แนะประชาชนเข้าวัดทำบุญ ต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง

ที่มา : ข่าวสด


แนะประชาชนเข้าวัดทำบุญ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตรที่วัด สวมหน้ากากอนามัยป้องกันทุกครั้ง ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันต่างๆ อย่างเคร่งครัด ป้องกันโควิด-19


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประชาชนชาวไทยนิยมไปวัด เพื่อทำบุญตักบาตรหรือถวายสังฆทาน ที่เป็นการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันต่างๆ อย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าวัดทำบุญ การ์ดไม่ตก ด้วยการสวมหน้ากากตลอดเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสผู้อื่นหรือสัมผัสกับสิ่งของที่ต้องสัมผัสร่วมกันาบส่งของทต้อง เช่น ลูกบิดประตูราวบันได รวมทั้งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลขณะทำกิจกรรมร่วมกันในวัด และหากพบว่าตนเองมีไข้ ไอ จาม หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงควรงดร่วมกิจกรรม


"สำหรับการจัดการด้านสุขอนามัยภายในวัดนั้น ต้องเน้นทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น ไม้ตีระฆัง กระบอกเซียมซี รวมทั้งห้องนำโดยเฉพาะบริเวณสายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม โฉปัสสาวะ ลูกบิดหรือ กลอนประตู ที่รองนั่งโถส้วม พื้นห้องส้วม และที่เปิดก๊อกน้ำ สำหรับพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ ก่อนทำความสะอาด ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมือยางและผ้ายางกันเปื้อน สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และนำทันที


ทั้งนี้ การจัดพิธีทางศาสนาต้องลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประกอบพิธีโดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร และขอให้จัดจุดปฐมพยาบาล เบื้องต้นให้กับผู้ที่มีอาการป่วยขณะประกอบศาสนพิธี โดยแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมหรือพิธีกรรมและส่งตัวไปรักษาที่บ้านหรือโรงพยาบาลต่อไป" อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code