แพทย์เตือนสูบใบจากพิษร้ายเท่าก้นกรอง

พบมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ-มีสารนิโคตินเท่ากัน

แพทย์เตือนสูบใบจากพิษร้ายเท่าก้นกรอง 

            ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เจ้าของโครงการวิจัย ปอดไทยใสสะอาดจากควันบุหรี่อย่างบูรณาการเปิดเผยว่า แม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยดูเหมือนจะลดลง แต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่และยังพบว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยที่หันไปสูบบุหรี่พื้นบ้านมากขึ้น ที่เรียกกันว่าบุหรี่แบบมวน หรือบุหรี่ใบจาก เพราะราคาไม่แพง และคนชนบทยังเชื่อว่าบุหรี่พื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำขึ้นมาเอง สูบได้ไม่ติด หาสูบได้ง่าย และเชื่อว่าพิษภัยของบุหรี่ใบจากไม่มากเท่าบุหรี่ก้นกรอง

 

            ตนจึงได้ศึกษาวิจัยในกลุ่มอาสาสมัคร 240 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่สูบบุหรี่ก้นกรอง 2.กลุ่มที่สูบบุหรี่ใบจาก 3. กลุ่มบุหรี่มือสอง และ 4.กลุ่มที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือกลุ่มที่เคยสูบแต่เลิกสูบมานานแล้ว

 

            พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่ใบจากและผู้ที่สูบบุหรี่ก้นกรองมีอาการทางเดินหายใจเหมือนกัน และบุหรี่ใบจากก็มีสารนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ก้นกรอง

 

          บุคคลที่มีความเชื่อว่าสูบบุหรี่พื้นบ้านแบบมวนเองจะไม่ก่ออันตรายต่อสุขภาพ จึงเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างยิ่ง ผมจึงอยากฝากเตือนผู้ที่สูบบุหรี่ทั้งสองชนิดให้เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว เพราะเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างผศ.นพ.สุทัศน์ กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update 24-09-51

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code