9 ปี เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน


ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน


9 ปี เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ thaihealth


9 ปี ของการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่


พวกเราได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายการสร้างขุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานของบ้านเมืองที่มั่นคงสู่ความยั่งยืน มาเป็นเวลา ๙ ปี


ด้วยการลองผิด ลองถูก ปรับขบวนการขับเคลื่อนกันมาโดยตลอด จนถึงปี ๒๕๖๑ เราจึงได้แนวทางการก้าวไปข้างหน้าที่ชัดเจน คือ การใช้ศาสตร์พระราชาของพ่อหลวง ร.๙ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตลอดไป ตามที่พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้ร่วมกันให้ปฏิญญาไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๑ จึงเป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับก้าวเดินต่อไปในปี ๒๕๖๒ และตลอดไป


ขอขอบคุณพี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ไว้ ณ โอกาสนี้ และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือ พระมหาบารมีของพ่อหลวง ร.๙ ที่ไม่มีวันจืดจางเลือนหายไปจากใจของพวกเรา ได้โปรดดลบันดาล พระราชทานพรให้พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีสุขภาพกาย ใจ ปัญญา ที่สมบูรณ์ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่จะร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นของเราไปสู่เป้าหมายที่เรามุ่งหวังไว้


นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code