แนะลดเสี่ยง ‘เบาหวาน-ความดัน’

คุมน้ำหนัก-งดบุหรี่-ตรวจสุขภาพ

 

 แนะลดเสี่ยง ‘เบาหวาน-ความดัน’

 

         นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากที่เจ้าหน้าที่พยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุกว่า 50 ราย เพื่อตรวจวัดความดัน และเบาหวาน ผลปรากฏว่าพบผู้สูงอายุอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุให้ปฏิบัติตน ดังนี้

 

          1. ลดการบริโภคอาหารที่มีรสเค็ม ไม่เติมน้ำปลา ซีอิ๊ว เพิ่มและผลไม้

 

          2. ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน

 

          3. ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนอย่างจริงจังสร้างแรงจูงใจ และตั้งค่าเป้าหมายให้ได้ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 23 ก.ก./ม. และหรือรอบเอวน้อยกว่า 90 ซ.ม. ในผู้ชาย หรือน้อยกว่า 80 ซ.ม. ในผู้หญิง

 

          4. เลิกบุหรี่ ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 

          5. จัดความเครียดอย่างเหมาะสม เช่น ฝึกการหายใจเพื่อคลายความเครียด

 

          6. ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า 120/80 ม.ม.ปรอท

 

          7. ให้มารับการตรวจวัดความดันเพื่อติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน หลังจากได้รับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

 

 

update : 24-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code