3 ล้านคนใน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย

ที่มา : สยามรัฐ

ภาพโดย สสส.


3 ล้านคนใน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ถวายองค์ราชัน thaihealth


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายจัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นในโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย สสส. ตั้งเป้าหมายชักชวนคนสูบบุหรี่ หันมาเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น โดยทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข อย่างใกล้ชิด และมีเครือข่ายหมออนามัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นแกนหลักสำคัญในการทำงานลงพื้นที่ค้นหา เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ


ปัจจุบัน โครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน"ได้ดำเนินการมาจนถึงปีที่ 3 ขณะนี้มีผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้แล้ว 2.9 ล้านคน ในระยะเวลาอีกครึ่งปีกับการรณรงค์ให้คนไทยเลิกบุหรี่ 1 แสนคนคงไม่ใช่เป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อม


3 ล้านคนใน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ถวายองค์ราชัน thaihealth


นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เล่าถึงบทบาทการทำงานปกป้องสุขภาพประชาชนจากบุหรี่ว่า การรณรงค์เลิกบุหรี่ได้ทำในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ผ่านซองบุหรี่และสื่อต่างๆ รวมถึงการเจาะลึกเป้าหมายชัดเจนแบบ 1 ต่อ 1 โดยมีเพื่อน โค้ช บุคคลต้นแบบ และ อสม. ที่คอยช่วยสนับสนุน โดยเน้นให้ อสม. ช่วยขับเคลื่อน สร้างความใกล้ชิด ให้กำลังใจและแก้ปัญหา ทำให้การดำเนินงานบรรลุผลได้ด้วยดี


"แม้จะครบกำหนดสามปีแต่เราจะยังรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องเพราะบุหรี่เป็นปฐมบทไปสู่สิ่งเสพติดอื่นไม่ว่าจะป่วยวันนี้หรือวันหน้าเราจะดูแลอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นปัจจัยเสี่ยงในการไปสู่โรคอื่นๆ" นพ.พิศิษฐ์กล่าว


3 ล้านคนใน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ถวายองค์ราชัน thaihealth


นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวตอนหนึ่งในปาฐกถาพิเศษ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ว่า แม้โครงการฯ จะครบกำหนดแต่จะต้องดำเนินการต่อไปเพราะถึงแม้ว่าจำนวนคนสูบบุหรี่จะลดลง  แต่วัฒนธรรมของการสูบบุหรี่ยังฝังอยู่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากเรามองกลับไปที่ภาพยนตร์ในยุคสมัยก่อนจะเห็นภาพของพระเอกสูบบุหรี่เพื่อแสดงความเท่หรือตัวละครที่แสดงความเครียดผ่านการสูบบุหรี่ เป็นต้น


"การทำงานในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ที่ สสส. เข้ามามีส่วนในการสนับสนุน ได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ มันเกิดขึ้นจากความพยายามเพื่อพิสูจน์ความสามารถของทีมงาน แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการลดผู้สูบบุหรี่ให้ได้ 30% ภายใน 10 ปี ตามที่ WHO ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ การรับรางวัลในวันนี้เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ แต่ทุกฝ่ายจะต้องทำงานรณรงค์กันต่อไป" นพ.วิวัฒน์ กล่าว


3 ล้านคนใน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ถวายองค์ราชัน thaihealth


ด้านบุคคลต้นแบบนายธีระวัฒน์ แดงกะเปา หมออนามัยดีเด่นระดับชาติได้บอกเล่าวิธีการทำงานว่า ได้กำหนดพื้นที่ และสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เมื่อมีพื้นที่ปลอดบุหรี่มากขึ้นผู้สูบบุหรี่ก็มีพื้นที่น้อยลงและตระหนักได้ว่าไม่ควรสูบ จากนั้นจึงเข้าไปขอความร่วมมือให้สูบบุหรี่ในที่ลับตาคน เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและลูกหลาน ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการทำงานคือ ทีมงานที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทตั้งใจ และรู้จริงในเรื่องของภัยจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเมื่อการทำงานประสบความสำเร็จ "คำขอบคุณ" จากครอบครัวผู้สูบบุหรี่ จึงเปรียบเสมือนของรางวัลชิ้นใหญ่ที่จะช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมงานมีพลังต่อไป


3 ล้านคนใน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ถวายองค์ราชัน thaihealth


สุดท้ายนางสุภาพร มะเสนัย อสม.ดีเด่นระดับชาติได้เล่าถึงการทำงานใน หมู่บ้านเหล่าพัฒนา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้าจ.นครพนม ระบุว่า "ครอบครัว ลูกหลาน และเด็กเล็กในบ้านเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ได้เป็นอย่างดี" ตนใช้นวัตกรรม "ไม้บรรทัดคัดกรอง" เป็นอาวุธในการทำงานรณรงค์เพื่อคัดกรองด้วยคำถามและแบ่งกลุ่มผู้สูบบุหรี่ออกเป็น 3 ระดับเพื่อให้คำแนะนำให้ตรงจุด นอกจากนี้ยังใช้คนต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้มาช่วยให้ความรู้ รวมถึงการเชิญชวนคนในชุมชนมาเป็นกลุ่มจิตอาสากระจายความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ สร้างกิจกรรมในเด็กนักเรียนให้กลับไปชวนคนที่บ้านเลิกบุหรี่ ทำให้จากผู้สูบบุหรี่ 54 รายเลิกได้ 16 คน และจะขยายกลุ่มการทำงานต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้มากที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code