แพทย์เฝ้าระวังมะเร็งแร่ใยหิน

 

 

พ.ญ.พิชญา พรรคทองสุข หัวหน้าหน่วยอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึง ครม.มีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมควบคุมแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบอันตรายห้ามให้มีการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือห้ามมีไว้ในการครอบครองว่า ถือเป็นก้าวสำคัญของการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค

จากประสบการณ์นานาชาติ ที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปและอเมริกา ที่ใช้แร่ใยหินมาก่อนไทย พบการป่วยด้วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดจากแร่ใยหินจำนวนมาก อังกฤษปีละ 1,600 คน สหรัฐอเมริกาปีละ 2,800 คน ฝรั่งเศสปีละ 750 คน ญี่ปุ่นปีละ 800 ราย แม้ประเทศเหล่านี้จะยกเลิกใช้แล้ว แต่ยังมีรายงานการเกิดโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการบริโภคในอดีตมายาวนาน

สำหรับประเทศไทยที่เคยพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อ 2 ปีก่อน โดยผู้ป่วยมีประวัติทำงานสัมผัสแร่ใยหินเป็นเวลานาน จากนี้เครือข่ายแพทย์ด้านอาชีวอนามัยและทางกรมการแพทย์ ตลอดจนเครือข่ายแพทย์ในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงเรื่องของโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดจากแร่ใยหินเพิ่มมากขึ้น เพราะทุกฝ่ายรวมทั้งรัฐบาลเห็นแล้วว่า มะเร็งจากแร่ใยหินอาจจะกลายเป็นปัญหาสำคัญขึ้นมาได้

         

 

 ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code