โคราชเปิดพื้นที่ให้โชว์พลังคนรุ่นใหม่ผ่านงาน “โคราชยิ้ม 2018”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


โคราชเปิดพื้นที่ให้โชว์พลังคนรุ่นใหม่ผ่านงาน “โคราชยิ้ม 2018” thaihealth


ยิ้มทั้งเดิ่น! โคราชเปิดพื้นที่ให้เยาวชนทั่วประเทศโชว์พลังคนรุ่นใหม่ผ่านงาน “โคราชยิ้ม 2018” เด็กๆส่งเสียงเล็กๆสื่อถึงผู้ใหญ่ ด้าน “รองผู้ว่าฯ” ขานรับ ชี้เด็กคือพลังสำคัญในการพัฒนาชาติ แนะผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กได้มีเวทีแสดงออก เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ ขณะที่ “สภาเด็กฯปักธงชัย” วอนผู้ใหญ่ให้โอกาส มั่นใจในตัวเด็ก หนุนกิจกรรมสร้างสรรค์  


ที่บริเวณสวนรัก ลานอนุสรณ์สถานวีรกรรม ข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลงานยิ้มโคราช 2018” ภายใต้คอนเซ็ป “ยิ้มทั้งเดิ่น” โดยมี น.ส.เข็มพร  วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยมีเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก


โคราชเปิดพื้นที่ให้โชว์พลังคนรุ่นใหม่ผ่านงาน “โคราชยิ้ม 2018” thaihealth


ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สื่อสาร สร้างการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนครอบครัวและคนในชุมชนได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เยาวชน ปลอดภัย จากอบายมุข และส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้กับเด็กและเยาวชน  มิจิตอาสา มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเสี่ยงให้เป็นบวก พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายเด็กเยาวชน ชุมชน ได้ร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้เปิดให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มาแสดงออกถึงความสามารถ เด็กๆ ที่มาร่วมงานล้วนมีความสุข วันนี้ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองต้องคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้มาแสดงออก เพราะยุคสมัยนี้โลกเปลี่ยนไปเร็วมากโดยเฉพาะโลกแห่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก  ลูกหลานก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ดังนั้นจะทำอย่างไรที่จะให้คนรุ่นใหม่นี้ได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ดีที่สุด และความคิดสร้างสรรค์นี้จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ สิ่งสำคัญคือผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเด็กมีความอดทนและเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้แสดงออกนี่คือสิ่งสำคัญ เพราะวัยนี้จะไปตีกรอบให้เด็กไม่ได้ คำว่าต้อง หรืออย่า ไม่ควรนำมาใช้ แต่ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ชี้แจงเหตุผลจะดีกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนทั้งเรื่องยาเสพติด เหล้า บุหรี่ การพนัน การใช้ความรุนแรง การตัดสินใจที่ไม่มีเหตุผล คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องคิด การนำศาสตร์พระราชามาใช้คือการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาสามารถนำมาปรับใช้ในการสั่งสอนเด็กได้ด้วย


โคราชเปิดพื้นที่ให้โชว์พลังคนรุ่นใหม่ผ่านงาน “โคราชยิ้ม 2018” thaihealth


ด้าน น.ส.เข็มพร  วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) กล่าวว่า สื่อเป็นปัจจัยในการสร้างสุขภาวะเยาวชนมีผลทั้งเชิงบวกและลบ หากสามารถนำมาสร้างเชิงบวกได้ก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กเยาวชนและชุมชน เพราะปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีไปเร็วมาก แต่สื่อที่อยู่ในชุมชนกลับสวนทางกัน ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ของดีในชุมชน หรือแม้แต่สื่อบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก หากนำสิ่งนี้มาสร้างสรรค์ในเชิงบวกก็จะทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงกับเด็กและเยาวชนได้ หากเด็กได้มามีส่วนร่วมเป็นคนบริหารจัดการหรือปฏิบัติเอง เป็นแกนนำเองก็จะกลายเป็นคนมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือสังคม ทำให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติด ไม่ติดเกมหรือมือถือ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้ใหญ่จะได้เห็นพลังของเด็ก ความร่วมมือของคนกลุ่มเล็กๆ ที่ทำกิจกรรมในหลายชุมชน โดยขณะนี้เรามีเครือข่ายเยาวชนอยู่จำนวน35เครือข่ายทั่วประเทศ และมีเป้าหมายที่อยากจะให้มีการขยายไปให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยอยากให้ท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนให้เด็กได้มีเวทีในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ แบบนี้เกิดขึ้น เราพร้อมที่แบ่งปันองค์ความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน  ที่หลายพื้นที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น


โคราชเปิดพื้นที่ให้โชว์พลังคนรุ่นใหม่ผ่านงาน “โคราชยิ้ม 2018” thaihealth


ขณะที่ น.ส. สุดารัตน์ ขันเกษม หรือ น้องเก๋ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน ต.ดอน อ.ปักธงชัยและเครือข่ายโคราชยิ้ม กล่าวว่า สิ่งต่างๆ ของเด็กนั้นจะสำเร็จได้หรือไม่ ผู้ใหญ่ก็จะต้องหนุนหลัง กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาในครั้งนี้ และนำมาแสดงให้ผู้ใหญ่ได้เห็นเพื่อสะท้อนว่า หากผู้ใหญ่รับฟังเสียงเด็กแม้จะเป็นเสียงเล็กๆ แต่ก็มีความหมาย เพราะเป็นเสียงที่ต้องการส่งหรือสื่อสารให้ผู้ใหญ่รู้ว่าเด็กก็ได้ทำเช่นกัน เช่นกลุ่มของตนทำขนมนางเล็ดขนมดอกจอก ขนมช้าง ซึ่งเป็นขนมเก่าแก่อยู่ในตำนานของเทศมหาชาติ ที่คนรุ่นใหม่มักไม่รู้จัก และไม่ได้ถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่า ทางกลุ่มจึงเข้าไปจับประเด็นนี้และเรียนรู้ที่จะสืบทอดต่อจากคนรุ่นก่อน ให้ขนมโบราณในเทศมหาชาติยังคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของ อ.ปักธงชัยด้วย 


 “วันนี้อยากฝากถึงผู้ใหญ่ ให้เปิดใจกว้าง รับฟัง และเชื่อมั่นในตัวเด็ก พร้อมเปิดโอกาส สนับสนุนให้เยาวชนได้ทำในสิ่งที่เค้าคิด ก็จะทำให้เป็นเกราะกำบังที่ดี ที่จะไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมต่างๆได้” น.ส.สุดารัตน์ กล่าว


นอกจากนี้ กลุ่มเครือข่ายเด็กเยาวชน พลเมือง 3ดี ได้ร่วมกันสะท้อนและมีความหวังที่จะมีพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนในทุกชุมชน การส่งเสียงของเด็กเยาวชนจะเกิดการยอมรับนำไปสู่สังคมปลอดเสี่ยง ความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นในสังคมไทย และในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เทศกาลงานยิ้ม โคราช 2018 "ยิ้มทั้งเดิ่น" สื่อสารกลางเมืองโคราชครั้งนี้ เครือข่ายเด็กเยาวชนมีความหวังที่จะเห็นพื้นที่เมืองโคราชเป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับคนทุกวัย ปลอดภัย และสร้างสรรค์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ