‘Active Citizen’ คนรุ่นใหม่ก็ช่วยสังคมได้

ที่มา : ไทยโพสต์ 


'Active Citizen' คนรุ่นใหม่ก็ช่วยสังคมได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนำมาใช้เพื่อการสื่อสารและความบันเทิงแล้ว ยังสามารถต่อยอดใช้เป็นเครื่องมือให้ความช่วยเหลือได้อย่างหลากหลายด้วยพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ (สสส.) ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีมอบทุนให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วม "โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม : Active Citizen : Geek so Good" ที่อาคารตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันก่อน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านแอปพลิเคชัน โดยมี 14 ทีมจากทั่วประเทศร่วมรับทุน


ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า Active Citizen : Geek so Good เป็นอีกหนึ่ง ใน 15 โครงการขนาดใหญ่ที่ถูกต่อยอดมาจาก "โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ หรือ Active Citizen" สสส.มุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ ที่เรียกว่า "Gen Me" ให้เป็น "Gen A" หรือ Generation Active เป็นพลเมืองที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีน้ำใจช่วยเหลือสังคม โดยได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงองค์กรเครือข่ายที่ร่วมให้การสนับสนุนและขยายผลต่อยอดกิจกรรม


'Active Citizen' คนรุ่นใหม่ก็ช่วยสังคมได้ thaihealth"สสส.เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่จะช่วยให้องค์กรที่มีความสนใจในการดึงพลังและศักยภาพของเยาวชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น องค์กรที่มีความถนัดด้านเทคโนโลยี อย่างเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ สวทช. ที่ใช้จุดแข็งด้านไอทีดึงพลังสร้างสรรค์ด้วยการให้นิสิตนักศึกษาออกแบบแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างแท้จริง ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะมีผู้ให้การสนับสนุนที่หลากหลาย โดย สสส.คอยเป็นตัวช่วยให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพลังความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน" ผจก.แผนงานสื่อศิลปวัฒน ธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.ยืนยันไอเดียดี มีทุนให้


ทีม Midlane ผู้คิดแอปพลิเคชัน Mental care สมาชิกประกอบด้วย เนติธร สตารัตน์, ธนโชติ เจียมวัฒนกุล และ วงศธร จันทร์ประสพชัย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น 1 ใน 14 ทีม ที่ได้รับทุนสนับสนุนพลังสร้างสรรค์


เนติธร เผยแรงบันดาลใจว่า ปัญหาในสังคมส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะเครียดสะสม แต่ละคนจะมีความเครียดที่แตกต่างกันไปและมักหาวิธีคลายเครียดหรือรักษาความเครียดให้กับตนเอง ส่วนใหญ่ไม่กล้าไปพบจิตแพทย์ และไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร แอปพลิเคชัน Mental care ช่วยแก้ปัญหาให้คนกล้าไปพบจิตแพทย์มากขึ้น


"การทำงานของระบบจะมีแบบทดสอบวัดระดับความเครียดจากกรมสุขภาพจิต พร้อมคำแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติ มีเดียต่างๆ แต่หากอยู่ในระดับรุนแรงจะมีการจัดอันดับรายชื่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงของผู้ใช้แอปพลิเคชัน และบอกรายละเอียด เช่น ราคาและลำดับคิว เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ" หนุ่ม ม.มหาสารคาม แนะนำแอปเด็ดๆ ที่ทีมผลิต'Active Citizen' คนรุ่นใหม่ก็ช่วยสังคมได้ thaihealth


ส่วนทีม Hands up ผู้คิดค้นแอปพลิเคชัน Godoplay สมาชิก ได้แก่ วีรภัทร ไชต้อม, ตรีภพ ไชยเทพ และ จิตมาส อินทะชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอไอเดียใหม่ผลิตแอปพลิเคชันแก้ไขปัญหาความเหงาของผู้เกษียณอายุ


จิตมาศ อธิบายถึงการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และไม่ค่อยได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมกิจกรรม บทความ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่น่าสนใจ ผู้ใช้งานยังสามารถกำหนดกิจกรรมที่อยากทำขึ้นได้เอง และปรากฏไปยังผู้ใช้คนอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียง


"แอปพลิเคชันนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกมากขึ้น ช่วยลดปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ พวกเราภูมิใจได้เข้าร่วมโครงการ Active Citizen : Geek so Good ถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น" สาววิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่เปิดใจ


นับเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ช่วยสังคมได้ สะท้อนว่าทุกคนสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยพลังสร้างสรรค์ ใครมีไอเดียเจ๋งๆ อยากเป็นส่วนหนึ่งใน Active Citizen Project คลิกได้ที่ FB/ThailandActiveCitizen.


 

Shares:
QR Code :
QR Code