แนะหลักปฏิบัติงานในเขตก่อสร้างอย่างปลอดภัย

แต่งกายรัดกุม ไม่ดื่มสุรา ทำหลังคากันของตกหล่น

 

         กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะวิธีสร้างความปลอดภัยในเขตก่อสร้างติดตั้งป้ายเตือน ทำรั้วกั้นป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณก่อสร้างและสิ่งปกคลุมป้องกันวัสดุร่วงหล่น แบ่งเขตพักอาศัยและเครื่องมือเครื่องใช้อย่างชัดเจน ตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือให้ตรงกับวัตถุประสงค์

 

         ส่วนผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้รัดกุม ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะทำงานเด็ดขาด ตลอดจนเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน

 

         นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากอุบัติเหตุนั่งร้านถล่มจากการก่อสร้างโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งเป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิต หรือเหตุการณ์ก้อนหินของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมตกใส่รถเก๋งได้รับความเสียหาย แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยของงานก่อสร้าง

 

         จึงมีข้อแนะนำการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในงานก่อสร้าง ดังนี้ บริเวณเขตก่อสร้าง ควรติดป้ายเตือนที่มีขนาดพอเหมาะในบริเวณที่สังเกตเห็นได้ง่าย เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาทราบว่ามีการก่อสร้าง รวมทั้งทำรั้วหรือนำแผงมากั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณดังกล่าว

 

         หากเขตก่อสร้างเป็นอาคารสูงและอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ควรทำหลังคาและนำผ้าหรือตาข่ายมาคลุมบริเวณทางเดินที่ติดรั้วอีกชั้น เพื่อป้องกันเศษวัสดุหล่นใส่ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง แบ่งเขตพื้นที่ภายในบริเวณการก่อสร้างอย่างชัดเจน ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการก่อสร้างหรือตกแต่ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 

         นอกจากนี้ ควรตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมทั้งนำมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของงาน ในกรณีที่ต้องมีการใช้ไฟในบริเวณก่อสร้าง ต้องมีการเดินสายไฟอย่างถูกต้องและมีฉนวนหุ้มตลอดสาย และห้ามจุดไฟหรือสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เก็บวัสดุตกแต่งอาคารอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

 

         สำหรับผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากไม่มีความรู้ความชำนาญและไม่มีผู้เชี่ยวชาญควบคุมการปฏิบัติงาน ไม่ควรผลีผลามดำเนินการ

 

         โดยเฉพาะหลักวิศวกรรมที่ต้องมีการคำนวณน้ำหนัก ขนาด และการผสมวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งปฏิบัติตามที่วิศวกรได้คำนวณและกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพราะขนาดและน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้อาคารถล่มในระหว่างการก่อสร้างหรือภายหลังได้

 

         นอกจากนี้ ควรแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุม ใส่รองเท้าแบบหุ้มส้น สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่อยู่ในบริเวณเขตก่อสร้าง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้ไม่สามารถควบคุมสติและเสียการทรงตัวจนอาจพลัดตกลงมาจากที่สูง

 

         ที่สำคัญ เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งการสร้างหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในเขตก่อสร้างนอกจากจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวได้รับความปลอดภัยมากขึ้นด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

update 18-05-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ