5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชี้แจงสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงต้นปี 2554 ว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ที่ จ.พัทลุง และ จ.อุบลราชธานี อย่างไรก็ตาม จำนวนที่พบอาจไม่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 15 ราย

ในจำนวนนี้สาเหตุมาจากสุนัขที่มีเจ้าของถึง 10 ราย สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ 5 ราย ส่วนข้อสังเกตของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายในปี 2554 นี้ พบว่าทั้ง 2 ราย เลี้ยงสุนัขไว้โดยไม่ได้นำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งเพื่อนบ้านใกล้เคียงส่วนใหญ่เลี้ยงสุนัขไว้โดยไม่ได้นำไปฉีดวัคซีนเช่นกัน และเมื่อสุนัขตายหลังจากกัดคนแล้ว ไม่ได้ส่งหัวสัตว์ตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า และผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ไม่ได้สนใจที่จะไปพบแพทย์

กรมควบคุมโรคขอเตือนประชาชนที่อยู่บ้านและเล่นกับสุนัขของตนเองหรือออกไปเล่นนอกบ้าน ซึ่งอาจจะไปแหย่หรือเหยียบสุนัขได้ ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมยั่วยุโน้มนำให้สุนัขกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ทราบประวัติ

พร้อมคำแนะนำ 5 ย. ป้องกันการถูกหมากัดได้แก่ “อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง” คือ อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห อย่าเหยียบหาง ตัวหรือขาสุนัข อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบชามอาหารขณะสุนัขกำลังกิน และอย่ายุ่งกับสุนัขนอกบ้านหรือที่ไม่ทราบประวัติ

นอกจากนี้ ผู้เลี้ยงสุนัขควรศึกษาวิธีการเลี้ยงอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบ เลี้ยงแล้วต้องพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกเมื่อสุนัขอายุ 2-4 เดือน ไม่ปล่อยสุนัขไปในที่สาธารณะตามลำพัง ทุกครั้งที่นำสุนัขออกนอกบ้านต้องมีสายจูง หากถูกสุนัขกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งแล้วเช็ดให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน จำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อสืบหาเจ้าของ และสอบถามประวัติการฉีดวัคซีน ที่สำคัญต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ