ไทยอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด

น่าวิตก! ไทยอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด

ไทยอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในการเปิดสัมมนา เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนนแห่งภูมิภาคเอเชีย ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน-เวลาแห่งการลงมือทำ” ตอนหนึ่ง ว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละปี มีมากกว่า 1.2 ล้านคน ทำให้ 20-50 ล้านคน ได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บ องค์การอนามัยโลกคาดว่า หากไม่มีการดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง อัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนจะเพิ่มเป็น 2.4 ล้านคนต่อปี และจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่ 5 ในปี 2573

“สำหรับประเทศไทยพบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต อยู่ในระดับที่น่าวิตก ปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 10,000 ราย เฉลี่ย 33 คนต่อวัน หรือ 3 คนในทุกๆ 2 ชั่วโมง และหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในทวีปเอเชีย แปซิฟิก ไทยอยู่ในกลุ่มที่มีอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้บรรจุเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดความเสียหาย และความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด” นายพระนาย กล่าว

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว จัดโดยกลุ่มความร่วมมือสากลเพื่อความปลอดภัยทางถนนแห่งภูมิภาคเอเชีย ที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับโลก

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code