ไก่ฆอและภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ไก่ฆอและภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์  thaihealth


จ.ปัตตานี เตรียมจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 15 อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ปลายเดือนนี้


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 17.30 น. ที่บริเวณหอนาฬิกาสามวัฒนธรรม เทศบาลเมืองปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 15 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัด ประธานชมรมผู้ประกอบการไก่ฆอและภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์  thaihealthอาหารจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดปัตตานีร่วมรับฟัง


นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า ในปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้ประชาชนขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคัก สร้างบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนานให้ชาวปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานีจึงได้ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ชมรมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดปัตตานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ ครั้งที่ 15 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ขึ้นในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2559 ที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี ภายในงานจะมีการไก่ฆอและภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์  thaihealthจำหน่ายอาหาร 3 วัฒนธรรม ทั้งไทย จีน มุสลิม จากร้านอาหารที่สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste การจำหน่ายไก่ฆอและ โรตี อาหารทะเล ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีคุณภาพดี ราคาประหยัด จำหน่ายตลอดงาน นอกจากนี้ยังมีการออกร้านนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ บริการแพทย์แผนไทย และการแสดงบนเวทีอีกมากมายตลอดงาน

Shares:
QR Code :
QR Code