700 องค์กรหนุนกฎหมายบุหรี่

          ผู้ป่วยจากบุหรี่ จับมือสมาคมแพทย์และ 700 องค์กร หนุนกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่เพื่อปกป้องเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อบริษัทบุหรี่ แฉบริษัทบุหรี่หนุนสมาคมชาวไร่ยาสูบและโชห่วย ลุกขึ้นมาค้าน ขณะที่กำลังถูกสอบสวนเรื่องเลี่ยงภาษี 68,000 ล้าน


/data/content/27058/cms/e_dijkmqrtw569.jpg


          นายการุญ ตระกูลเผด็จไกร นายกสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย พร้อมผู้ไร้กล่องเสียงเพราะพิษภัยของบุหรี่ พร้อมกับสมาคมแพทย์ต่าง ๆ แถลงสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลในการออกกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ เพราะกฎหมายปัจจุบันไม่ทันกับกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ “ผมไม่อยากเห็นเด็ก และเยาวชนต้องมาทุกข์ทรมานและตายทั้งเป็นจากการสูบบุหรี่เหมือนกับคนรุ่นผม เราขอวิงวอนรัฐบาลให้ยืน หยัดทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อลูกหลานของเรา”


           ศ.พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายสมาพันธ์แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า สมาพันธ์พร้อมด้วยสมาชิก 649 องค์กร และเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ รวม  700 องค์กร ได้ร่วมกันลงชื่อสนับ สนุนให้คณะรัฐมนตรี และสนช.ให้ออกกฎหมายฉบับนี้ เพราะเราถือว่ากฎหมายนี้มีความสำคัญมาก       ไม่ควรที่จะรอไว้ให้รัฐบาลสมัยหน้าพิจารณาตามที่บริษัทบุหรี่เสนอ โดยขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้วกว่า 115,721 คน  จากทั่วประเทศ องค์กรต่าง ๆ ในสังคมไทยมีความเป็นห่วงอนาคตของลูกหลานไทย และพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการปกป้องลูกหลานของเราจากบุหรี่ ช่วยกันลดจำนวนเยาวชนที่จะก้าวเข้าสู่นักสูบหน้าใหม่ และช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ก่อนที่จะป่วย อันจะทำให้ประเทศชาติลดความสูญเสียจากการสูบบุหรี่ คืนความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี


        /data/content/27058/cms/e_bcdefkopswx5.jpg  ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย อดีตอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในส่วนของสมาคมชาวไร่ยาสูบ ที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายนี้ โดยอ้างว่าชาวไร่ยาสูบ 52,000 ครอบครัวจะเดือดร้อนสาหัส ทั้ง ๆ ที่ ไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวไร่ยาสูบ  หรือการค้ายาสูบเลย  ขณะที่กว่าครึ่งหนึ่งของยาสูบที่ปลูกในเมืองไทยนั้นปลูกเพื่อส่งออก เมื่อมีการลงไปคุยกับสมาคมชาวไร่ยาสูบในจังหวัดทางภาคเหนือที่ขึ้นป้ายคัดค้านกฎหมายนี้ ก็ได้ความจริงมาว่ามี “บริษัทบุหรี่” สนับสนุนเงินเป็นแพคเกจสำหรับ เคลื่อนไหวคัดค้าน รวมถึงการขึ้นป้ายตามริมถนนในหลายจังหวัด ซึ่งชาวไร่ยาสูบในบางจังหวัดเมื่อทราบข้อเท็จจริงเรื่องกฎหมายนี้ ก็ได้เอาป้ายลงแล้ว


          นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส  อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และอดีตนายกแพทยสมาคมโลก กล่าวว่า ขณะนี้มีความพยายามอย่างเป็นระบบในการที่จะล้มร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นำโดย สมาคมการค้ายาสูบไทย  ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทบุหรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ฟิลลิป  มอร์ริส ทั้งๆ ที่ ในความเป็นจริงแล้ว ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ จะส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกแต่ละรายน้อยมาก  จากตัวเลขที่อ้างโดยสมาคมการค้ายาสูบไทย ที่ระบุว่ามูลค่าของการค้าสินค้ายาสูบเท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าทั้งหมดของ ร้านค้าปลีก ดังนั้นหากร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่มีผลทำให้ขายบุหรี่ได้ลดลงร้อยละ 10  ก็จะส่งผลให้กำไรของ ร้านค้าปลีกลดลงน้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้รวม คิดกันง่าย ๆ หากร้านค้าปลีกมีกำไรทั้งหมด 100  บาท กำไร  10 บาทจะมาจากการขายบุหรี่  ถ้าหากกฎหมายฉบับใหม่ทำให้ร้านค้าปลีกขายได้ ลดลงร้อยละ 10 นั่นหมายถึงกำไรจากการขายบุหรี่ลดลงจาก 10 บาท เหลือ 9 บาท/data/content/27058/cms/e_dijmnosvz456.jpg


          “ผมจึงอยากตั้งคำถามว่า  ในเมื่อผู้ค้าปลีกยาสูบไม่ใช่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่มากมายอย่างที่กล่าวอ้าง แล้วสมาคมการค้ายาสูบไทยออกมาเคลื่อนไหวทำไม และเพื่อปกป้องผล ประโยชน์ของใคร คำตอบที่ชัดเจนก็คือ ทำตามใบสั่งของบริษัทฟิลลิป มอริส ซึ่งเป็นคนตั้งสมาคมนี้ขึ้นมา เพราะตัวเองไม่มีเครดิตพอที่จะออกมาคัดค้านได้”


          นพ.วันชาติ กล่าวว่า  บริษัทนี้มีชนักติดหลังเพราะอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องบริษัทฟิลลิป มอร์ริส กับพวกแล้วในฐานแสดงราคานำเข้าบุหรี่ยี่ห้อ Marlboro และ L&M จากประเทศฟิลิปปินส์ ต่ำกว่า ความเป็นจริง เพื่อชำระภาษีสรรพสามิตน้อยกว่าความเป็นจริง ตั้งแต่ปี 2546 – 2550 ทำให้รัฐสูญเสียภาษี 68,000 ล้านบาท ผมและคณะขอเรียกร้องให้ท่านอัยการสูงสุดเร่งดำเนินการคดีดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อ ให้บริษัทฟิลลิป มอร์ริส ชำระภาษีสรรพสามิตที่หลบเลี่ยงไป คืนให้ประเทศไทยตามกฎหมาย


 


 


          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


 

Shares:
QR Code :
QR Code