วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to documentation.

ดาวน์โหลด

วารสารฉบับนี้ประกอบด้วย 11 บทความ ซึ่งฉบับนี้มีเจ้าหน้าที่ สสส. เขียนและส่งด้วย 3 บทความ ได้แก่

  1. รายงานกรณีศึกษา: การเสริมพลังชุมชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเจ้าหน้าที่ สน.6
  2. บทความพิเศษ: การจัดการความรู้สุขภาวะเพื่อการขยายผลในยุคดิจิทัล โดยเจ้าหน้าที่ ศรร.
  3. เมตาเวิร์ส: โอกาส และการประยุกต์ใช้การสร้างเสริมสุขภาพ โดยสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส.

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ยังเปิดรับบทความวิชาการทั้งจากเจ้าหน้าที่ สสส. และภาคีเครือข่ายที่สนใจแบบไม่มีกำหนดปิดรับ โดยวารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4 จะเผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2565 นี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://thpjournal.thaihealth.or.th/ หรืออีเมล [email protected]

#Thaihealth #สสส #สื่อสารสุข #สุขภาวะ #สร้างสุข #วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย

 

Shares:
QR Code :
QR Code