แพทย์ชี้ “เล่านิทาน” เพิ่มไอคิว-อีคิวเด็ก70%

ปลูกนิสัยรักการอ่าน กระตุ้นจินตนาการลูก

 

 แพทย์ชี้ “เล่านิทาน” เพิ่มไอคิว-อีคิวเด็ก70%

          วันเด็กปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขมอบ “พระมหาชนกฉบับการ์ตูน” เป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิต ให้เด็กที่คลอดในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552 เพื่อให้เป็นสื่อสร้างความผูกพันพ่อ-แม่-ลูก ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเด็กไทย และสร้างความสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึมซับเรื่องความเพียร ขยัน อดทน ตั้งแต่วัยเด็ก

 

          นพ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเลี้ยงดูลูกมีส่วนสำคัญมากในการสร้างไอคิว-อีคิวให้เด็กถึงร้อยละ 70 กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้พ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ยังอยู่ใน

 

          โดยเฉพาะช่วง 6 ขวบแรก ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการวางรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างไอคิว-อีคิว ซึ่งมีความสำคัญในการดำรงชีวิตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จากการสำรวจครอบครัวไทยล่าสุดในปี 2549 พบพ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟังเพียง1-5 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น

 

          นพ.ไพจิตร์กล่าวว่า ผลดีของการเล่านิทาน นอกจากจะสร้างความผูกพัน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่ากับเด็กแล้ว ยังสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้เด็ก ทำให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นขณะฟังนิทาน ทำให้เด็กมีสมาธิ เด็กจะฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ

 

          ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบของไอคิวหรือความฉลาดทางปัญญา โดยนิทานเป็นการขยายเรื่องที่เป็นนามธรรม ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่จะพูดคุยหรือสื่อให้คนอื่นเข้าใจ สร้างความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิวให้เด็กอยู่ในสังคมได้

 

          การเล่านิทานยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านหนังสือ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการได้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

 

          ที่สำคัญคือทักษะด้านภาษา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 12-01-52

 

Shares:
QR Code :
QR Code