รับการประกาศจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวบ้านก็เชื่อใจ และให้ความร่วมมือมากขึ้น จนปัจจุบันปัญหาเรื่องการใช้ยาที่มีสารปนเปื้อนน้อยลงมาก และชาวบ้านจะนำมาให้ อสม.นักวิทย์ฯ ตรวจสอบก่อนทุกครั้ง ก็รู้สึกภูมิใจที่แม้เป็นเพียงคนธรรมดา ความรู้ธรรมดา แต่สามารถช่วยและปกป้องคนในชุมชนของเราได้" เสาวนีย์ เล่าทิ้งท้าย


หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ หรือ Single window จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะสามารถปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code