โพลชี้แรงงานกลับใจเลิกเหล้าเพิ่มขึ้น

 

 

โพลชี้แรงงานไทยกลับใจ!! เผยปี54  พร้อมใจงดเหล้าเข้าพรรษา 74.26% ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ นายสุชาติ ตระกูลหูทิพย์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมภาคีเครือข่ายมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวในการเสวนา “แรงงานไทยงดเหล้าเข้าพรรษา…ได้อะไรมากกว่าที่คิด”ว่า เมื่อวันที่ 2-16 ก.ค. 2554 ทางมูลนิธิฯ ได้สำรวจ “การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาปี 2553” ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจำนวน 1,000 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 18 โรงงาน ในพื้นที่ จ.ลำพูนนนทบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม ซึ่งเป็นกลุ่มโรงงานที่ทางมูลนิธิเข้าไปรณรงค์อย่างต่อเนื่อง พบว่าในแต่ละเดือนกลุ่มผู้ใช้แรงงานยอมเสียเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น เสี่ยงโชค ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 21.12% สำหรับเงินที่ต้องเสียไปกับการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 45.88% ระบุว่าจ่ายค่าเหล้าไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน 37% ต้องจ่ายค่าเหล้า 1,000-2,000 บาทต่อเดือน 13.48%จ่าย 2,001-3,000 บาทต่อเดือน และ 3.64% จ่ายมากกว่าเดือนละ3,000 บาทขึ้นไป

“ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ใช้แรงงานยอมเสียค่าใช้จ่ายไปกับการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนเงินที่สูงหากเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับ ส่วนใหญ่ได้ไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือนโดยปี 2553 มีผู้ใช้แรงงานงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือนมากถึง 60.11%และน่าดีใจว่าในปี 2554 ผู้ใช้แรงงานต่างพร้อมใจงดเหล้าเข้าพรรษา74.26% ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว 14.15%” นายสุชาติกล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ