แนะวิธีทำงานที่บ้าน อยู่ที่โล่ง-ไม่คลุกคลี

ที่มา : ไทยรัฐ


แนะวิธีทำงานที่บ้าน อยู่ที่โล่ง-ไม่คลุกคลี thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะวิธีทำงานที่บ้าน อยู่ที่โล่ง-ไม่คลุกคลี ลดความเสี่ยงจากโควิด-19 สู่คนในครอบครัว


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยว่า กรมอนามัยมีข้อแนะนำสำหรับการทำงานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19 สู่คนในครอบครัว คือ 1.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ไม่คลุกคลีกับเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ถ้าจำเป็นต้องใกล้ชิดควรสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 2.สังเกตอาการตัวเองและวัดไข้ทุกวัน 3.ประเมินตนเองด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือเลือกใช้แอปพลิเคชัน "ไทยเซฟไทย" 4.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน 5.โต๊ะทำงานที่บ้านควรอยู่ในบริเวณที่โปร่งโล่งไม่อยู่ใกล้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 6.หมั่นทำความสะอาดบ้านที่พักอาศัยอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเช่นราวบันได ลูกบิดประตูห้องน้ำ


อธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า  เมื่อนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานควรลุกขึ้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกๆ 1 ชั่วโมง และออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที กินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ปรุงสุกร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ลดหวานมันเค็มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการกินอาหารร่วมกัน งดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในบ้าน และควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและต้องประเมินความเครียดของตัวเองด้วยที่สำคัญควรงดออกจากบ้าน.

Shares:
QR Code :
QR Code