100 ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

featured

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กทม. เปิดพิธี กิจกรรม 100 ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ สสส.ได้เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนที่สนใจได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ในพื้นที่กว่า 70 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ประหยัดรายจ่าย ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมที่ดี ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก ในปีนี้จึงเปิดโอกาสให้ชุมชนที่สนใจ 100 ชุมชน ร่วมกันสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อคนใช้จักรยาน และเป็นการตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศในการเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนอายุ 11 ปีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 80% ภายในปี 2564

Shares:
QR Code :
QR Code