แนะวัยแรงงานหันดูแลสุขภาพ

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


แนะวัยแรงงานหันดูแลสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


“อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ระบุการป่วยโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ สาเหตุหนึ่งมาจากการละเลยดูแลสุขภาพตั้งแต่อยู่ในวัยแรงงาน แนะหมั่นดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง


นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ให้กองสุขศึกษา ดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ ป้องกันการป่วยเป็นโรคเรื้อรังในช่วงวัยสูงอายุ “การป่วยโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลมาจากการละเลยดูแลสุขภาพตั้งแต่อยู่ในวัยแรงงานคืออายุ 15-59 ปี ปัญหาจึงสะสมมาเรื่อยๆ จนมาปรากฏชัดเจนเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นมีหลักในการปฏิบัติตัวของวัยแรงงาน 10 ข้อดังนี้


1.รักษาความสะอาดร่างกาย ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้สะอาด สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง


2.แปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึงทุกซี่อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน


3.กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รับประทานอาหารหลังปรุงสุกใหม่


4.เลือกสรรอาหารที่เสริมพลังกาย อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญที่ร่างกายต้องการสารอาหารไปบำรุงเซลล์สมอง ควรกินอาหารเช้าระหว่าง 07.00-09.00 น. ดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว


5.ไม่สำส่อนทางเพศ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด


6.จัดเวลาทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอยู่เสมอ เพื่อความสนุกสนานและมีความสุข


7.ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท


8.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละไม่ต่ำกว่า 30 นาที


9.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ


10.รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ทิ้งขยะในภาชนะรองรับและกำจัดขยะทุกวันอย่างถูกวิธี ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ หากเป็นหวัด ไอ จาม ให้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น

Shares:
QR Code :
QR Code