“โรคติดเกม” ในมือถือ “รหัสโรค” พันธุ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

“โรคติดเกม” ในมือถือ “รหัสโรค” พันธุ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น thaihealth


ทำความรู้จัก “โรคติดเกม” รหัสโรคสายพันธุ์ใหม่ยุคดิจิทัล


พญ.วิมลรัตน์  วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เล่าเรื่อง “โรคติดเกม” ที่อาจจะถูกบันทึกลงในบัญชีจำแนกโรคฉบับใหม่ International Classification of Diseases 11 หรือ ICD-11 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในอนาคต หรือประมาณปี2565ว่า เด็กที่เข้าข่ายติดเกมในมือถือ จะมี 3 อาการที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพชีวิต ได้แก่


ลำดับอาการ


1. การควบคุมตนเอง คือ ไม่สามารถควบคุมได้ อยากเล่นตลอดเวลา


2. การให้ความสำคัญ คือ ให้การเล่นเกมในมือถืออันดับหนึ่ง เรื่องเรียน เรื่องงาน เป็นอันดับรองลงมา


3.การรู้ว่ามีผลกระทบแต่ยังใช้ คือ เล่นเกมในมือถือ ไม่หลับ ไม่นอน ตื่นไปเรียน ไปทำงานไม่ทัน 


“โรคติดเกม” ในมือถือ “รหัสโรค” พันธุ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น thaihealth


เด็กเล่นเกมในมือถือมากแค่ไหน ถึงเข้าข่ายเป็น “โรคติดเกม” ?


พญ.วิมลรัตน์ อธิบายว่า ทางการแพทย์ยังไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ทันที หากพบเด็กเล่นเกมเพียง 1-2 สัปดาห์ แต่…แม้จะไม่เข้าข่ายเป็นโรค พ่อ-แม่ก็ต้องเป็นด่านแรกในการจัดการปัญหา ป้องกันไม่ให้เกิดโรคในอนาคตต่อไป เพราะ ถ้าปล่อยให้ลูกเล่นเกมแบบคุมเวลาไม่ได้ จะสุ่มเสี่ยงกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก ขณะที่ “โรคติดเกม” ต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์นานนับปีว่าลูกเข้าข่ายเป็นหรือเปล่า ไม่ใช่แค่เห็นลูกเล่นเกมเพียง 1-2 สัปดาห์ พญ.วิมลรัตย์ ย้ำอีกว่า แม้แพทย์จะไม่วินิจฉัยว่าเป็นโรค หรือ รหัสโรค ยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ สิ่งสำคัญที่สุดครอบครัวจำเป็นต้องมีการจัดการบางอย่าง เพื่อป้องกันให้เด็กมีสุขภาวะที่ดี  


แยกแยะแบบไหน “ติดเกม” หรือ “ติดโซเชียลมีเดีย” ในมือถือ ?


การแยกอาการติดเกม ติดมือถือในทางการแพทย์ หากแบ่งจริงๆ จะใช้คำว่า “ติดออนไลน์” กับ“ไม่ติดออนไลน์” พญ.วิมลรัตน์ เล่าว่า การดูแลเคสเด็กที่ต้องใช้มือถือแบบขาดไม่ได้ ส่วนใหญ่ที่เลิกยากเพราะ “เกมในโทรศัพท์” มันต้องเล่นให้จบ สะสมคะแนน หากออกเกมก่อนเพื่อน อาจถูกต่อว่าไม่ให้เข้ากลุ่มอีกต่อไป จนเป็นข้อผูกมัด สร้างความกลัว ส่งผลทำให้อาจเข้าข่ายเป็น “โรคติดเกม” ขณะที่มีคนอีกกลุ่มจะ “ติดโซเชียลมีเดีย” เช่น ยูทูป รายการ คนกลุ่มนี้จะ “เลิกง่ายกว่า” เพราะในทางปฏิบัติสามารถเปิดดูคลิปย้อนหลังได้ ไม่มีพันธะผูกพันเหมือนการเล่นเกม


“โรคติดเกม” ในมือถือ “รหัสโรค” พันธุ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น thaihealth


พญ.วิมลรัตน์ ฝากถึงพ่อ-แม่ และครอบครัว ยุค Digital Native ว่า….


“วัยรุ่นติดเกมจะมีโลกส่วนตัวสูง หลักการสำคัญพ่อ-แม่ต้องควบคุมเวลาเล่นมือถือของเขาให้ได้ โดยที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวยังดีอยู่ เพื่อสุขภาวะที่ดี”


ปัญหาเด็กติดมือถือและเด็กติดเกม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขับเคลื่อน เชิญชวนพ่อ-แม่ยุคใหม่ต้อง ฉลาดรู้ รอบรู้ ในการใช้มือถือให้มีค่าและเกิดประโยชน์ เพื่อให้ไม่เป็นอันตรายกับลูกและสังคมในโลกยุคดิจิทัล


“โรคติดเกม” ในมือถือ “รหัสโรค” พันธุ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น thaihealth


ติดตามข่าวสารได้ที่ : เปิดโครงการคุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน แก้ปัญหาติดมือถือ  http://ssss.network/uad4x ฟุตบอล

Shares:
QR Code :
QR Code