10 ก.ย.วันป้องกันฆ่าตัวตาย

ไทยยังควบคุมได้ดี

10 ก.ย.วันป้องกันฆ่าตัวตาย

 

          นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับการฆ่าตัวตายและได้กำหนดให้วันที่ 10 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตาย ซึ่งประเทศไทยถือว่ายังสามารถควบคุมได้ดี ทำให้ตัวเลขการฆ่าตัวตายอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ โดยช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการฆ่าตัวตายต่ำกว่า 6 คนต่อแสนประชากร ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่เกิน 20 คนต่อแสนประชากร หรือสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 10 คนต่อแสนประชากร ทั้งนี้สถานการณ์ครึ่งปีแรกของปี 2553 ถือว่าอัตราการฆ่าตัวตายน่าเป็นห่วงเพราะมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

         

          สัญญาณของความคิดฆ่าตัวตาย คือ คิดว่าตัวเองไม่มีค่า คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีใครเลย และคิดว่าสังคมไม่น่าอยู่ เมื่อเกิดสัญญาณดังกล่าวต้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งในช่วงปีนี้ที่มีสัญญาณการฆ่าตัวตายมากกว่าปกติ น่าจะเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สำหรับปัจจัยเรื่องการเมืองยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า มีการฆ่าตัวตายจากสถานการณ์ทางการเมือง แต่กรมสุขภาพจิตมีการเฝ้าระวังอยู่แล้ว” นพ.วชิระกล่าว

        

          พญ.สมรัก ชูวานิชวงษ์ นายกสมาคมสายใยครอบครัว กล่าวว่า ได้จัดทำโครงการ “ร้อยเรื่องราว ล้านเรื่องเล่า ป้องกันการฆ่าตัวตาย” โดยจัดทำเป็นสื่อชนิดต่างๆ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

 

 

update : 08-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ