ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศ คนอ้วนสูงที่สุด

เผยพบเด็กเมืองกินผักน้อย น้ำหนักเกิน ร้อยละ 15

 ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศ คนอ้วนสูงที่สุด

          เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่บริเวณสวนลุมพินี นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รมช.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลคนสลายพุง” จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ บมจ. อสมท จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายคนไทยไร้พุงและพันธมิตร 650 องค์กรทั่วประเทศ ทั้งนี้ นายวิชาญ กล่าวว่า จากกระแสการกินอาหารแบบตะวันตก และการดำรงชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ทำให้คนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองน้อยลง โดยเฉพาะการกินอาหารหวาน มัน เค็ม ไม่กินผัก และการไม่ออกกำลังกาย ทำให้เกิดภาวะโภชนาการเกินเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ผลการศึกษาของกรมอนามัย ปี 2550 พบว่ากลุ่มคนที่ทำงานออฟฟิศในเขต กทม. มีภาวะอ้วนลงพุงเฉลี่ยร้อยละ 69.7 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.9 และเพศหญิง ร้อยละ 72.5 ทำให้คนไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่มีคนอ้วนสูงที่สุด

 

          รมช.สาธารณสุขกล่าวต่อว่า สำหรับวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือยึดหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ โดยให้ปรับพฤติกรรมการกินอาหาร ให้เหมาะกับความต้องการใช้พลังงาน ลดหวาน มัน เค็ม แป้ง น้ำตาล เพิ่มผักและผลไม้ ที่มีรสไม่หวานให้มากขึ้น, ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 45 นาที และไม่น้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์, ทำอารมณ์ให้แจ่มใส ข่มใจไม่ให้กินมากเกินความจำเป็นของร่างกาย สำหรับเป้าหมายที่วางไว้ คือการทำให้คนไทยทั้ง 63 ล้านคน เข้าถึงวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

 

          ด้าน นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาโรคเรื้อรังที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกิน คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดในสมองและหัวใจอุดตัน ซึ่งทั่วโลกพบว่ามีความสัมพันธ์ โดยตรงกับภาวะเส้นรอบเอวที่เพิ่มขึ้นโดยมาตรฐาน ทั้งผู้ชายเส้นรอบเอวไม่ควรเกิน 90 เซนติเมตร และผู้หญิง ไม่ควรเกิน 80 เซนติเมตร และทุกๆ 5 เซนติเมตร ที่เส้นรอบเอวเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรังเหล่านี้ 3-5 เท่า ส่วนนักเรียนโดยเฉพาะในเขตเมืองพบว่ามีภาวะน้ำหนักเกินมากถึงร้อยละ 15 สาเหตุมาจากการกินผักน้อยและชอบกินอาหารจังฟู้ด

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update : 07-07-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code