แนะประเมินตัวเองก่อนรับบริการนวด

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


แนะประเมินตัวเองก่อนรับบริการนวด thaihealth


รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แนะประเมินตัวเองก่อนรับบริการนวด


เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า แม้วิทยาการทางการแพทย์จะมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ความนิยมใช้ศาสตร์นวดไทยดูแลสุขภาพ บำบัดรักษาอาการเจ็บปวดของร่างกาย ก็ยังได้รับความนิยม โดยเฉพาะการนวดจับเส้นเพื่อรักษา ซึ่งต่างจากการนวดเพื่อผ่อนคลาย เพราะเป็นการนวดเพื่อบำบัด รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ แต่ยังมีประชาชนจำนวนมากขาดความเข้าใจในการเลือกรับบริการนวด


"เพื่อให้ประชาชนเลือกรับบริการได้ตรงกับความต้องการ แนะนำให้ประเมินร่างกายตนเองเบื้องต้นก่อนรับบริการนวดทุกครั้ง หากพบว่าร่างกายมีอาการเจ็บ ปวด หรือมีความผิดปกติ และต้องการนวดเพื่อรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ เช่น นวดจับเส้น ขอให้เลือกรับบริการจากสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ซึ่งผู้ให้บริการนวดจะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย ด้านนวดไทย หรือด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสภาการแพทย์แผนไทยเท่านั้น โดยสามารถสังเกตหลักฐานสถานพยาบาล 3 ประการ 1.มีการแสดงเลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก ให้เห็นได้ชัดเจนที่ด้านหน้าสถานพยาบาล 2.มีการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลให้เห็นชัดเจนที่จุดบริการ และ 3.มีการแสดงป้ายชื่อสกุล รูปถ่าย พร้อมกับเลขที่ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพของแพทย์ติดหน้าห้องตรวจ ซึ่งต้องตรงกับตัวจริงที่ให้บริการขณะนั้น" นพ.ภานุวัฒน์กล่าว


นอกจากนี้ นพ.ภานุวัฒน์ กล่าวว่า หากต้องการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ หรือผ่อนคลาย ให้เลือกรับบริการจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการจากกรมสนับสนุนบริการฯ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ซึ่งผู้ให้บริการนวดจะต้องได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรที่กรมสนับสนุนให้การรับรอง และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพถูกต้องตามกฎหมาย และสังเกตหลักฐาน 3 ประการ ได้แก่ 1.มีการแสดงสติ๊กเกอร์มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(สบส.) ตามประเภทกิจการ ให้เห็นชัดเจนที่จุดบริการ 2.มีการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 3.มีการแสดงใบอนุญาตผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กรณี สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทสปา) และหากมีข้อสงสัยว่าผู้ให้บริการมีคุณสมบัติที่จะให้บริการนวดครบถ้วนหรือไม่ สามารถขอตรวจสอบทะเบียนผู้ให้บริการจากเจ้าของสถานประกอบการ หรือผู้ดำเนินการได้

Shares:
QR Code :
QR Code