ใช้หนังสือ พัฒนาเด็ก

         มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การใช้หนังสือ สื่อ และกิจกรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาพลเมืองเด็ก” และ “พลังจิตใต้สำนึกหนูน้อยใจเข้มแข็ง: เทคนิคส่งเสริมการอ่านด้วยนิทานต้านเหล้าบุหรี่” วันที่ 2 เมษายน 2557

/data/content/23653/cms/egijpruwx458.jpg

        อบรมปฏิบัติการ “การใช้หนังสือ สื่อ และกิจกรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาพลเมืองเด็ก”  วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม  วิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้คือ ครูชีวัน วิสาสะ, คุณวิภาวี ฉกาจทนงศักดิ์

        โดยมีกิจกรรมดังนี้   1) รู้จักและเข้าใจหนังสือภาพสำหรับเด็ก เข้าใจเด็ก   2) การใช้หนังสือภาพอย่างมีคุณภาพและมีชีวิตชีวา  3) ฝึกปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อ/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

       และในวันเดียวกัน เวลา 18.30-20.30 น. อบรมปฏิบัติการ “พลังจิตใต้สำนึกหนูน้อยใจเข้มแข็ง: เทคนิคส่งเสริมการอ่านด้วยนิทานต้านเหล้าบุหรี่” วิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้คือ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร และคุณขวัญจิตร วรามิตร

        โดยมีกิจกรรม 1) ปฏิบัติการยืดเส้นคลายสมอง “ออกกำลังรับแสงตะวัน” กับชุดเพลง สนุกคิด สนุกอ่าน  2) พักคลายเหนื่อย เทคนิคตื่นรู้-ผ่อนลมหายใจ   3) เทคนิคปฏิบัติการ ชุดนิทาน “พลังจิตใต้สำนึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง”

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  http://on.fb.me/1jcDrCe

 

         ที่มา : เฟสบุ๊คแฮปปี้ทูรีดดิ้ง

Shares:
QR Code :
QR Code