แพทย์แนะดูแลลูกน้อยให้มีสุขภาพดีอยู่ที่การป้องกัน

ฉีดวัคซีนตามช่วงอายุ โภชนาการดี ออกกำลังกาย ช่วยลูกน้อยแข็งแรง

 

แพทย์แนะดูแลลูกน้อยให้มีสุขภาพดีอยู่ที่การป้องกัน          แพทย์ แนะพ่อแม่ อยากให้ลูกน้อยมีสุขภาพ ต้องใส่ใจดูแลและรู้จักการป้องกันให้ลูกน้อยห่างจากเชื้อโรคต่างๆ เคล็ดลับที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรใช้ในการเลี้ยงดูลูกน้อยก็คือ สร้างภูมิคุ้มกัน, โภชนาการดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ พบกุมารแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำ แม้เด็กจะไม่ได้แสดงอาการเจ็บป่วยให้เห็นเลยก็ตาม

 

          พญ.จิราพร โหตระกิตย์ กุมารแพทย์ จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า สิ่งแรกที่พ่อแม่ควรเอาใจใส่ก็คือเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน เนื่องจากมีโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคที่เคยคุกคามเด็กๆ ในอดีต แต่ปัจจุบันสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะต้องดูแลให้ลูกได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กุมารแพทย์แนะนำ รวมถึงคอยเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของลูกภายหลังจากการรับการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง ตามช่วงอายุต่าง อาทิ แรกเกิด ต้องได้รับ วัคซีน บีซีจี ป้องกันวัณโรค, วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ครั้งที่ 1 อายุ 1 เดือน เข้ารับการตรวจสุขภาพ แนะนำการให้นม และรับวัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ครั้งที่ 2 อายุ 9-12 เดือน รับวัคซีนป้องกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 1 เป็นต้น

 

          ประการต่อมาคือ โภชนาการดีและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ซึ่งพ่อแม่สามารถช่วยลูกให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไปจนตลอดชีวิตได้ด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น การปลูกฝังให้ลูกรู้จักเลือกรับประทาน อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีนิสัยรักการออกกำลังกาย แม้ว่าการแพทย์จะก้าวหน้าไปไกลถึงขั้นช่วยยืดอายุและเพิ่มคุณภาพชีวิต แต่ความก้าว หน้าทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีความหมาย หากเรายังบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณค่า และไม่ใส่ใจกับการออกกำลังกาย

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update 07-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code