แอพพลิเคชั่นเพื่อการปั่น สร้างพลเมืองจักรยาน-+-

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


สสส. ร่วมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น "ปั่นเมือง" ภายใต้โครงการพลเมืองเปลี่ยนกรุง เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างเมืองจักรยานภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน


แอพพลิเคชั่นเพื่อการปั่น สร้างพลเมืองจักรยาน-+- thaihealth


แฟ้มภาพ


นพ.ไพโรจน์ เสาน่วมผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิต สุขภาวะ สสส. กล่าวในเวที เปิดตัวแอพพลิเคชั่น "ปั่นเมือง" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิโลกสีเขียว ภายใต้โครงการพลเมืองเปลี่ยนกรุง เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างเมืองจักรยานภาคประชาชน ว่า การส่งเสริม การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ สำคัญที่ สสส. สนับสนุนและให้ความสำคัญ โดยที่ผ่านมา มีการทำงานผ่านภาคีเครือข่าย ผลักดันชุมชนจักรยานให้เกิดขึ้น ในพื้นที่กว่า 70 ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยจะมีการต่อยอดไปสู่ 100 ชุมชนในระยะต่อไป


นับได้ว่า ยุทธศาสตร์ของการสร้างเสริมชีวิตของ สสส. เข้ากับคนยุคใหม่ในเวลานี้ได้อย่างกลมกลืนมาก ทีเดียว เนื่องจากในเวลานี้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่เต็มไป ด้วยรถยนต์เต็มท้องถนน การหันมา "ปั่นจักรยาน" จึงเป็น ทางเลือกหนึ่งที่นอกจากจะหลีกหนีภาวะรถติดแล้ว ยังเป็น การช่วยลดมลพิษ และยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อีกด้วย ซึ่งจะดียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อมี "แอพพลิเคชั่น" เทคโนโลยีที่จะมาช่วยบอกเส้นทางจักรยานในเมืองรวมถึงเป็นศูนย์รวมของนักปั่นได้


นพ.ไพโรจน์ อธิบายต่อว่า "โครงการพลเมืองเปลี่ยนกรุง" ถือเป็นอีกโครงการที่ สสส. และมูลนิธิโลกสีเขียวร่วมทำกัน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 โดยเน้นการทำงานแบบมี ส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งต่อยอดจากฐานกิจกรรมการขับเคลื่อนกรุงเทพสู่เมืองสุขภาวะ อาทิ สร้างแผนที่เส้นทางจักรยานร่วมกับเครือข่าย จนเกิดเป็น กระแสผลักดันจักรยานสัญจรในเมืองอย่างกว้างขวาง โดยที่ "แอพพลิเคชั่น" จะเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทในยุคปัจจุบัน ยุคที่ ประชาชนใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเลตในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อย่างรวดเร็ว ซึ่งแอพพลิเคชั่น "ปั่นเมือง" จะเป็นตัวช่วยที่จะ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจใช้จักรยานในเมือง ขณะเดียวกัน ยังเป็นเครื่องมือของภาคประชาชนในการสร้างสรรค์เมืองให้เอื้อต่อ การสัญจรด้วยจักรยานมากขึ้น เพื่อนำไปสู่สังคมสุขภาวะที่ดีได้"


เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องของแอพพลิเคชั่น ดังกล่าว คุณศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์ มูลนิธิ โลกสีเขียว กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น "ปั่นเมือง" เกิดจากการนำ ข้อมูลในหนังสือ BANKKOK BIKE MAP แผนที่ปั่นเมือง : คู่มือหาเส้นทางจักรยานกรุงเทพฯ ที่มีการจัดพิมพ์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 มาพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อเป็นเครื่องมือ สร้างเมืองจักรยานภาคประชาชน โดยสอดคล้องกับการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่ทาง สสส. รณรงค์ ซึ่งแอพฯ ปั่นเมือง ได้รวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการปั่นจักรยาน ในเมือง และเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะการสัญจรด้วยจักรยานและการเดินเท้า ด้วยวิธีการ crowdsourcing คือการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคนที่ไม่จำเป็น ต้องรู้จักกัน ร่วมกันทำ รวบรวมข้อมูล หรือสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน


แอพฯ ปั่นเมือง มีคุณสมบัติโดยหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1.ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น เส้นทางจักรยาน สิ่งอำนวยความสะดวก 2.ผู้ใช้งานสามารถอัพเดตข้อมูลสำคัญ ได้เอง 3.ข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้จะถูกส่งมายังผู้ดูแลระบบ เพื่อช่วยตรวจทานความถูกต้อง 4.ปัญหาและอุปสรรคที่รายงานจากผู้ใช้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป และ 5.มีการรวมกลุ่มลงพื้นที่แก้ปัญหา สร้างพลังจิตอาสา โดยคุณสมบัติทั้ง 5 ประการจะทำให้ กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองจักรยานที่สมบูรณ์แบบ


คุณศิระ กล่าวถึง "เมืองจักรยาน" ว่า เริ่มได้จากพวกเรา ทุกคน แม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ถูก ฝังรากเหง้ามาแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่พื้นที่ของจักรยาน และกำลัง ถูกทำให้เป็นเมืองของรถยนต์มาเรื่อยๆ แต่แท้จริงแล้วยังมีหลายพื้นที่ทั้งตรอก ซอกซอย และทางในชุมชนที่เหมาะสมต่อการปั่นจักรยานอยู่เป็นจำนวนมาก มาลองปั่นจักรยานตามเส้นทางจากแอพฯ ปั่นเมือง เพื่อสร้างสังคมจักรยานกันเถอะ"


สำหรับในมุมมองของนักปั่นจักรยานอย่าง คุณวิชัย พงษ์เพ็ญโญภาพ วัย 58 ปี กล่าวว่า เริ่มปั่นจักรยานมา 4 ปี สิ่งที่ได้มาอันดับแรกคือ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ตามมาด้วย มิตรภาพจากนักปั่น เกิดเป็นการรวมกลุ่มที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รวมถึงช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ซึ่งจากการที่ได้ทดลองใช้แอพพลิเคชั่น "ปั่นเมือง" พบว่า เป็นแอพฯที่ตอบโจทย์ ทั้งคนที่ใช้อยู่แล้ว และกำลังเริ่มต้นหันมาใช้จักรยานเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะมีข้อมูลเส้นทางที่ชัดเจนใช้งานได้จริง ยังเป็น เหมือนชุมชนของคนใช้จักรยานที่สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือแจ้งปัญหาได้ทุกเมื่อ ที่สำคัญเป็นแอพฯที่เชื่อมโยงให้เกิด พลังจิตอาสา ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมได้อีกด้วย


แอพพลิเคชั่น "ปั่นเมือง" รองรับการใช้งาน ทั้งระบบ Android และ iOS ที่คนทุกคนสามารถดาวน์โหลดเพื่อ ใช้งานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ