ให้หนังสือเท่ากับให้สันติภาพ

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


ให้หนังสือเท่ากับให้สันติภาพ thaihealth


ตลอดระยเวลา 5 ปีที่ผ่าน ลูกเหรียงสนใจศึกษาเรื่องการอ่านในวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ชายแดนใต้มาตลอด และมีโอกาสได้ขับเคลื่อนเรื่องการอ่านภายใต้ "โครงการอ่านยกกำลังสุข อ่านสันติภาพที่ชายแดนใต้" สนับสนุนโดยแผนงานวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จนปีนี้ เราทำงานอย่างเข้มข้นในพื้นที่อำเภอกรงปินัง เพื่อยกระดับอำเภอกรงปินังเป็นอำเภอกรงปินัง อ่านยกกำลังสุข อ่านสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ และขยายสู่พื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคต


ให้หนังสือเท่ากับให้สันติภาพ thaihealth


ความเป็นชายแดนใต้ "หนังสือ" คือหัวใจสำคัญในการพัฒนาและหล่อหลอมหัวใจของความรักสงบของคนที่นี่ หนังสือจึงเป็นเครื่องมือชนิดแรกๆที่ลูกเหรียงใช้ในการเข้าหาผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิง เด็กชาย เยาวชน กลุ่มผู้หญิง ผู้ปกครอง และผู้นำในระดับต่าง ๆ การคัดหนังสือที่เหมาะสมกับกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย จึงสำคัญ เพราะนั่นหมายถึงสิ่งที่เรากำลังจะป้อนชุดความคิดและทัศนคติลงไปด้วย การทำงานผ่านเครื่องมือที่ชื่อ "หนังสือ" จึงตอบโจทย์สันติภาพได้อย่างชัดเจนในการทำงานที่ผ่านมา โจทย์ที่ใช้เงินน้อยมาก เห็นผลช้า แต่ยั่งยืน


ภาพในนี้คือส่วนหนึ่งของงานที่ลูกเหรียงสนใจ ไม่ว่างานเล็ก งานใหญ่ ในบ้าน หรือชุมชนไหน เรามักจะมีหนังสือเข้าไปให้เด็กๆได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือที่ีดีและน่าสนใจเสมอ จะสังเกตได้ว่า เมื่อมีหนังสือ จะมีคนทุกลุ่มวัยเดินเข้ามาหาเสมือนเราเคยรู้จักกัน


ให้หนังสือเท่ากับให้สันติภาพ thaihealth


เวลาลูกเหรียงเจอใคร หรืออยากให้ของขวัญใคร เราจึงนึกถึงหนังสือเป็นอันดับต้นๆ เพราะหนังสือหลายเล่มที่เราพยายามมอบให้หลายคนที่นี่ได้เดินทางไปในที่ต่าง ๆ จนวันหนึ่งเรามักจะได้ยินถึงเรื่องราวของผู้คนที่เล่าถึงหนังสือเล่มนั้นที่เขาได้อ่าน และพบว่ามันคือหนังสือที่เราพยายามให้เล่มนั้นได้เดินทางในกิจกรรมหนังสือสัญจรตลอดหลายปีที่ผ่านมา มันคือความสุขเล็กๆของการได้ยิน ได้ฟัง และเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนเหล่านั้นอย่างประทับใจ


ให้หนังสือเท่ากับให้สันติภาพ thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code