Me Books นวัตกรรมปลุกหนังสือให้มีชีวิต

เรื่องโดย  ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก งานแถลงข่าว สสส.-Me Books-ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังเปิดตัวเอ็ดดูเทนเม้นท์แอปพลิเคชัน “Me Books”

ภาพโดย ชยวีร์ ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

                    การอ่าน มหัศจรรย์แห่งการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร ‘การอ่าน’ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของเด็ก ๆ เสมอ เพราะเมื่อเด็กยิ่งได้รับการส่งเสริมให้รู้จักหนังสือและการอ่านเร็วเท่าไร เด็กก็จะมีแนวโน้มพัฒนาการที่ดี และมีความพร้อมในการเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

                    เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล หลายสิ่งในชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป จากหนังสือเป็นเล่มสู่หนังสือรูปแบบออนไลน์ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยาวนาน ส่งผลกระทบโดยตรงในเรื่องภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยของเด็กไทย โดยเฉพาะในช่วงวัยที่ระบบประสาทและสมองกำลังเจริญเติบโตกว่า 80 % ของชีวิต และถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องได้รับการพัฒนา สสส. โดยศูนย์กิจการสร้างสุข (SOOK Enterprise) เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านหนังสือในเด็กปฐมวัย จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท มีบุ๊คส์ จำกัด ประเทศมาเลเซีย พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านผ่านแอปพลิเคชัน “Me Books” ภายใต้แนวคิดปลุกหนังสือให้มีชีวิต ผ่านนิทานออนไลน์ 4 ภาษา เพื่อปูพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เด็กได้เติบโตอย่างสมวัย มีสุขภาวะที่ดีครบ 4 มิติ ทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม

 

                    แอปพลิเคชัน Me Books เป็นอย่างไร นายเฮา จิน ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน “Me Books” เล่าให้ฟังว่า “Me Books” เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแล ออกแบบด้วยระบบการสร้างพัฒนาการเด็กแบบขั้นบันได ตั้งแต่การอ่าน การฟัง ไปจนถึงการพูดออกเสียง ถือเป็นเทคโนโลยีการอ่านที่เข้ากับยุคดิจิทัล เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพิเศษมากมายที่น่าสนใจ

ความพิเศษของ “แอปพลิเคชัน “Me Books”

  • เข้ากับยุคสมัย เข้าถึงได้ง่าย
  • ภายในแอปฯ ยังได้รวมหนังสือที่มีชื่อเสียงระดับโลกกว่า 450 เรื่อง หนังสือคุณภาพจาก SOOK Enterprise สสส. และมูลนิธิสร้างเสริมนวัตกรรมการอ่านอีกมากมาย
  • มาในรูปแบบ 4 ภาษา ทั้งไทย จีน อังกฤษ และมลายู
  • มีเครื่องมืออัดเสียงเพื่อผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กสามารถใช้แอปฯ สร้างเรื่องราวใหม่ร่วมกับเด็ก ๆ ได้อีกด้วย
  • สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแล
  • เป็นทางเลือกที่ถูกต้องในการเลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
  • ช่วยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน เรียนรู้ทักษะภาษา และมีความคิดสร้างสรรค์
  • ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก

 

                    นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข (Sook Enterprise) สสส. ให้ข้อมูลว่า Sook Enterprise สสส. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์ความรู้สุขภาวะ มุ่งเป้าพัฒนาสติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชัน “Me Books” ถือเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนงานสุขภาวะในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมในลักษณะของ Startup ที่สร้างสรรค์ คล่องตัว ผ่านเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่าย และยังเปิดกว้างสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งไทยและต่างประเทศในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับชีวิตวิถีใหม่

 

                    “เมื่อก่อนเราอาจคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือเป็นเล่ม ๆ แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไป วิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนตาม แอปพลิเคชัน “Me Books” ได้รวบรวมหนังสือคุณภาพมากมายทั้งระดับโลก และจาก SOOK Enterprise มารวมไว้ภายในแอปฯ ใช้งานง่าย สะดวก เป็นนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ เด็กและผู้ปกครองสามารถใช้งานผ่านเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่าย อยู่ที่ไหนก็สามารถอ่านหนังสือ และเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้เด็กเติบโตสมวัยและมีสุขภาวะที่ดี” นางสาวภาสวรรณ กล่าว

 

                    มาอ่านหนังสือเพื่อยกกำลังความสุขกันเถอะ หนังสือทุกเล่มเปรียบได้กับคลังสมองที่ยิ่งใหญ่ การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดคือ การได้อ่าน ได้ใช้ภาษาสื่อสาร  การอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะสมอง ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิด สติปัญญา การเรียนรู้และจดจำ สร้างสรรค์จินตนาการให้เด็กได้อย่าง่ไม่รู้จบ

                    สสส. และภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายในการสนับสนุน ส่งเสริม สานพลัง และสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย การอ่านสร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนาจิตใจ และพัฒนาทักษะสู่การเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติสู่การเป็นสังคมสุขภาวะ

                    มาร่วมกันปลุกหนังสือให้มีชีวิตไปกับแอปพลิเคชัน “Me Books” ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS ที่ลิงก์ https://apps.apple.com/th/app/me-books/id1638453374?l=th และ Android ได้แล้ววันนี้

 

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code