แพทย์ชี้ผู้ป่วยโรค”หอบหืด”เพิ่มขึ้นทุกปี

 

แพทย์ชี้ผู้ป่วยโรค"หอบหืด"เพิ่มขึ้นทุกปี

 

สปสช.หนุนคณะแพทย์ มข.ร่วม รพ.ในเครือข่าย 900 แห่ง จัดตั้งเครือข่ายคลินิกโรคหืด เผยมีผู้ป่วย 4 ล้านคนเพิ่มขึ้นทุกปี

นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 900 แห่ง และโดยการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผู้ป่วยโรคหืดมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขณะนี้ สถานการณ์โรคหืดในประเทศไทยรุนแรงขึ้นทุกปี คนไทยป่วยเป็นโรคนี้ 7% หรือกว่า 4 ล้านคน ในขณะที่ทั่วโลกมีผู้ป่วยทั้งหมด 300 ล้านคน สิ่งที่น่าวิตกกังวล คือ เมืองไทยมีจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจากโรคหืดปีละ 1 แสนกว่าคน เป็นโรคเรื้อรังที่มีอุบัติการณ์สูง บั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้าง นำไปสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ จึงได้ก่อตั้งขึ้นคลินิกขึ้น เพื่อเสริมความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

ในระยะแรกจะมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการไม่มาก เนื่องจากข้อจำกัดของหน่วยบริการ แต่หลังจากปี พ.ศ. 2551 สปสช.ได้มีนโยบายและดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการโรคหืดอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการและมีการจัดบริการเป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แต่ละปีมีโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมเสนอผลงานและประกวดชิงรางวัลหลายแห่ง นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมบุคลากรที่ได้รับรางวัลซึ่งสนับสนุนโดย สปสช. นพ.วัชรากล่าว

พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ สปสช.ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงเสริมสำคัญให้กับฝ่ายวิชาการและผู้ให้บริการในการผลักดันให้เกิดบริการตามมาตรฐานสากล เพื่อผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังจำเป็นต้องกระทำแบบองค์รวมและครบวงจร สปสช.ได้เห็นความสำคัญของการให้บริการผู้ป่วย จึงสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางสุขภาพทั้งสมาคมอุรเวชช์ เครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

“ในไทยมีผู้ป่วยกว่า 4 ล้านคนเพิ่มขึ้นทุกปี”

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code