แม่ลูกอ่อนชงนมผง พท.น้ำท่วม ระวังลูกท้องเสีย

แนะ นมแม่ดีที่สุด

 

 แม่ลูกอ่อนชงนมผง พท.น้ำท่วม ระวังลูกท้องเสีย

 

          แพทย์เตือนคุณแม่ลูกอ่อนใน พท.น้ำท่วม ชงนมผงเลี้ยงลูกระวังท้องเสีย แนะนมแม่ดีที่สุด

 

          วานนี้ (3 พ.ย.) พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนั้น กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จนถึงแม่ลูกอ่อน กลุ่มเด็กเล็ก และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่น่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอย่างมาก ทั้งนี้ อยากฝากคำแนะนำประชาชนที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ว่า ระหว่างที่สถานการณ์การณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย อยากให้สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุนั้นเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพจิตให้ดี พยายามอย่าเครียด เนื่องจากความเครียดนั้นจะเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกายได้ง่าย ส่วนแม่ลูกอ่อนนั้น อยากฝากเตือนเรื่องของการให้นมลูก โดยควรมีการให้นมแม่อย่างต่อเนื่อง เพราะหากคุณแม่ไม่ยอมให้ลูกกินนมจากตนเองเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อระบบการผลิตน้ำนมของแม่เอง เช่น อาจทำให้การผลิตน้ำนมชะงักลงได้

 

          พญ.ศิราภรณ์ กล่าวต่อว่า ระหว่างที่ปัญหาอุทกภัยยังไม่คลี่คลาย คุณแม่ลูกอ่อนที่นิยมใช้นมผงชงให้เด็กดื่ม เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากการชงนมผงนั้นต้องใช้น้ำสะอาดสำหรับชง ใช้น้ำต้มสุกสำหรับล้างขวดนม และต้องวางอุปกรณ์ทุกอย่างในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กเอง

 

          แต่ในสภาวะที่น้ำยังท่วมขังนี้ บางครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ บางครัวเรือนก็ไม่มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคจำนวนมากพอจะใช้ชงนมผงให้เด็ก เนื่องจากบางพื้นที่ต้องใช้น้ำที่ได้รับแจกจ่ายอย่างประหยัด

 

          การชงนมสำหรับเด็กเล็ก ที่ไม่สะอาด จะส่งผลให้เด็กเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้ง่าย เช่น ท้องเสีย เป็นต้น ดังนั้น จึงแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะเป็นการดีที่สุด เพราะนอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อเด็กมากกว่านมผงอีกด้วยพญ.ศิราภรณ์ กล่าว

 

          ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับการดูแลบุตร ให้ปลอดจากแมลงอันเป็นพาหะนำโรคต่างๆ ด้วย เช่น ยุง แมลงวัน เป็นต้น และควรดูแลเด็กให้ร่างกายมีความอบอุ่นเพียงพอ เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astv ผู้จัดการ

 

 

update : 04-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

 

Shares:
QR Code :
QR Code