10 อาการเตือนว่าคุณกำลังเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม

ที่มา : FactSheet จากเว็บไซต์ thaigri.org โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


10 อาการเตือนว่าคุณกำลังเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม thaihealth


ภาวะสมองเสื่อม คือ ความถดถอยในการทำงานของสมอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสูญเสียเซลล์สมอง โดยเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งจนลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ ความเสื่อมถอยจะดำเนินไปอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป บางครั้งอาจใช้เวลานับ 10 ปี กว่าที่ความผิดปกติจะปรากฎชัดเจนจนสังเกตเห็นได้


10 อาการเตือนว่าคุณกำลังเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม


1. จำไม่ได้แม้แต่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น เช่น ลืมว่ากินอะไรไป


2. ทำกิจวัตรประจำวันที่คุ้นเคยไม่ได้ เช่น ลืมวิธีแต่งตัว


3. มีปัญหาในการใช้ภาษา เช่น ลืมคำศัพท์ง่ายๆ พูดคำผิด สื่อสารกับผู้อื่นลำบาก


4. สับสนวันเวลาและสถานที่ เช่น หลงวันเวลา หลงทาง กลับบ้านตัวเองไม่ถูก


5. ตัดสินใจไม่เหมาะสม เช่น เปิดพัดลมแรง ทั้งที่อากาศเย็นมาก


6. มีปัญหาความคิดรวบยอด เช่น คำนวณตัวเลขง่ายๆ ไม่ได้


7. เก็บสิ่งของผิดที่ เช่น เก็บอาหารไว้ในตู้เสื้อผ้า


8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เช่น เปลี่ยนจากสงบ เป็นร้องไห้และโมโห ภายในไม่กี่นาที


9. บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง เช่น กลายเป็นคนหวาดระแวง


10. ขาดการริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น นั่งหรือนอนทั้งวัน ไม่อยากออกไปเจอผู้คน

Shares:
QR Code :
QR Code